Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAlle creatueren willic ave gaen / Ende mijn herte [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik zie de morgenster ?
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f1r [nr. 1]
.3A.3b.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het es daer inder sonnen scijn / Claer en fijn [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f3r [nr. 2]
.4A 2A 4A,4B,4B,4C.2C,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Alder werelt heylant. Kyrieleis / heeft ons sinen [...] [geen wijsaanduiding]  
Alleen mijn troost mijn toeverlaat ?
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f4v [nr. 3]
.3A.2B.3A.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Joachims ende sinte annen bloet / Ave Maria / [...] [geen wijsaanduiding]  
Alleen mijn troost mijn toeverlaat ?
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f7v [nr. 4]
.4A.2B,4A.2B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Geloeft soe si die maget maria / van hemelrike [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f12r [nr. 5]
.4A.2B.4c.2B.4c.4c.2D.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu laet ons singen het es tijt. / Est puer natus hodie [geen wijsaanduiding]  
Nu laat ons zingen het is tijd
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f12v [nr. 6]
.4A.4B.4A.3B 2B 2B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kinder nu loeft die maecht marie / Si heeft [...] [geen wijsaanduiding]  
Conditor alme siderum
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f16r [nr. 7]
4A.4A.4A.4A.4B,4B,4B,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons met herten reyne / Loven dat suete [...] [geen wijsaanduiding]  
Laat ons met harten rein
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f17v [nr. 8]
.3a.3B.3a.3c.3D.3c.3D.3a.3B.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een kindeken es ons geboren / in bethleem (Als [...] [geen wijsaanduiding]  
Een kindje is ons geboren
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f20v [nr. 9]
.3a.2B.3a.2B.3c.3D.3e.3D.3f.2G.3f.2G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Geloeft soe si die maget marie / van hemelrike [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f23r [nr. 10]
.4A.2B.4c.2B.4c.4c.2D.4e.2D.4e.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die dorstich sijt draecht bliden moet. / Men biet [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f26v [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die spiegel der genaden sijt. / Helpt ons noch na [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f28r [nr. 12]
,4A,4A,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kinder loeft den ingel fijn / hi vliecht soe hoge [...] [geen wijsaanduiding]  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f29r [nr. 13]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghi sijt daert alle tijt es mey / O minnere der [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f30v [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Franciscus inden beginne sijn sinne / Gaf gode al [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f31v [nr. 15]
.3a.1a.3B.3a.1a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.1e.3F.3e.1e.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons eeren ende loven / Eenen hogen sant [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f33r [nr. 16]
.4a.3B.4c.3B.4D.3e.2F.4g.2H.4H
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nu laet ons sint franciscus loven / Met over [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f34v [nr. 17]
,4a,4B,4a,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons sinte claren loven / Die gloriose maecht [geen wijsaanduiding]  
Tot sinte claren
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f35v [nr. 18]
,4a,3B,4a,3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *In die hoge weelde. / laet ons vermeyen gaen [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f36v [nr. 19]
,3a,3B,3a,3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Loeft alle die hier bi my sijn / Een joncfrouwe [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f38r [nr. 20]
.4A.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Barbara die reyne maecht. / Een edel bruyt ons heeren [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f40v [nr. 21]
,3A,3b,3A,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kinder al si wi in dit sneven / Wi selen gods [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f41v [nr. 22]
,3a,3a,3a,3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *O Barbara ons herte verblijt. / Want ghi der [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f42v [nr. 23]
,3A,3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wi vermanen harer doecht / Alder scoenste rose [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f43r [nr. 24]
4A 3b 4A 3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Barbara die clare sonne die doet leven. / Want si [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f44v [nr. 25]
.5a.5a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Scoender maeght voer noch na / En was noeyt geboren [geen wijsaanduiding]  
Dits van sinte berbelen
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f46r [nr. 26]
,3A,3b,3A,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ic hebbe een lief in minen sin gedaen / Ic wilder [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f47v [nr. 27]
.4A.3b.4C.4b.4D.5D.4E.4f.4E.4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kinder nu zijt allegader vroe / Een nyeu jaer [...] Het is goet sijn int rijke daer boven  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f56r [nr. 28]
,3A,3b,3C,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Een kindeken es geboren / Een volle vloet [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f57r [nr. 29]
.3a.2B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die vader inder ewicheit / Die heeft van minnen [...] [geen wijsaanduiding]  
HsPaBN Ne39 ([1500 ca.]), f58r [nr. 30]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *


1-30 of 44

first
next 14
last

tabelbreedte