Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanTribulatie ende verdriet wat moet myn hert al [...] [geen wijsaanduiding]  
De tijd is hier
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f1v] [nr. 1]
.5a.5B.5a.5B.5B.5C.5CMaria schoonste der sucaden / Gaet aen des cruycen mey [geen wijsaanduiding]  
Een schoon liedeken van onser liever vrouwen Hier zijn drie licht geladen
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f3r] [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.2D.2D.2D.2D.3DWaer lyden troost / soe soude ic eens verblyden Dou vien ce la  
Een andere D'où vient cela
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f5v] [nr. 3]
.2A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d.3C.3dOch wilt aenmercken ghij weldeghe herten / u [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander vander doot
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f6v] [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.3c.3c.4D.4DOch mensche waer op wildy u verlaten / en ghy [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander vander doot Al mijn gepeins doet mij zo wee !
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f8r] [nr. 5]
.4a.4B.4c.4B.4D.4D.4DHoort al na mij / Verstaghet wel mijn reden [geen wijsaanduiding]  
Een ander liedeken Hoort allen naar mij
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f9v] [nr. 6]
.2A.3b.3A.3b.3C.3C.2C.3C.3bOch hoort doch al hier naer / Ghy sondaers int ghemeene Aenhoort al mijn  
Een ander Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f10r] [nr. 7]
.3A.3b.3A.3A.3A.3A.3bIn onghenuchte groot / leijdick mijn leven nu [geen wijsaanduiding]  
Een ander
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f11r] [nr. 8]
.3A.3B.3A.3B.3c.3d.3E.3dMij aerme jonghe maecht / die werelt mishaecht [geen wijsaanduiding]  
Een ander Een jonge maagd
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f12r] [nr. 9]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b.3b.3c.3D.3D.2D.3cBemuert prieel / daer god was in ontfanghen Ick segghe adieu  
Bijns, Anna Ik zeg adieu
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f13v] [nr. 10]
.2A.3b.2A.3b.4C.4C.2C.3bMaria suyver kerssouwe / moeder ende maghet fijn Ick hadde een ghestadich  
Ik had een gestadig minnetje
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f15v] [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3B.3a.3a.3BIck wil mij gaen verhueghen / en verblijden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Ik wil mij gaan verheugen
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f16v] [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.2B.3c.2B.3cHet was te nacht eender alsoe soeten nacht / dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Uw liefde kwelt mij tot de dood
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), f17v [nr. 13]
.4A.3b.4C.3bIck stont op hooghe berghen / ic sach daer soe [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Ik stond op hoge bergen
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f18v] [nr. 14]
.3a.3B.3c.3BNu schijden wij nu scheyden wij / dat scheyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f19v] [nr. 15]
.4A.3b.4C.3bRijck god wij sal ickx claghen / dats alle mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Rijke God wie zal ik klagen
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f20v] [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DOch weerelt loos ghy doet my pijn / ghy doet mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Geldeloos gij doet mij pijn
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f22r] [nr. 17]
.4A.3b.4A.3bO vat vol swaerder sonden / waer sal ic henen gaen [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken O rad van avontuur
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f22v] [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3DIck weet een suver maecht / die my soo wel behaecht Ick heb eenen man  
Een nieu liedeken
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f24r] [nr. 19]
.3A.3A.3b.3A.3A.3bDie voghelkens inder muyten / die singhen haeren tyt [geen wijsaanduiding]  
jonghen stijn | Een nieu liedeken De vogeltjes in de muiten
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f25r] [nr. 20]
.3a.3B.3c.3B.3d.3E.3f 4Ehij mint een vrouken fijn / dats mijnder herten pijn [geen wijsaanduiding]  
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f27r] [nr. 21]
.3A.3A.3b.3A.3A.3bOntwaeckt u Israel doet op u ooren / Wilt hooren [...] [geen wijsaanduiding]  
Acoleijen [=de [...] | Een schoon nieu liedeken Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f27v] [nr. 22]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.2d.2d.4CDen werelt gaet nu al verkeert / o god wat salt [...] vanden lustelycken meij  
Een nieu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f28v] [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.3C.4C.3d.3dIc hadde een gestadich minneken / zoe fier en [...] [geen wijsaanduiding]  
Een schoon liedeken Ik had een gestadig minnetje
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f29v] [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3BIc draeghe dat lyden verborgen / besloten in [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander liedeken Ik draag dat lijden verborgen
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f30r] [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtEest wel gedaen eest wel ghedaen / Segt mij wel [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu liedeken Is het wel gedaan
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f31r] [nr. 26]
.2A.2A.3b.3b.2A.2A.3b.3b


26 resultaten

tabelbreedte