Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAl mijnes siels verlanghen / Is dat ick wesen mocht vanden 107. Psal   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het eerste Liedt, [...] Psalm 107 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA2r [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3C.3dO schoonste aller wijven, / dewijl' u onbekent Christen Broeders vercoren   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het tweede Liedt, [...] Ik peins om een persoon
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA4r [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.2D.2D.3CDe Roose van Scharon mack ick mijn vry noemen, / [...] O Heere ghy staet altijts in mijnen sinne   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 3. Liedt, van [...] Verjubileer u gij Venus' jongens
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA6r [nr. 3]
.5a.5B.5a.5BWilt op, o lief, o schoone, staen / En comet hier [...] Een eeuwighe vreucht die niet vergaet   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 4. Liedt, van [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
Beeckman Hoogl1616 (1616), fA7r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3dIck was des nachts te bedde neer gespreyt, / En [...] Wanneer ick slaep, vind ick mijns levens vreucht   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 5. Liedt, van't [...] Wanneer ik slaap
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB1r [nr. 5]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.4dWie isse die daer aen gestreken / Af comet uyt de [...] O kercke Christi Bloemken puere   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het seste Liedt, [...] 's Winters 's zomers even groen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB2r [nr. 6]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DSchoon sydy, Lief gepresen, / Ja uytermaten [...] Haest u mijn schoon Vriendinne   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 7. Liet vant 1. [...] Haast u mijn schone vriendin (2)
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB3v [nr. 7]
.3a.4B.3a.4B.4C.3d.4C.3dSchoon sydy heel ter degen, / O liefste Lief van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 8. Liedt, vant [...] Schoon zij dij heel ter degen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB4v [nr. 8]
.3a.4B.3a.4B.3c.4D.3c.3c.4DO schoonen Put en Hoffonteyn / Der wateren die leven vanden 91. Psal   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 9. Liedt, vant [...] Psalm 091 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB6r [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dIck lagh en sliep, doch wacker was t'ghemoedt, / [...] vanden Psal. 129   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 10. Liedt vant [...] Psalm 129 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB7v [nr. 10]
.5A.5b.5A.5bWat is u vrient, en Heer, / Dan ander vrienden, meer vanden Lofsanck Marie   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 11. Liedt, vant [...] Lofzang van Maria
Beeckman Hoogl1616 (1616), fB8v [nr. 11]
.3A.3A.3b.3C.3C.3bGhy sijt by Thirsa, o Bruyt, geleken, / Jae als [...] Bedroefde herten wilt vreuchde rapen   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 12. Liedt, vant [...] Bedroefd hartje
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC2v [nr. 12]
.4a.4B.4a.4BHoe schoone sich vertoonet uwen voet / In dese [...] Al watme hier in dese weirelt siet   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 13. Liet, vant [...] Engelse fortuin
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC3v [nr. 13]
.5A.5A.5B.5BMijn vrient behoor' ic toe, en aen / my hebben [...] O eeuwich God van machten groot   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 14. Liedt, vant [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst (1)
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC5r [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.4c.4D.4c.4DNoch een Suster jonc van dagen / Hebben wy, o [...] van den 42. Psalm   muzieknoot 
I.B. / [Beeckman, Jacob] | Het 15. Liedt, vant [...] Psalm 042 Datheen
Beeckman Hoogl1616 (1616), fC7r [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d


15 resultaten

tabelbreedte