Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoppe, hoppe, Wilekin, hoppe, Wilekin, / Engelond [...] [geen wijsaanduiding]  
I. [..] Lied der Vlaamsche huurlingen in Engeland
Fredericq OHV1894 (1894), p7 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wilt horen een nieu liet, / Hoort toe, ick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
II. [..] History liedt van Graef Floris ende [...] Gerrit van Velsen
Fredericq OHV1894 (1894), p8 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet viel in enen tijd voerleden, / verstaet mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
III. [..] Dit is van den .... Gerrit van Velsen
Fredericq OHV1894 (1894), p10 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[incipit ontbreekt] [geen wijsaanduiding]  
IV. [..] (Derde lied op Graaf Floris.) Lied van [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p11 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWi willen van den kerels singhen, / Si sijn van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
V. [..] (Het Kerelslied.) Wij willen van de kerels zingen
Fredericq OHV1894 (1894), p11 [nr. 5a]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc wil van den kaerle singhen, al met sinen [...] [geen wijsaanduiding]  
[V. [..] (Het Kerelslied)]
Fredericq OHV1894 (1894), p11 [nr. 5b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat let u, o Egmont, of wat is u geschiet, / Dat [...] [geen wijsaanduiding]  
VI. [..] Clage over Egmont
Fredericq OHV1894 (1894), p14 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHer Ever, ghi zelt / Op dit velt [geen wijsaanduiding]  
VII. [..] (Wapenlied van hertog Jan III van Brabant.)
Fredericq OHV1894 (1894), p15 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCort Rozijn, wel lieue neve, / Ghi zijt seer [...] [geen wijsaanduiding]  
VIII. [..] Van cort Rozijn
Fredericq OHV1894 (1894), p16 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was op eenen maendag, / eenen maendag al soo vroeg [geen wijsaanduiding]  
IX. [..] (De dood van Jacob van Artevelde.)
Fredericq OHV1894 (1894), p18 [nr. 9a]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was op eenen maendag, op eenen maendag vroeg, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[IX. [..] (De dood van Jacob van Artevelde.)]
Fredericq OHV1894 (1894), p22 [nr. 9b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was op eenen maendag, eenen maendag alzoo [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[IX. [..] (De dood van Jacob van Artevelde.)]
Fredericq OHV1894 (1894), p24 [nr. 9c]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSlaet u sere / Tot Christi ere! [geen wijsaanduiding]  
X. [..] (Het lied der Nederlandsche Geeselaars.)
Fredericq OHV1894 (1894), p24 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den tiden van den jaren, doe God al dinc volbracht [geen wijsaanduiding]  
XI. [..] Van den heilighen sacramente.
Fredericq OHV1894 (1894), p29 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClaeuwaert, Claeuwaert, / Hoet u van den Lelyaert! [geen wijsaanduiding]  
XII. [..] (Het spotlied der Leliaarts op de [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p30 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIeper, o Ieper, hoe toont gy u verheugd! / Op uwe [...] La Vendosme   muzieknoot 
XIII. [..] Liedeken van den Thuyndagh. La Vendôme
Fredericq OHV1894 (1894), p32 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVier leuwen claghen al te gadre [geen wijsaanduiding]  
XIV. [..] Die claghe van den hertoghe Wenselijn [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p34 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer leider meren, o wi, o wach! [geen wijsaanduiding]  
XV. [..] Die claghe vanden Grave van Vlaenderen.
Fredericq OHV1894 (1894), p34 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGroningen is een edle stadt [geen wijsaanduiding]  
XVI. [..] (Liedeken op Folcker Allena.)
Fredericq OHV1894 (1894), p35 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy heeren van Bruesele, wy makens u vroet, / Dat [...] [geen wijsaanduiding]  
XVII. [..] (Kloekmoedigheid der Mechelenaren.)
Fredericq OHV1894 (1894), p36 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet was op enen dijsendach / Al in de Sinxendaghen [geen wijsaanduiding]  
XVIII. [..] Van mijn here van Lelidam. Het geviel op een donderdag
Fredericq OHV1894 (1894), p37 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen groen raepkin, / Een vuurt scaepkin [geen wijsaanduiding]  
XIX. [..] (Spotlied op den aard der Brabanders, [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p37 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet luste willen wi singhen, / Schoon lief, al [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XX. [..] Een oudt liedeken (van drie lantsheeren [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p38 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy slapscheten van Ghendt, / Die nu hebt 't regiment [geen wijsaanduiding]  
XXI. [..] (Berijmd paskwil tegen den Gentschen [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p39 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeerynghe, paeys ende vrede, / Ende onsen [...] [geen wijsaanduiding]  
XXII. [..] (Partijleus der vredesgezinde Gentenaren.)
Fredericq OHV1894 (1894), p39 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wereld vol van overdaet, / Wat baent gy open [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
XXIII. [..] Een oud lied: van de Regtvaardige [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p39 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen leen verraden, / Huyt feller daden [geen wijsaanduiding]  
XXIV. 1477. (Dood van hertog Karel den Stoute.)
Fredericq OHV1894 (1894), p40 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijne gheminde, ick biddu hertelick, / Aensiet [...] [geen wijsaanduiding]  
XXV. [..] (Oproep van Maria van Bourgondië tot [...]
Fredericq OHV1894 (1894), p41 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGalans de Picardie, de Flandres et d'Artois, / De [...] [geen wijsaanduiding]  
Fredericq OHV1894 (1894), p42 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsmen duysent vierhondert schreef / Ende [...] [geen wijsaanduiding]  
XXVI. [..] Een liedeken van den Slach van Blangijs.
Fredericq OHV1894 (1894), p42 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte