Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAl ist dat ick u moet verlaeten / Schoon [...] de weerelt is geheel in roure  
Een Nieuw Liedeken De wereld is nu heel in roer
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f3v [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4C.4B.4C
txtBloeyende jeucht, eedelen aert der vrouwen / [...] Schoon blomken jent  
Een nieuwe jaer liet De tijd is hier
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f4r [nr. 2]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.3C.3D.3e 1F.3e [...]
txtLaest ginck ick inde mey spanceren / wandelen met [...] op een engels voysken  
Een nieu may liedeken may liedeken [!] Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f5r [nr. 3]
.4a 3b 1C.4a 3b 1C.4D.4D 2E 2E 2f 4G 2E 2E 2f 4G
txtO roosken root o parel Jent / o lief mynioot daer [...] Alsoot begint  
Een Niew Liedeken O roosje rood o parel jent
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f6v [nr. 4]
.2A.2B.2A.2B.4B.4B.2C,2C.1D.5D
txtCupido heere fell / wie can u schichten swichten eylaes amor wat gaet my aen  
Amoureux liedeken Allemande de Spiers
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f7r [nr. 5]
,2a 1B.2c 1c 2a 1B 2c 1c 1c 1c 2D 3e 1e 1e [...]
txtMyn hert dat leyt bevanghen / na u staet myn verlanghen cest pour vous belle dame  
Een nieu liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f8v [nr. 6]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtEen schoonen brant sticht schoonheyt in myn hert [...] soetrobbertschen  
Zoet Robbertje
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f10r [nr. 7]
.2A.3B.2A.3B.3c.3c.3B
txtAensiet schoon lieff myn pyne swaer / en t'gheen [...] anhoort t'geclach  
Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f10v [nr. 8]
.4A.4A.2B.2B.2A
txtSchoon Jonckheerken heusch en trouwe / deesen [...] Laest ginck ick inde mey spanceren  
Een nieu Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f11v [nr. 9]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2a 4D
txtDen mey compt ons lieffelyck aen / den baen : [...] den lustelicken maij  
Een nieu maij liet De lustelijke mei is nu in de tijd
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f12v [nr. 10]
.4A.1A.2b 2b.4A.1A.2b 2b.4C.4C.3d.3d
txtHet eerste gebodt / eer Adam was beschuldicht cupydo godt door uwen minnen straele  
Grijp een moed gij edele jongelingen
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f13v [nr. 11]
.2A.3b.2A.3b.2A.2A.3b.2A
txtC'est pour vous belle dame / que mon coeur est en flame [geen wijsaanduiding]  
Chanson novelle Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f14v [nr. 12]
.3a.3a.3B.3a.3a.3BWel op ghy jonghe sinnen / die nu in weelden syt Ick claech u venus' dieren  
Een nieu Liedeken Ik klaag u Venus' dieren
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f15v [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3c
txtO nabeur robrecht myn hert is vol van pyn / O [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liet Zoet Robbertje
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f17v [nr. 14]
,3A,3B.3C.3B.3D.3E.3F.3E
txtAls ick moet scheyden certeyne / van u schoon [...] Venus der minne goddinne  
Een Liedt O Venus der minne godin
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f20r [nr. 15]
.3a.3a.3a.2a
txtHoort ghy dochters en gesellen / wie ghy syt [...] gelyck als die witte swaene  
Een nieu liet Gelijk als de witte zwaan
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f21r [nr. 16]
4a 4B 4a 4B,4c,2D,4c,2D
txtDoor liefde reyn verwonnen ick blyve moet / Om u [...] Soet robbertghen  
Zoet Robbertje
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f22v [nr. 17]
.2A.3B.2A.3B.4C.4C.3D.3D
txtEen aerdich meysghen soet / seer fray en wel gedaen fortuijn eylaes bedroeft  
Een nieu Liedeken Fortuin helaas
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f25v [nr. 18]
.3A.3B.3A.3B.3B.3C.3B.3C
txtGhy die te boven gaet / die schoonheyt der naturen Cupido wreet van aert  
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f26v [nr. 19]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C
txtCupido met u strael / So lyd ik groote quael bachus der dronckerts Godt  
Kom laat ons in het gemeen ?
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f27v [nr. 20]
.3A.3A.2B.2B.3C.2C.3B
txtOch lief wilt niet versmaden / Die u toent onbeladen pour vous belle dame  
Een nieu Liedeken Schoon lief wil mij troost geven
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f28v [nr. 21]
.3a.3a.3B.3a.3a.3B
txtAdieu nu alle vreuchden / die hier ter werelt syn Ick claech u venus dieren  
Een nieu Liedeken Ik klaag u Venus' dieren
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f30v [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3c
txtQualick lieff kan ick u houwen / voor loyael in [...] La douce face  
Met gans bedrukt hart
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f31v [nr. 23]
4a 4B 4a 4B.2c.2c.3D.2e.2e.3D
txtReyn maecht eerbaer aenhoort myn claeghen snel / [...] tousjours bon temps  
Een nieu Liedeken Toujours bon temps
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f32v [nr. 24]
.2A.3B.2B.2A.3B.2B.2B.3C.2d.2d.2C
txtAchtbare maecht seer hooch verheven / Ghy die syt [...] Laest ging ick in die Maij spanseeren  
Een Liedeken Schoon jonkheertje heus en trouw
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f33v [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2e 4F
txtmyn liefste schoon / int hert vol trouwen [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liet Mijn liefste schoon
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f34v [nr. 26]
.2A.2b.2A.2b.2C.2C.1D.1D.2b
txtAenhoort doch lief het geclach / van myn [...] ick lijdt int hert pijn onghewoon  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f35v [nr. 27]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
txtGaet uut wilt vreucht aenvaerden / Aurora compt op hant alst begint  
Goudsbloem, De [kamer van Gouda] / uut jonste [...]
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f37r [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtIn mynen sin heb ick vercoren saen / een excelent [...] Almangie de loedt  
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f38v [nr. 29]
.5A.2B.1B.1B.3A.5A.2B.1B.1B.3A.4c.4c,3D.3D.1 [...]
txtDoor fantasyen vindt ick myn jeucht / in droevich [...] Lieff uutvercoren  
Een scheydliet Lief uitverkoren lief triomfant
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f40v [nr. 30]
.2a.2B.2a.2B.2c.2D.2c.2D.2E.2E.2E.3D
txt


1-30 of 71

first
next 30
last

tabelbreedte