Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGodt heeft u mensch gheschapen, / En die werelt [...] [geen wijsaanduiding]  
Catechismus oft Christelijcke leeringhe op rijm [...] God heeft de mens geschapen
GLusthof1632 (1632), p7 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNa dat ons lichaem teer en swack, / Heeft nu [...] Nu lovet Godt in 's Hemels throon  
Morgen lof-sanck, uut verscheyden lof-sangen der [...]
GLusthof1632 (1632), p11 [nr. 2]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlmachtigh Heere Jesu goet, / U sy lof en danck [...] Geeft my te drincken na mijnen dorst  
Haeften, B. van] | Dat avondts gebedt Geef mij te drinken naar mijn dorst
GLusthof1632 (1632), p13 [nr. 3]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt, Heer, gebenedijden / Met uwen seghen schoon Het viel een hemels douwe  
Die benedictie des Tafels Het viel een hemelse dauw
GLusthof1632 (1632), p14 [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons al loven, / Prijsen ende dancken Weest gegroet Maget Maria verheven  
Haeften, B. van] | Dancksegginghe na [...] Wees gegroet maagd Maria
GLusthof1632 (1632), p16 [nr. 5]
.2a 3b.2a 3b.2c 3c.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons den Heere danckbaer sijn / Wilt hem hier [...] Ierusalem ghy schoone stadt  
Een ander dancksegginge O zalig heilig Bethlehem
GLusthof1632 (1632), p17 [nr. 6]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns Vader Godt gepresen, / Die inden Hemel zijt: Ick stondt op hooge berghen  
Dat Vader onser Ik stond op hoge bergen
GLusthof1632 (1632), p19 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck groet u vol van graci / Sprack d' Engel Gabriel Op de voorgaende wijse [Ick stondt op hooge [...]  
Theodotus, S.] | Die Engelsche groet Ik stond op hoge bergen
GLusthof1632 (1632), p20 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet droefheyt swaer omvanghen, / Liggend' in [...] alst begint  
Een claegh-Liedt der Outvaderen van het oude Testament Fortuin gij doet mijn zinnen
GLusthof1632 (1632), p21 [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer een droevigh gheclagh / En lamenteren Om een die ick bemin, leef ick in rouwe  
Antwoortliet opt voorgaende Dimmi donna crudel
GLusthof1632 (1632), p24 [nr. 10]
.3A.2b.3A.2b.5c.3D.3D.3D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenParvulus nobis nascitur, / De Virgine progreditur [geen wijsaanduiding]  
Kersmis gesangen Parvulus nobis nascitur
GLusthof1632 (1632), p28 [nr. 11a]
.4A.4A.4B.4B 4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns is gheboren een kindeken, / Van een schoon [...] [geen wijsaanduiding]  
Kersmis gesangen
GLusthof1632 (1632), p28 [nr. 11b]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soete Harmonie, / Van my verdrijft ghy smert O schoonste Personagie  
Theodotus, S.] | III. Sei tanto graziosa
GLusthof1632 (1632), p29 [nr. 12]
.3a.3B.2c.3a.3B.2c.2D.2D.3e.2f.3f 2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu dulcis memoria / Dans vera cordi gaudia [geen wijsaanduiding]  
Clairvaux, Bernard de] | III Jesu dulcis memoria
GLusthof1632 (1632), p30 [nr. 13]
.3a.3a.3a.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met herten reyne / Loven dat soete [...] [geen wijsaanduiding]  
IV Laat ons met harten rein
GLusthof1632 (1632), p32 [nr. 14]
.3a.4a.3a.3b.3C.3b.3C.3a.3a.3a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan u droefheyt wilt nu ontspringhen / Maeckt u [...] Ick segh het sijn mijns liefs bruyn ooghen  
V Gezegend zijn mijn liefs bruine ogen
GLusthof1632 (1632), p35 [nr. 15]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu soet, / Leydt my in uwen Tempel Edel Kersou  
Theodotus, S.] | Lichtmis Ghesangh Edele kersouw
GLusthof1632 (1632), p37 [nr. 16]
.2A.3b.3C.2A.3b.3C.3C.3d.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghy salicheyt der eerden, / Soete Jesu weest gegroet: Pange lingua  
Theodotus, S.] | Groetenisse tot [...] Pange lingua
GLusthof1632 (1632), p39 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hangt dan hier mijns herten lief! / Uut [...] De Mey, de Mey, koel is de Mey  
Haeften, B. van] | II Tot den [...] Het vinnige stralen van de zon
GLusthof1632 (1632), p47 [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan liefd wat een groot lijden / Eylaes, comt met [...] [geen wijsaanduiding]  
Die besoeckinge des graf door die Vrouwen, ende [...] De oude Hillebrand (2)
GLusthof1632 (1632), p49 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheught ghy droeve vrouwen, / Die komt dat graf [...] Aliam melodiam  
Angelus è Sepulchro
GLusthof1632 (1632), p51 [nr. 20]
.3a.3a.3b.3b.2c.5D 7e.5D 5e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNaer den opganck der Sonnen claer / Doe Christus [...] alst begint  
Van die Verrijzenis
GLusthof1632 (1632), p52 [nr. 21]
.4A.4A.4B.4B.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt nu blijlijck te gare, / Den schoonen Hemel siet O schoonste Personagie  
Theodotus, S.] | Van Paeschen I Sei tanto graziosa
GLusthof1632 (1632), p54 [nr. 22]
.3a.3B.2a.3a.3B.2a.2C.2C.3d.2d.3d.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus is ons verrezen, / O menschen sijt verheught Des avonts inde maneschijn  
Een ander op Paeschen Branle maîtresse
GLusthof1632 (1632), p56 [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lippen opent Heere / Hier in dit aertsche dal: Het viel een Hemels douwe  
Van ons Heere Hemelvaert Het viel een hemelse dauw
GLusthof1632 (1632), p58 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schepper fier, / Hoe lustigh ist te wesen alst begint  
Van de Hemelsche glorie O schepper fier
GLusthof1632 (1632), p61 [nr. 25]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C.4d.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt Schepper Heyligh Gheest, / Vermaeckt ons in [...] Venus du ende dein kindt  
Theodotus, S.] | Vanden Heylighen [...] Venus gij en uw kind
GLusthof1632 (1632), p63 [nr. 26]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO sacrament / Heerlick en excellent Schoon Diamant  
Van dat hooghweerdighe Heylighe Sacrament des Outaers Schone diamant
GLusthof1632 (1632), p64 [nr. 27]
.2A.3A.3A.2b.2A.3A.3A.2c.3b.4D.3D.3D.3D.3D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Maria fonteyne vol deughden / Wy eeren u met [...] Ick segh het sijn mijns liefs bruyn ooghen  
Een liedeken van die thien Deughden van Maria Gezegend zijn mijn liefs bruine ogen
GLusthof1632 (1632), p69 [nr. 28]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGegroet soo moet ghy zijn / Maria hoogh ghepresen: Cupido triumphant, Aenhoort, &c.  
Van die Heylighe Moeder Godts Maria Cupido triomfant
GLusthof1632 (1632), p72 [nr. 29]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 78

first
next 30
last

tabelbreedte