Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan[Jij was zoo schuchter als een madeliefje / Dat [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 1]
scan[Liefde is voor de menschen het hoogste streven, [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 2]
scan[Vaak denk ik aan dien dag, / Toen ik voor 't [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 3]
scan[In 't kroegje De roode Lantaarn, / In Beieren, [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 4]
scan[Bij 't geliud[!] der violen en gitaren / Dansen [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 5]
scan[Och lieve Jans - Wat heb je toch uitgespookt? / [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 6]
scan[Duizend ooren hooren 's avonds 't sympathieke [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 7]
scan['k Heb altijd van vrouwen / Zoo razend veel gehouden]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 8]
scan[Ons leven lokt - met liefde en zaligheid...... / [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p1 [nr. 9]
scan[Wat toch op't aardsche tranendal / Een mensch [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 10]
scan[Mijn vader sprak voor veertien daag / Een [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 11]
scan[Hou je van uitgaan / Is je beurs somwijl wat klein]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 12]
scan[In 'n matrozenkroeg / Klonken al des morgensvroeg]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 13]
scan[Duizend dingen om ons heen hier, / Gisteren en [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 14]
scan[De medicijn tegen verdriet / Dat is en blijft [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 15]
scan[Op zeek'ren dag trok / Met stafmuziek] [geen wijsaanduiding]  
Adieu mein kleiner Garde Offizier
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 16]
scan['k Weet nog goed toen in jou blauwe oogen / 't [...]  
Lbl KB Wouters 12099 ([1932]), p2 [nr. 17]
scan


17 results

tabelbreedte