Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDe stercke God eewich end sonder endt, / Heeft [...] vanden 50 Psalm, Godt die den Goden &c.  
Lofsangh ende dancksegginge over de Nederlaghe [...] Psalm 050 Datheen
NiGeuLb1601 (1601), f78v [nr. 68]
.5A,5A.5B.5B.5c.5cInt Jaer tneghentich sesse / Hoort toe, twerdt u [...] Wilhelmus van Nassouwen, &c.  
Historiliet vant innemen van Calis malis ende [...] Wilhelmus
NiGeuLb1601 (1601), f85r [nr. 71]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DSchaemt u nu Brabant seere, / Vlaendren oock vol oneere vande sesten Psalm. Wilt my niet straffen Heere  
Een nieu Liedeken Psalm 006 Datheen
NiGeuLB1601 (1601), f88v [nr. 72]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BWeest al verblijt, ende verheucht / Looft nu met [...] vanden 68. Psalm. Staet op Heer thoont u [...]  
Een liet van Geertruyden berch Psalm 068 Datheen
NiGeuLb1601 (1601), f90r [nr. 73]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3eDe Geusen zijn / In Bomler Weert ghevallen vanden 79. Psalm: de Heydenen zijn in u erf, etc.  
Beclach vanden Cardinael Albertus gedaen, over [...] Psalm 079 Datheen
NiGeuLb1601 (1601), f95r [nr. 78]
.2A.3b.2A.3b.2C.3d.2C.3d.3E.3E.3f.3G.3G.3fWie wil hooren een nieu liedt / Wat in Julius is [...] Wij willen niet meer van Aeltgen singhen  
Bisdom, A. | Een nieu Liedeken [...] Admirant
NiGeuLb1601 (1601), f96v [nr. 79]
4A 4A.2B.2B.4A.2BLuystert toe, men sal u singhen / Watter nu corts [...] Schoon Jonck-heerken heus en Trouwe  
Triumph-Liedt, oft t'Romeynsche Feyt, welck die [...] Schoon jonkheertje heus en trouw
NiGeuLb1601 (1601), f99r [nr. 80]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 2D 2D 2a 4DAenhoort mijn broeders te samen / Rijck arm wie [...] Wilhelmus van Nassouwen  
Een nieu Liedt van die groote verraderije in [...] Wilhelmus
NiGeuLB1601 (1601), f100v [nr. 81]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D


8 results

tabelbreedte