Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO! Hemel ik bespeur: / Dat ik niet meer kan leeven Op een Aengename wijs  
Afscheid gedaen door een Corporael in Surinaemen, [...] Van de korporaal
Dansschool180x ([1806+]), p3 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is het een vreugd / Een lieve Meid te minnen Op een bekende wys  
Een aerdig en vermaekelyk Lied, op het minne der [...] Je suis Lindor
Dansschool180x ([1806+]), p7 [nr. 2]
3A 3b 3A 3b.2C,2C.3D.2E.2E.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZeg eens Jonkman, / Gy spreekt van 't Minne Op dezelfde voys  
Tegenzang op 't Minnen der Jonge Meisjes
Dansschool180x ([1806+]), p9 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLubee kwam myn te minnen, / Met uw verlof myn Heer Op een aengenaeme Vois  
EEN NIEUW LIED Dans ma cabane obscure
Dansschool180x ([1806+]), p10 [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie gaet hier zo verheugd / Wie leid 'er aen geleegen [geen wijsaanduiding]  
ZAEMENSPRAEK. Tuschen een die deugt bemint, En [...] Wie gaat hier zo verheugd
Dansschool180x ([1806+]), p13 [nr. 5]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRuist zoele weste wint: / Speelt lommerend door [...] Op een Aengenaeme Wys  
EEN NIEUW LIED
Dansschool180x ([1806+]), p14 [nr. 6]
.3A.3b.3b.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAnnette wilt dees Roos aenvaerden, / Daer gy [...] Op een schoone Vois  
Een nieuw AIR
Dansschool180x ([1806+]), p15 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer legt Molen, Rad en Schyven! / Poeijer, Tang [...] Op een lugtige Wys  
De Treurspeelende Diamantslyper
Dansschool180x ([1806+]), p16 [nr. 8]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hemel! ach! wat naer geklag, / Brengt den [...] รด Holland schoon gy leeft in vree  
TREURZANG Op het in de Lugt springen van het [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
Dansschool180x ([1806+]), p18 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBen ik dan tot niet gebooren, / Als tot droefheid [...] Op een lieffelyke wys  
Den moedigen Granedier, [!] verwint een Juffrouw [...]
Dansschool180x ([1806+]), p21 [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrinden voegt U hier in 't rond; / Ik moet U wat [...] Van 't Kuipertje  
Aerdig en Klugtig voorval van drie Studenten Het kuipertje
Dansschool180x ([1806+]), p24 [nr. 11]
4A 4b 4A 4b 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't heerlyk al onder deez' groene Boomen, / [...] Wyl gy 't gebied  
Een Nieuw Lied, uit 't Fransch vertaelt Wijl gij het gebiedt
Dansschool180x ([1806+]), p27 [nr. 12]
,5a,5a,5B,5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon het bezit van Geld en Goed. / Nooit kan [...] Te Vlissingen leid een Jagt bereid  
Zaemenspraek tusschen een Jongman en een Jonge Dogter Als ik mijn Phyllis kussen mag
Dansschool180x ([1806+]), p28 [nr. 13]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe slegt loopen de tyden / Dat roepen al de [...] Op een Lugtige Wys  
Aardig en Vermakelyk Lied
Dansschool180x ([1806+]), p28 [nr. 14]
,3a,4B,3a,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJongmans wilt niet ver loopen, / Om Meisjes van [...] Als 't begint  
Het hedendaegsche leeven van de Jonge Meisjes [...] Jonkmans wil niet ver lopen
Dansschool180x ([1806+]), p31 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaest een Moffin kwam in de Stad / In 't zoete [...] Laestmael een Mof kwam in de Stad  
Een Nieuw Lied, op de Moffinnen en Noorinnen, [...] Pierlala
Dansschool180x ([1806+]), p32 [nr. 16]
.4A.3B.4C.3B.4D.4D.1E.1E.1E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrinden luistert na de zaek: / Wat op het [...] Op een aardige Wys  
EEN NIEUW LIED
Dansschool180x ([1806+]), p34 [nr. 17]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrinden luisterd altemael, / Wat ik u zal gaen zingen Van 't Kuypertje  
Een Nieuw Lied, op de Zaegmolenaers Het kuipertje
Dansschool180x ([1806+]), p35 [nr. 18]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Vrinden al te saemen, / En hoort myn Liedje aen Op een Aerdige Wys  
DE SCHAERSLYPER Komt vrienden in het ronde
Dansschool180x ([1806+]), p37 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.4D.4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaek Zusters waek, den dag gaet schynen / En vaek [...] Op een Aengenaeme Wys  
EEN NIEUW LIED
Dansschool180x ([1806+]), p41 [nr. 20]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier al die wil leeren / Om met Keyen vier [...] Van het Spinnewiel  
Een Nieuw Lied van de Key, Stael en Tondeldoos
Dansschool180x ([1806+]), p41 [nr. 21]
.3a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoor den Lauwer van de min / Men viert de Schoonheeden Een nieuw Monuet [!]  
COMEDIE LIED
Dansschool180x ([1806+]), p43 [nr. 22]
4A 3b 3b 4A 3b 3C 2D 2D 2D 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest vrolyk van gemoet, / Gy Amsterdams Burgerye Wie gaet hier zoo verheugt  
Een Nieuw Lied, Op het aennemen der Matroozen, op [...] Wie gaat hier zo verheugd
Dansschool180x ([1806+]), p45 [nr. 23]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyl gy 't gebied, zo zal ik myn ontdekken, / Nog [...] Op een Fraeiije Wys  
EEN NIEUW LIED Wijl gij het gebiedt
Dansschool180x ([1806+]), p46 [nr. 24]
,5a,5a,5B,5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat rampen en wat spyt, Moet ik verdraegen / Het [...] Van den Herder Piramis  
Aenspraek van den Koning van Engeland over den [...] Van de herder Pyramus en Thisbe
Dansschool180x ([1806+]), p48 [nr. 25]
.5a.5a.3B.3B.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk moet helaes nu van u scheiden, / Een voorwerp [...] Als 't Begint  
EEN NIEUW LIED
Dansschool180x ([1806+]), p49 [nr. 26]
,4a,3B,4a,3B,4c,4D,4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeduwvrouwtjes al te maal / Steld uw droefheid [...] Met een Pluimken op  
Een klugtig Lied, wegens de goedheid van een oude [...] Met een pluimpje op zijn mutsje
Dansschool180x ([1806+]), p51 [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrinden komt luystert na dit Lied, / Wat 'er in [...] Van Xantippe  
De Vrolyke Jeugd Xantippe
Dansschool180x ([1806+]), p54 [nr. 28]
.4A.4A.4A.4b.4b.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Vyzel is gestoolen, / Daer ik by nacht in stamp Zingt maar goed  
Op 't Steelen van een Vyzel uit de Apotheekers Winkel
Dansschool180x ([1806+]), p55 [nr. 29]
,3a,3B,3a,3a,3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't een zwier, / Van Henrikatters Heeren Wai [!] is het een Vreugd  
Op de hedendaegsche Dragt en Leeven der [...] Je suis Lindor
Dansschool180x ([1806+]), p56 [nr. 30]
,3A,3b,3A,3b,3C,3C,2D,2D,3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 41

first
next 11
last

tabelbreedte