Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMet recht mach ik wel claghen / duer der nijders quaet Rijck Godt wijen claghen  
Rijke God wie zal ik klagen
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f30r [nr. 1][...] Sijn moeder souckt hem [enen] gram / Avont [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f43r [nr. 2]Mijn hart dunckt mij certein dat mij besvijckt / [...] Van Sappho  
Sapphica
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f63r [nr. 3]Gheduerich die zee tegen / den ouver niet en slaet As tu encore envie  
Nieu Liedeken As-tu encore envie
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f87v [nr. 4]Lyeffd int secreet myn jonck hart crencken doet / [...] Ick lyd' in mijn hart tourment  
Een nijeu lydeken Engelse fortuin
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f102r [nr. 5]Gelyck een casteel / Twelck staet geheel brande Bataille  
Eeen [!] liedeken Branle bataille
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f113r [nr. 6]Hoe valt ghij mij Cupido dus rebel, / dus hart en [...] [geen wijsaanduiding]  
Engelse fortuin
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f139r [nr. 7]Coeur endormy reveille vous / een lief heb ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f143v [nr. 8]Meijn hertz myt lyb verwondert ist / ondt hat [...] [geen wijsaanduiding]  
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f149v [nr. 9]Quoniam ick u saghe alle daghe / hoe clijn waer [...] [geen wijsaanduiding]  
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f154r [nr. 10]Vriendekens soet, courtois en fier / die hier [...] [geen wijsaanduiding]  
Een taeffeliedeken Jeugd en deugd
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f187r [nr. 11]Schoen lieff orbaer aenhoert mijn clagen groet / [...] [geen wijsaanduiding]  
nije liedeken Het vuur brandt zeer
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f195v [nr. 12]Ich kan und mach nicht frolich sijn / in mijnen [...] [geen wijsaanduiding]  
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f215r [nr. 13]Ick draag een hertelick lijden / Bij dage und [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoe zalig zijn de landen ?
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f217r [nr. 14]


14 resultaten

tabelbreedte