Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMet recht mach ik wel claghen / duer der nijders quaet Rijck Godt wijen claghen  
Rijke God wie zal ik klagen
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f30r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D[...] Sijn moeder souckt hem [enen] gram / Avont [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f43r [nr. 2]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2dMijn hart dunckt mij certein dat mij besvijckt / [...] Van Sappho  
Sapphica
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f63r [nr. 3]
.5A.5A.5b.2bGheduerich die zee tegen / den ouver niet en slaet As tu encore envie  
Nieu Liedeken As-tu encore envie
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f87v [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.1D 1D.3c.2DLyeffd int secreet myn jonck hart crencken doet / [...] Ick lyd' in mijn hart tourment  
Een nijeu lydeken Engelse fortuin
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f102r [nr. 5]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DGelyck een casteel / Twelck staet geheel brande Bataille  
Eeen [!] liedeken Branle bataille
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f113r [nr. 6]
.3a 3a 5B 3c 3c 5B 3D.2e 3D.2e.4e 2f.2f 2GHoe valt ghij mij Cupido dus rebel, / dus hart en [...] [geen wijsaanduiding]  
Engelse fortuin
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f139r [nr. 7]
.5A.5A.5B.5BCoeur endormy reveille vous / een lief heb ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f143v [nr. 8]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dMeijn hertz myt lyb verwondert ist / ondt hat [...] [geen wijsaanduiding]  
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f149v [nr. 9]
.4A.4A.2AQuoniam ick u saghe alle daghe / hoe clijn waer [...] [geen wijsaanduiding]  
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f154r [nr. 10]
,4a.4a,4B,4BVriendekens soet, courtois en fier / die hier [...] [geen wijsaanduiding]  
Een taeffeliedeken Jeugd en deugd
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f187r [nr. 11]
4A.3b,4A.3b.4C.4C 4D 4DSchoen lieff orbaer aenhoert mijn clagen groet / [...] [geen wijsaanduiding]  
nije liedeken Het vuur brandt zeer
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f195v [nr. 12]
.2A.3B.2A.3B.4C.4C.2D.3DIch kan und mach nicht frolich sijn / in mijnen [...] [geen wijsaanduiding]  
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f215r [nr. 13]
.4A.2b.2b.2AIck draag een hertelick lijden / Bij dage und [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoe zalig zijn de landen ?
HsOxBL Douce221 ([1598 ca.]), f217r [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3c.3d.3c.3E


14 resultaten

tabelbreedte