Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan318 [instr.] De Winter is voor by gestreeken   muzieknoot 
318 Cette cruelle (VAR)
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p1 [nr. 1] transcr.319 [instr.] Als de Eekeltjes ryp syn   muzieknoot 
319 Als alle akers rijpen (VAR)
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p1 [nr. 2] transcr.320 [instr.] O Hollandt schoon ghy leeft in vree   muzieknoot 
320 O Holland schoon gij leeft in vrede
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p1 [nr. 3] transcr.321 [instr.] Ach Maeghde schoon   muzieknoot 
321
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p2 [nr. 4] transcr.322 [instr.] Ick weter geen schoonder Maeghde   muzieknoot 
322 Ik weet er geen schonere maagd
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p2 [nr. 5] transcr.323 [instr.] Wilhelmus van Nassauwe   muzieknoot 
323 Wilhelmus
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p2 [nr. 6] transcr.324 [instr.] Kraak Nootjes maakt Dopjes   muzieknoot 
324 Kraak nootjes maak dopjes
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p3 [nr. 7] transcr.325 [instr.] Hier komen wy aen   muzieknoot 
325 De Uithoorn
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p3 [nr. 8] transcr.326 [instr.] La belle isabelle   muzieknoot 
326 La belle Isabelle
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p4 [nr. 9] transcr.327 [instr.] Een Ryke Graaf in syne Boschage   muzieknoot 
327 Een rijke graaf in zijn bosschage (2)
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p4 [nr. 10] transcr.328 [instr.] Wel aen dan Tigerinne   muzieknoot 
328 Wel aan dan tijgerin
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p4 [nr. 11] transcr.329 [instr.] Jan Kroes is Doot   muzieknoot 
329 Gaillarde slof
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p5 [nr. 12] transcr.330 [instr.] Moeder ick moet hebben een Man   muzieknoot 
330 Rosa mipa Polski (2)
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p5 [nr. 13] transcr.331 [instr.] En die Blauwe vlag die waeyt   muzieknoot 
331 De blauwe vlag
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p5 [nr. 14] transcr.332 [instr.] En dat wie wil hooren siet   muzieknoot 
332 Slappe tamboer (VAR)
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p5 [nr. 15] transcr.333 [instr.] Wy Teukjes en wy Brukjes   muzieknoot 
333 Ik wou dat ik was een wilde zwaan
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p6 [nr. 16] transcr.334 [instr.] Treuytje Treuytje Treuytje   muzieknoot 
334 Barcelona
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p6 [nr. 17] transcr.335 [instr.] Marse van Oxensterne   muzieknoot 
335 Mars van Oxenstierna
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p6 [nr. 18] transcr.336 [instr.] Ryssel ghy Lely schoon   muzieknoot 
336 De stront van de Westermarkt
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p7 [nr. 19] transcr.337 [instr.] Dat wie het wil hooren siet   muzieknoot 
337
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p7 [nr. 20] transcr.338 [instr.] Lestmael quam Cupido by my   muzieknoot 
338 Laatst kwam Cupido
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p7 [nr. 21] transcr.339 [instr.] Ick hebbe het verswooren ick lieve niet meer   muzieknoot 
339 Is liefde zoet lijden
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p8 [nr. 22] transcr.340 [instr.] Hier buyten woont een Mollerin   muzieknoot 
340 Hier buiten woont een molerin
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p8 [nr. 23] transcr.341 [instr.] Ach, ach ick ben bedroeft   muzieknoot 
341 Ach ach ik ben bedroefd
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p8 [nr. 24] transcr.342 [instr.] Warme Appel   muzieknoot 
342 Warme appel
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p9 [nr. 25] transcr.343 [instr.] Het Haane gekray   muzieknoot 
343 Het hanengekraai
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p9 [nr. 26] transcr.344 [instr.] De Hoorentjens bennen my te groot sy sullen [...]   muzieknoot 
344 De horentjes bennen mij te groot zij zullen [...]
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p9 [nr. 27] transcr.345 [instr.] O Vadertje lief   muzieknoot 
345 O vadertje lief
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p10 [nr. 28] transcr.346 [instr.] Courant   muzieknoot 
346 De courante
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p10 [nr. 29] transcr.347 [instr.] Moeder myn hontje is siek   muzieknoot 
347 Moeder mijn hondje is ziek
HBoerenl Roger(5)1712 ([1712+]), p10 [nr. 30] transcr.


tabelbreedte