Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanNu Coridon 't is tijdt, / Men gaet den peys verkonden Geeft ons peys voor dese reys  
Leyssem-Liedeken Nu Corydon schep moed
Kerstnacht1736 ([1736]), p3 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt al te samen naer den stal, / Daer leyt den [...] Och wat maeckt gy getier den heelen dagh te Bier  
Kers-Liedeken O débonnaire Jésus
Kerstnacht1736 ([1736]), p4 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerderkens en Herderinnekens van Bethleem, / En [...] Alsoo 't begint  
Leyssem-Liedeken, Van de Herders en Herderinnen Herdertjes en herderinnetjes van Bethlehem
Kerstnacht1736 ([1736]), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoridon en laet uwe schaepkens staen / Tyter siet [...] Komst sondigh mensch en leert ootmoedigheyt  
Liedeken Corydon ei laat uw schaapjes staan
Kerstnacht1736 ([1736]), p6 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn't midden van dees koude nachten, / De liefde [...] alsoo 't begint  
Liedeken In het midden van de koude nachten
Kerstnacht1736 ([1736]), p7 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWillekom Kindeken Jesu soet, / Willekom die ons [...] alsoo't begint  
Liedeken Welkom kindje Jezus zoet
Kerstnacht1736 ([1736]), p8 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria weest gegroet, / Door u is voort-gekomen alsoo't begint  
Liedeken Maria wees gegroet Door u is voortgekomen
Kerstnacht1736 ([1736]), p9 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria suyver Maeght, / Heeft naer een plaets gevraeght alsoo't begint  
Liedeken Maria zuivere maagd
Kerstnacht1736 ([1736]), p9 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet hoe Jesus schreyt, / In hoey en stroey geleyt Alsoo't begint  
Liedeken als JESUS geboren wiert Les grâces et l'amour
Kerstnacht1736 ([1736]), p10 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerderkens och hoort dese blijde maer,, / En [...] Alsoo't begint  
Liedeken Herdertjes och hoor deze blijde mare
Kerstnacht1736 ([1736]), p11 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSult gy dan Jesus zijn / Den achtsten dagh Besneden alsoo't begint  
Liedeken van de Besnydenisse ons Salighmakers Zult gij dan Jezus zijn de achtste dag besneden
Kerstnacht1736 ([1736]), p12 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Herderkens al soetjens sonder getier,, / [...] Alsoo't begint  
Liedeken tot het nieuw geboren Kindeken JESU O herders al zoetjes al zonder getier
Kerstnacht1736 ([1736]), p13 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Herderkens laet u Bockskens en Schapen, / Den [...] alsoo 't begint  
Herders-liedeken Vulcanusdans
Kerstnacht1736 ([1736]), p13 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenS Nachts als een igelijk was in rusten / In 't [...] Een Kindeken dat is geboren  
Liedeken Sarabande Pinel
Kerstnacht1736 ([1736]), p15 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerders hy is geboren / In't midden van den nacht Hoc ad Regem Pastorum  
Liedeken Herders hij is geboren
Kerstnacht1736 ([1736]), p16 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt gy in dees doncker tijden / O [...] Franciscus Borgia besiende  
Kers-Liedeken Franciscus Borgias
Kerstnacht1736 ([1736]), p17 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Soetste Kindt die langen tijdt / Tot mijn [...] Alsoo't begint  
Liedeken. De Moeder Maeght spreeckt aen haer [...] Phyllis cachez vôtre beau sein
Kerstnacht1736 ([1736]), p18 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heeft Emanuel misdaen / Dat hy zijn bloed [...] Alsoo't begint  
Liedeken van de Besnydenisse ons Salighmakers Durant que seul en ce désert ?
Kerstnacht1736 ([1736]), p18 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDevote ziel die Godt mint boven al, / Comt siet [...] Petit Brisach  
Liedeken Petit Brisach
Kerstnacht1736 ([1736]), p19 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoeten Jesu uytverkoren, / In den stal zijt gy geboren Van Poliphemus  
Liedeken Polyphemus aan de stranden
Kerstnacht1736 ([1736]), p21 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKintjen soet uytverkoren, / Weest gegroet nieuw geboren alsoo't begint  
Liedeken
Kerstnacht1736 ([1736]), p22 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet de hemelen hebben hun open gedaen, / Met [...] Van Cecilia  
Nieuw-Jaer-Liedeken Cecilia
Kerstnacht1736 ([1736]), p23 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeckt plaets, o Herderkens, komt uyt den stal, / [...] Alsoo't begint  
Liedeken van den Coninck die drinckt Maak plaats o herdertjes
Kerstnacht1736 ([1736]), p24 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Coridon siet hier den stal, / Daer't kleyne [...] [geen wijsaanduiding]  
Liedeken tussen twee Herders, en de H. Moeder [...] O Corydon zie hier de stal
Kerstnacht1736 ([1736]), p25 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet verbaest o mensch van't wonder / Die door [...] Rosalia  
Liedeken Van Rosalia
Kerstnacht1736 ([1736]), p26 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreckt nu Herders te gader, / Naer Bethleem een [...] Amarilli mia bella  
Liedeken Amarilli mia bella
Kerstnacht1736 ([1736]), p27 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Nacht veel klaerder als den dagh, / Waer in een [...] La douce flamme de l'amour  
Kers-Liedeken La douce flamme de l'amour
Kerstnacht1736 ([1736]), p28 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Liefste Engeltjens, / Seght eens wat maeckt gy hier alsoo't begint  
Liedeken tot het nieuw geboren Kindeken Jesu Cur mundus militat
Kerstnacht1736 ([1736]), p29 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJESUS is geboren, / Godt is nu een kindt Mopse parabaricon  
Liedeken Mopse para barbiton
Kerstnacht1736 ([1736]), p30 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet uw Schaepkens Herderkens, / Hoort de stem [...] Frans-man hebde niet wel geweest  
Liedeken
Kerstnacht1736 ([1736]), p30 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 56

first
next 26
last

tabelbreedte