Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGedankt, mijn God! moet uwen name wesen, / Dat gy [...] Psalm 23. Mijn God voed my, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op [...] Psalm 023 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p5 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy kennen u, o Heer! / Ten regten uyt u Leer De Lof-sang van Maria, Mijn ziel &c.  
Ridderus, F. | Morghen-gesangh op [...] Lofzang van Maria
Ridderus DHC1700 (1700), p12 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Groote God! gantsch eeuwig in het wesen, / Ik [...] Stemme: Psalm 8. O onse God  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 008 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p20 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt Vader, Soon, en Heil'ge Geest! / Gy zijt van [...] Stemme: Ps. 100. Gy volkeren des, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 100 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p24 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Schrickelijk verand'ren / In Hemel en op aerd! Stemme: Psalm 130. Uyt den diepten &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 130 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p31 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFontein van alle zegen! / Hoe goedig zijn u wegen Ps. 6, Wilt my niet straffen Heere, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 006 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p36 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat nut het my, ofschoon mijn tafel-disch / Van [...] Psal. 40. Na dat ik langen tijd, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 040 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p41 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo haest als Adam neder lag, / En ons zijn [...] Psalm. 24. De aerd is onses Gods voorwaer, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 024 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p47 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Was wonder heil voor d' oude Joden, / Te [...] Psalm 33. Weest nu verheugt, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 033 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p53 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Goede God! liefde wonder groot! 't Vind' niet [...] Psalm 22. Waerom verlaet gy my, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 022 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p59 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSou dan de Heylige in 't nare graf, / Ons [...] Psalm 2. Waerom raest dat volk, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 002 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p64 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom Christen volk beschout het Golgotha, Siet [...] Psalm 51. Ontfermt u over my arme Sondaer, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 051 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p71 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy dwalen als domme Schapen / In ziel-gevaer, O Heer! Psalm 56. Men looft u Heer, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 065 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p76 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is, O Heer mijn kragt? / Wat heb ik oyt volbragt Van den Lof-sang Simeonis.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Lofzang van Simeon [Datheen]
Ridderus DHC1700 (1700), p82 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op, Heer 't hert; opent mijn ooren, / Die [...] De thien Geboden: Heft op u Hert &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Tien geboden
Ridderus DHC1700 (1700), p87 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel my, dat mijn misdaed die ik bedreven / Heb, [...] Psalm 32. Wel hem die zijn misdaed, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 032 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p93 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Zaligh mensch; die door des Heeren wonden, [...] Psal. 103. Mijn ziele wilt den Heer, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 103 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p97 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat dank, mijn ziel, wat dank, aen uwen Heer, / [...] Psalm 1. Die niet en gaet &c  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 001 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p104 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heerlijk goed; voor Gods kind'ren bereyd / In [...] Psal. 16. Bewaert my Heer, weest doch mijn, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 016 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p110 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt heeft een Huys voor al zijn Uytverkoren / In [...] Psal. 103. Mijn ziel wilt den Heer, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 103 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p117 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus heeft hier sijn eygen Kerk, / Om daer te [...] Onse Vader in Hemelrijk, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Onze vader in hemelrijk
Ridderus DHC1700 (1700), p125 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods Volk word dapperlijk bestreden, / En [...] Psal. 46. Als ons de nood overvalt, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 046 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p130 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod heeft den mensche in sijn Wet, / 't Verbond [...] Psal. 95. Komt laet ons blijd' zijn, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 024 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p136 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckig was het Abrahams Zaed, / Gestelt van God [...] Psal. 111. Den lof en prijs gantsch over al, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 024 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p143 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben gesprengt met reyne Water, / Dog mijn [...] Ps. 42. Als een hert gejaegt, รด Heere, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 042 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p148 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Vrome die ten nagtmael gaen, / Vinden de [...] Ps. 68. Staet op Heer, toont u onversaegt, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 068 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p154 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Opper-magt, de aerdsche Goden / Zijn Godes ordening Psalm 72. Wilt doch u gericht overgeven  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 065 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p160 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is 't die God ten Hemel wagt? 't Is die 't [...] Ps. 15. Wie is 't die sal woonen eenpaer, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 015 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p166 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods volk heeft tot sijn dienst een vaste tijd: / [...] Psalm 116. Ik heb den Heer lief, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 116 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p171 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZiet! wat heen sult gy wijken / Als 't lichaem [...] Ps. 6. Wilt my niet straffen Heere, &c.  
Ridderus, F. | Morgen-gesang op de [...] Psalm 006 Datheen
Ridderus DHC1700 (1700), p176 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte