Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanCupido houdt op van schieten, / Florida die is [...] [geen wijsaanduiding]  
EERSTE DEEL
Acket GOMS1706 (1706), p6 [nr. 1]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DMagh ick leven in genuchten / Schoonheyt zonder [...] [geen wijsaanduiding]  
TWEEDE DEEL
Acket GOMS1706 (1706), p10 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4B 4a 4B 4a 4BVreughdigh herten t'zaem geschaeckt, / Liefde [...] [geen wijsaanduiding]  
DERDE DEEL Vreugdige harten tezamen geschaakt
Acket GOMS1706 (1706), p13 [nr. 3]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4D 4c 2e 2e 4F 4FAch! ach! Liefde wat ramp, / Waer zijn uw' [...] [geen wijsaanduiding]  
VIERDE DEEL
Acket GOMS1706 (1706), p18 [nr. 4]Min-gesellen, / Min-gesellen en wilt niet quellen [geen wijsaanduiding]  
LIEDT Ghezonghen op 't Brughsche Schouwburgh door [...] Mijn gezellen
Acket GOMS1706 (1706), p21 [nr. 5]
2a 2a.2a 4B 4B 4B.2B 2c.2c 2D 2D.2E.2E [...]O! Wranghe nijdt, / Wat grauwzaem dier, [geen wijsaanduiding]  
LIEDT, Ghezonghen door een Vlieghende Liefde in [...]
Acket GOMS1706 (1706), p24 [nr. 6]
.2A.2B.2C.3d.2C.2d.2A.3B.2E.2F.2E.3F.4g.2H.3g 3HEylaes! รด! liefde, ach! wat pyn, / Wat duldeloos [...] [geen wijsaanduiding]  
LIEDT Gezonghen met 't begin van het tweede Deel [...]
Acket GOMS1706 (1706), p26 [nr. 7]
.4A.4b.3b.3b.4A.6c.4A.4c.4D.3e.6e.3D.3e.3F.3 [...]Het zijn twee swaer en bitter plaeghen / Twee [...] [geen wijsaanduiding]  
EEN ANDER Gezonghen in 't derde Deel van de zelve [...]
Acket GOMS1706 (1706), p27 [nr. 8]
.4a.4a.4B.4c.4c.1B.4D.4e.4e.4D.2f.2f.2G,3GIdonea, Idonea schoon Koninckx kindt, / Dus [...] [geen wijsaanduiding]  
LIEDT Ghezonghen in 't Bly-eyndigh Treurspel van [...]
Acket GOMS1706 (1706), p28 [nr. 9]
6A.3B.3c.1A.3c.3B.6c [...]O! Mars, gy groote Wapen-godt, / Die veel tydts [...] [geen wijsaanduiding]  
LIEDT Ghezonghen in 't eerste Deel van ARAN en [...]
Acket GOMS1706 (1706), p29 [nr. 10]
.4A.4b.4A.4b.6c.6c.6D.6D.3E.3E.2F.2g.2g.2F.6 [...]O! Titus, groot en vroomen Heldt, / Der Gotten [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Ander, Ghezonghen van de Wraeck-goddin, [...]
Acket GOMS1706 (1706), p31 [nr. 11]
.4A.3B.3A 4c.4D 4c.4D.4e.3F 4G 4e 4G 4e 4G.6GZoet Herderin / Zal uw' Wreetheydt langher duuren? [geen wijsaanduiding]  
LIEDT Minnelicke t'saemen spraecke tus- [sic] [...] Zoet herderin
Acket GOMS1706 (1706), p32 [nr. 12]
.2A 4b.2A 4A.3b.3C.3C.3b.3D 4DAl steeckt de Liefde fel, / Al geeft zy in't [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Ander Ghezonghen van Leonijse en Bellaris [...]
Acket GOMS1706 (1706), p35 [nr. 13]
.3A.6b.3A.6b.3b.3A.3A.6bIs het zoet bemindt te zijn, / Om te lijden [...] [geen wijsaanduiding]  
EEN ANDER Ghezonghen door Cloris en Lijsje, [...]
Acket GOMS1706 (1706), p37 [nr. 14]
4A 4A 4b 4C 4C 4bHerder daer wordt een kladde Mostaert / Lustigh [...] [geen wijsaanduiding]  
Corinne. In't Schaduwe der Helzen dit hoorende, [...]
Acket GOMS1706 (1706), p39 [nr. 15]
4A 4A.4B.5B.2B.2C.2C.2d.2d.4CMyn Lief mijn Engelinne, / Tiere lier inne [geen wijsaanduiding]  
EEN ANDER, Gezonghen door Ruffijn en Roosje, [...]
Acket GOMS1706 (1706), p40 [nr. 16a]
.3a 2a.3B 2B.3a 2a.3B 2BOnbeschoften beloften / En kend'ick nimmermeer [...] Een ander Stemme  
[EEN ANDER, Gezonghen door Ruffijn en Roosje, [...]
Acket GOMS1706 (1706), p40 [nr. 16b]
3a.4B.3a.4B 3a.4BUw zoet gevry / Vol minnelicke treken Een ander Stemme  
[EEN ANDER, Gezonghen door Ruffijn en Roosje, [...]
Acket GOMS1706 (1706), p41 [nr. 16c]
.2A.3b.2A.3A.2A.3b.3C.1C.1C.3CDen leckeren wijn is goe medecijn / Door haer [...] [geen wijsaanduiding]  
Bruyloft-Liedekens Ghezonghen in 't Boeren [...]
Acket GOMS1706 (1706), p42 [nr. 17]
.2A 3A 6B 4B 3C 3C 2D.3D 6E 4EVriendetjes te zaem zijt willekom / Heel de tafel [...] Een ander stemme  
Dit kan 't Gheselschap rondt gaen Van d'Ouders
Acket GOMS1706 (1706), p43 [nr. 18]
5A 4A.2B.4B.4C.4C.4C.5C 2DGingh het Glasitie zoo omme? / Ick bemin oock [...] Een ander stemme  
Van de Meydt
Acket GOMS1706 (1706), p43 [nr. 19]
4a 4B 4a 4BMet vreught vrienden, met vreughden ongevleyt / [...] Een ander Stemme  
Van den Bruydegom
Acket GOMS1706 (1706), p44 [nr. 20]
5A 5b.5A.5bDe blijd uur, / Vrauw Bruydt en wilt niet vluchten Een ander Stemme  
Van den Jonghmans. Om de Bruydt te bedt te Danssen Marche des Camisards
Acket GOMS1706 (1706), p45 [nr. 21]
2A.3b 2b 2b 2A 2C.3d 2d 2d 2C 2E.3f 2f 2f 2EWat de liefd' eens wel doorgriefde, / En rex [...] [geen wijsaanduiding]  
Liedt gezongen in 't Boeren Operatje voorzeyt tot [...]
Acket GOMS1706 (1706), p45 [nr. 22]
2a.2a 4B 4B.2c.2c 4B 4B


24 resultaten

tabelbreedte