Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanTmeiskin was jonc, jonc wel van passe [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Dat meisje is jong (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f103r [nr. 1]Sullen wij langhe in drucke moeten leven [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Zullen wij lang in druk moeten leven (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f103v [nr. 2]Morkin ic hebbe ter scolen gheleghen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Pipelare, Mattheus Moertje ik heb ter school gelegen (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f119r [nr. 3]Laet u ghenoughen liever Johan [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Laat u genoegen lieve Johan (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f119v [nr. 4]Wat willen wij metten budel spelen / ons ghelt es uut [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Wat willen wij met de buidel spelen (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f120v [nr. 5]Tsat een cleen (eleen?) meiskin al up een blocskin [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Het zat een meisje (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f121v [nr. 6]Waer sij di Han? / Wie roept ons daer? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Waar zijt gij Han (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f122v [nr. 7]Lacen adieu wel zoete ptye [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Helaas adieu wel zoete (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f123v [nr. 8]Zart reijne vrucht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Roelkin, [Rodolphus Agricola?] Saart reine vreugde (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f124r [nr. 9]Den haghel ende die calde snee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob De hagel en de koude sneeuw (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f124v [nr. 10]Weet ghij wat mijnder jonghen herten deert [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Weet gij wat mijn jonge harten deert (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f126v [nr. 11]Ic hoerde de clocskins luden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Ik hoorde de klokjes luiden (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f129v [nr. 12]Als al de weerelt in vruechden leeft [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Als al de wereld in vreugde is (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f130v [nr. 13]Ic draghe de mutse clutse [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Ik draag de muts kluts (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f131v [nr. 14]In hebbe gheen ghelt in mijn bewelt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Ik en heb geen geld (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f132v [nr. 15]Ic weinsche alle scoene vrauwen eere [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Ik wens alle vrouwen eer (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f133v [nr. 16]Meiskin es u cutkin ru / Wat heb dier me te doene [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Meisje is uw kutje ruw (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f134v [nr. 17]Dat ic mijn lijden aldus helen moet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elinc, Petrus Dat ik mijn lijden dus helen moet (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f159r [nr. 18]In minen zin [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander In mijn zin had ik verkoren (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f159v [nr. 19]Vrucht ende moet es gar da hin [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Roelkin, [Rodolphus Agricola?] Vreugde en moed (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f161r [nr. 20]Tandernaken al up den Rijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander Tandernaken al op de Rijn (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f161v [nr. 21]Adieu natuerlijc leven mijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elinc, Petrus Adieu natuurlijk leven mijn (1 Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f164v [nr. 22]Moet mij lacen u vriendelic schijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Obrecht, Jacob Rijs uit de slaap nu niet en vaak (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f165r [nr. 23]Verlanghen ghij doet mijnder herten pijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elinc, Petrus Verlangen verlangen doet mijn hart pijn (1 Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f165v [nr. 24]Een vroijlic wesen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Barbireau, Jacob Een vrolijk wezen (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f166r [nr. 25]Mijn alderliefste moeselkin [of: moeschkin] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander Mijn allerliefste moezeltje (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f166v [nr. 26]Hoer hier mijn liever gheselle [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elinc, Petrus Hoor hier mijn lieve gezel (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f173r [nr. 27]O Venus bant [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Agricola, Alexander O Venus' band o vurige brand (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f174v [nr. 28]Mijns liefskins bruijn oghen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Pipelare, Mattheus Mijn liefjes bruine ogen (Polyfoon)
P-SegC s.s. (1502), f177v [nr. 29]Het es al ghedaen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Isaac, Henricus Ugonis Het is al gedaan mijn oostwaarts gaan (Polyfoon) ?
P-SegC s.s. (1502), f183r [nr. 30]


tabelbreedte