Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAl mijnes siels verlanghen / Is dat ick wesen mocht vanden 107. Psal   muzieknoot 
Het eerste Liedt, van het eerste veers des I. [...] Psalm 107 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA2r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3dO schoonste aller wijven, / dewijl' u onbekent Christen Broeders vercoren   muzieknoot 
Het tweede Liedt, van het achtste veers cap. 1. [...] Ik peins om een persoon
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA4r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D.2D.3CDe Roose van Scharon mack ick mijn vry noemen, / [...] O Heere ghy staet altijts in mijnen sinne   muzieknoot 
Het 3. Liedt, van het 1. veers cap. 2. tot het [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA6r [nr. 3]
.5a.5B.5a.5BWilt op, o lief, o schoone, staen / En comet hier [...] Een eeuwighe vreucht die niet vergaet   muzieknoot 
Het 4. Liedt, van t'midden van 10-veers cap. tot [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA7r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dIck was des nachts te bedde neer gespreyt, / En [...] Wanneer ick slaep, vind ick mijns levens vreucht   muzieknoot 
Het 5. Liedt, van't 1. veers cap. 3 tot het 6. veers Wanneer ik slaap
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB1r [nr. 5]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4dWie isse die daer aen gestreken / Af comet uyt de [...] O kercke Christi Bloemken puere   muzieknoot 
Het seste Liedt, vant 6. veers cap. 3 tot het 1. [...] 's Winters 's zomers even groen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB2r [nr. 6]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DSchoon sydy, Lief gepresen, / Ja uytermaten [...] Haest u mijn schoon Vriendinne   muzieknoot 
Het 7. Liet vant 1. veers, cap. 4. tot het 7. veers Haast u mijn schone vriendin (2)
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB3v [nr. 7]
.3a.4B.3a.4B.4C.3d.4C.3dSchoon sydy heel ter degen, / O liefste Lief van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Het 8. Liedt, vant 7. veers Cap. 4. tot het 15. veers Schoon zij dij heel ter degen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB4v [nr. 8]
.3a.4B.3a.4B.3c.4D.3c.3c.4DO schoonen Put en Hoffonteyn / Der wateren die leven vanden 91. Psal   muzieknoot 
Het 9. Liedt, vant 15. ver. cap. 4. tot 2. vers.cap. 5 Psalm 091 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB6r [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dIck lagh en sliep, doch wacker was t'ghemoedt, / [...] vanden Psal. 129   muzieknoot 
Het 10. Liedt vant 2. veers, Cap. 5. tot het 9. veers Psalm 129 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB7v [nr. 10]
.5A.5b.5A.5bWat is u vrient, en Heer, / Dan ander vrienden, meer vanden Lofsanck Marie   muzieknoot 
Het 11. Liedt, vant 6. [! =9] veers, cap. 5. tot [...] Lofzang van Maria
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB8v [nr. 11]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bGhy sijt by Thirsa, o Bruyt, geleken, / Jae als [...] Bedroefde herten wilt vreuchde rapen   muzieknoot 
Het 12. Liedt, vant 4. vers. Cap. 6. tot het 1. vers. 7 Bedroefd hartje
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC2v [nr. 12]
.4a.4B.4a.4BHoe schoone sich vertoonet uwen voet / In dese [...] Al watme hier in dese weirelt siet   muzieknoot 
Het 13. Liet, vant 1. veers cap. 7. tot het 10. veers Engelse fortuin
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC3v [nr. 13]
.5A.5A.5B.5BMijn vrient behoor' ic toe, en aen / my hebben [...] O eeuwich God van machten groot   muzieknoot 
Het 14. Liedt, vant 10. veers, cap. 7. tot het 8. [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst (1)
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC5r [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.4c.4D.4c.4DNoch een Suster jonc van dagen / Hebben wy, o [...] van den 42. Psalm   muzieknoot 
Het 15. Liedt, vant 8. veers cap. 8. tot t'eynde Psalm 042 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC7r [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d


15 results

tabelbreedte