Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHere god wie mach hem des beclaghen / Die sine [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heer God wie mag hem des beklagen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f11r [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wit ende zwart dat es een snede / Contrarie int [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wit en zwart dat is een snede
HsGruuthuse (1390 - 1400), f11r [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ich aen ghegeven hertze ende zin / An eene vrouwe goet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik heb gegeven hart en zin
HsGruuthuse (1390 - 1400), f11r [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghenaden lieve vrouwe mijn / Vor al der werelt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Genade lieve vrouwe mijn
HsGruuthuse (1390 - 1400), f11v [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het was een rudder wael ghedaen / Voer spelen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het was een ridder wel gedaan
HsGruuthuse (1390 - 1400), f11v [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hout mer in dinen zin / Lief vrouwelin tsaer (So [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Houd mij in dijn zin
HsGruuthuse (1390 - 1400), 12r [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic groetu vrouwe op minen heit / Dijn goetlicheit [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik groet u vrouwe op mijn eed
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12r [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Here god of du mi gaefs een wensch / So gavic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heer God of du mij gafs een wens
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12r [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sonne no mane nie besceyn / Reinre dinc up [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Zon noch maan nie bescheen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12r [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Vrouwe wilt des in dancke ontfaen / Dat ich di [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Vrouwe wil des in dank ontvangen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12r [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een wijflic wijf vul reinicheden / Heift die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Een wijflijk wijf vol reinigheden
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12v [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In noyaelre trauwen fijn / Sonder fraude of malengien [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
In noyale trouw fijn
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12v [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Omoedich simpel goedertiere / Minlic wesende in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ootmoedig simpel goedertier
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12v [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Of ic der vrouwen minnentlijch / Hertze ende zin [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Of ik de vrouwen minnelijk
HsGruuthuse (1390 - 1400), f12v [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In weet bi bilich hoe gheneren / De werelt es so [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik en weet bij bilig hoe generen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f13r [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic hadde een lief vercoren / Dies es leden lanc [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik had een lief verkoren dies is leden lang
HsGruuthuse (1390 - 1400), f13r [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De capelaen van Hoedelem / Die soude eens [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De kapelaan van Hoedelem
HsGruuthuse (1390 - 1400), f13v [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn hertze en can verbliden niet / Als soe niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn hart en kan verblijden niet
HsGruuthuse (1390 - 1400), f13v [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wel an wel an met hertzen gay / Die der minnen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Wel aan wel aan met harten gaai
HsGruuthuse (1390 - 1400), f13v [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn zin mijn moet mijns hertzen bloet / Anich so [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn zin mijn moed mijn harten bloed
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14r [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic quam in een prieel geganghen / Daer vandic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik kwam in een prieel gegangen
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14r [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn herte onbiedt u lieven dach / Alleine vrouwe mijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn hart ontbiedt u lieve dag
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14v [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Melancolie dwinct mi de zinne / Allein up ein [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Melancholie dwingt mij de zin
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14v [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn hertze heift groot verlangen in / Das ich so [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ik wil in kan des treurt mijn zin
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14v [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mijn hertze mijn sin so waer ic bin / Anich u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Mijn hart mijn zin zo waar ik ben
HsGruuthuse (1390 - 1400), f14v [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ne gheen solaes vor vrauwen minne / Si sijn van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ne geen solaas voor vrouwenminne
HsGruuthuse (1390 - 1400), f15r [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het soude een scamel mersenier / Coopmansceipe leren [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het zou een schamele marsenier
HsGruuthuse (1390 - 1400), f15r [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lief alder liefst int hertze mijn / Ic gheve u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lief aller liefst in het hart
HsGruuthuse (1390 - 1400), f15v [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een edel werde reine vrucht / Hout mi in rechter [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Een edele waarde reine vrucht
HsGruuthuse (1390 - 1400), f15v [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lucht des edels wivelics aert / Als ic di zie ic [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Lucht des edel wijflijks aard
HsGruuthuse (1390 - 1400), f15v [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


tabelbreedte