Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNu Coridon 't is tijdt, / Men gaet den peys verkonden Geeft ons peys voor dese reys  
Leyssem-Liedeken Nu Corydon schep moed
Kerstnacht1736 ([1736]), p3 [nr. 1]
.3A.3b.3C.3b.3D.3E.3F.3E.2G.2G.2G.2G 1G 1G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt al te samen naer den stal, / Daer leyt den [...] Och wat maeckt gy getier den heelen dagh te Bier  
Kers-Liedeken O débonnaire Jésus
Kerstnacht1736 ([1736]), p4 [nr. 2]
.4A.3A.3A.3b.4C.4b 1D 1D 1E 1D 1D 1E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerderkens en Herderinnekens van Bethleem, / En [...] Alsoo 't begint  
Leyssem-Liedeken, Van de Herders en Herderinnen Herdertjes en herderinnetjes van Bethlehem
Kerstnacht1736 ([1736]), p5 [nr. 3]
7A.3B.3B.3C 5D 4C.3e.3F.3e.3F 4G 4H 4G [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoridon en laet uwe schaepkens staen / Tyter siet [...] Komst sondigh mensch en leert ootmoedigheyt  
Liedeken Corydon ei laat uw schaapjes staan
Kerstnacht1736 ([1736]), p6 [nr. 4]
5A 5A 5A.3A.5B.5B.3B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn't midden van dees koude nachten, / De liefde [...] alsoo 't begint  
Liedeken In het midden van de koude nachten
Kerstnacht1736 ([1736]), p7 [nr. 5]
.4a.3B.4a.3B.3C.4d 2E 4f 2E 3g 3h.4I 2I.1h
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWillekom Kindeken Jesu soet, / Willekom die ons [...] alsoo't begint  
Liedeken Welkom kindje Jezus zoet
Kerstnacht1736 ([1736]), p8 [nr. 6]
4A 4b 5A 4A.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria weest gegroet, / Door u is voort-gekomen alsoo't begint  
Liedeken Maria wees gegroet Door u is voortgekomen
Kerstnacht1736 ([1736]), p9 [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria suyver Maeght, / Heeft naer een plaets gevraeght alsoo't begint  
Liedeken Maria zuivere maagd
Kerstnacht1736 ([1736]), p9 [nr. 8]
.3A.3A.3B.2B.4C,4C.4D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet hoe Jesus schreyt, / In hoey en stroey geleyt Alsoo't begint  
Liedeken als JESUS geboren wiert Les grâces et l'amour
Kerstnacht1736 ([1736]), p10 [nr. 9]
.3A.3A.3b.3A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerderkens och hoort dese blijde maer,, / En [...] Alsoo't begint  
Liedeken Herdertjes och hoor deze blijde mare
Kerstnacht1736 ([1736]), p11 [nr. 10]
,5A.3A.3B.3B.3C.3D.3E.3E.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSult gy dan Jesus zijn / Den achtsten dagh Besneden alsoo't begint  
Liedeken van de Besnydenisse ons Salighmakers Zult gij dan Jezus zijn de achtste dag besneden
Kerstnacht1736 ([1736]), p12 [nr. 11]
.3A.3b.3A,3b.3C.3d.3C.3C.3d.4E,2F.2F.2F.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Herderkens al soetjens sonder getier,, / [...] Alsoo't begint  
Liedeken tot het nieuw geboren Kindeken JESU O herders al zoetjes al zonder getier
Kerstnacht1736 ([1736]), p13 [nr. 12]
.5A.3A,3B,3B.3C.3C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Herderkens laet u Bockskens en Schapen, / Den [...] alsoo 't begint  
Herders-liedeken Vulcanusdans
Kerstnacht1736 ([1736]), p13 [nr. 13]
.4a.4a.2b.2b.4C.3C.2d.2d.3E.3E 4E 2F 2F 1F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenS Nachts als een igelijk was in rusten / In 't [...] Een Kindeken dat is geboren  
Liedeken Sarabande Pinel
Kerstnacht1736 ([1736]), p15 [nr. 14]
,4a,4B 4a,4B.2C.2C.4D.2E.2E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerders hy is geboren / In't midden van den nacht Hoc ad Regem Pastorum  
Liedeken Herders hij is geboren
Kerstnacht1736 ([1736]), p16 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt gy in dees doncker tijden / O [...] Franciscus Borgia besiende  
Kers-Liedeken Franciscus Borgias
Kerstnacht1736 ([1736]), p17 [nr. 16]
.4a.4B.4B.4a 4C.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Soetste Kindt die langen tijdt / Tot mijn [...] Alsoo't begint  
Liedeken. De Moeder Maeght spreeckt aen haer [...] Phyllis cachez vôtre beau sein
Kerstnacht1736 ([1736]), p18 [nr. 17]
.4A.4b.4A.4b.4C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heeft Emanuel misdaen / Dat hy zijn bloed [...] Alsoo't begint  
Liedeken van de Besnydenisse ons Salighmakers Durant que seul en ce désert ?
Kerstnacht1736 ([1736]), p18 [nr. 18]
.4A.4b.4A.4A.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDevote ziel die Godt mint boven al, / Comt siet [...] Petit Brisach  
Liedeken Petit Brisach
Kerstnacht1736 ([1736]), p19 [nr. 19]
.5A.5A.5B.5B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoeten Jesu uytverkoren, / In den stal zijt gy geboren Van Poliphemus  
Liedeken Polyphemus aan de stranden
Kerstnacht1736 ([1736]), p21 [nr. 20]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKintjen soet uytverkoren, / Weest gegroet nieuw geboren alsoo't begint  
Liedeken
Kerstnacht1736 ([1736]), p22 [nr. 21]
2A 2b 2A 2b.3c.3c,4d [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet de hemelen hebben hun open gedaen, / Met [...] Van Cecilia  
Nieuw-Jaer-Liedeken Cecilia
Kerstnacht1736 ([1736]), p23 [nr. 22]
,5A.5A.6B,6B 3c 3c 5D.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaeckt plaets, o Herderkens, komt uyt den stal, / [...] Alsoo't begint  
Liedeken van den Coninck die drinckt Maak plaats o herdertjes
Kerstnacht1736 ([1736]), p24 [nr. 23]
4A 4A 4A 4A.4B 4B 4A 4A 2c.2c.2D 2e.2e.2D 4A 4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Coridon siet hier den stal, / Daer't kleyne [...] [geen wijsaanduiding]  
Liedeken tussen twee Herders, en de H. Moeder [...] O Corydon zie hier de stal
Kerstnacht1736 ([1736]), p25 [nr. 24]
.4A.4A.4B.7B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet verbaest o mensch van't wonder / Die door [...] Rosalia  
Liedeken Van Rosalia
Kerstnacht1736 ([1736]), p26 [nr. 25]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreckt nu Herders te gader, / Naer Bethleem een [...] Amarilli mia bella  
Liedeken Amarilli mia bella
Kerstnacht1736 ([1736]), p27 [nr. 26]
,3a.5a.3a.5b.3b.2c.3c.2d.2d.2d.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Nacht veel klaerder als den dagh, / Waer in een [...] La douce flamme de l'amour  
Kers-Liedeken La douce flamme de l'amour
Kerstnacht1736 ([1736]), p28 [nr. 27]
.4A.4A.4B 2c 2c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Liefste Engeltjens, / Seght eens wat maeckt gy hier alsoo't begint  
Liedeken tot het nieuw geboren Kindeken Jesu Cur mundus militat
Kerstnacht1736 ([1736]), p29 [nr. 28]
.3A.3B.3C.3B.6D.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJESUS is geboren, / Godt is nu een kindt Mopse parabaricon  
Liedeken Mopse para barbiton
Kerstnacht1736 ([1736]), p30 [nr. 29]
3a 3B,3a,3B,3c 3D 3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet uw Schaepkens Herderkens, / Hoort de stem [...] Frans-man hebde niet wel geweest  
Liedeken
Kerstnacht1736 ([1736]), p30 [nr. 30]
.4A.4A 2b 2b 2C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte