Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanFama, roept het Volck van alle kanten uyt / Naer [...] Trompet Marine  
GHESANGH Op het H. Bloedt van Mirakel. La marine
BoecxkenGO1698 (1698), fA4r [nr. 1]
6A 6A 6B 6BO Lieve Vrouwe van Hal! / O Moeder vanden Al ! Courante Monsieur  
Courante monsieur
BoecxkenGO1698 (1698), fB2r [nr. 2]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5DIck groet' u, lieven Heer, / Met d' aldermeeste eer ô schoone Isabel ! &c.  
Ik drink de nieuwe most
BoecxkenGO1698 (1698), fB2v [nr. 3]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.2d.2d.3E.4EDen eersten waghen, diemen om siet gaen / Voert [...] Petit brisach &c.  
GHESANGH Op het BROODT DER ENGHELEN Petit Brisach
BoecxkenGO1698 (1698), fC1v [nr. 4]
.5A.5A.5B.5B.3BWaer heeft iemandt oyt ghesien / Eenen Phoenix [...] t' Is goet Capucijn te zijn &c.  
GESANGH Op de Goddelijcke Liefde, vergheleken by [...] Belle Iris
BoecxkenGO1698 (1698), fC3r [nr. 5]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4DLaet ons dansen, laet ons springhen, laet ons [...] ô Antwerpen ! u Triomfen &c.  
GESANGH Op de schuldighe Liefde tot Godt O Antwerpen uw triomf
BoecxkenGO1698 (1698), fC3v [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 6D.3E.3E 4D.3F 4F [...]Ken weet niet, hoe't kan ghebeuren, / Dat in de [...] Hoe ligh' ick hier in dees Ellende  
GESANGH Op de vyf lichaemelijcke Sinnen Hoe lig ik hier in deze ellende
BoecxkenGO1698 (1698), fC4v [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c't Gheloof, dat Godt ons ghegeven heeft, / Is een [...] Wel Hansjen, zijt ghy de wilde moe?  
GHESANGH Van de Swaene op het Gheloof O Wein was bist du
BoecxkenGO1698 (1698), fD1r [nr. 8]
.4A.7A.3B.3B.3c.3D.3c 4DGodt, die gheschapen heeft, al wat 'er is [...] Van den goeden Cock  
GHESANGH Op de Goddelijcke Liefde
BoecxkenGO1698 (1698), fD1v [nr. 9]
.6a.6a.6B.6BDavid had' grooten dorst, / Al was hy eenen Vorst, Courante Monsieur  
GHESANGH Op de Ghenegentheyt tot de Nuttinghe van [...] Courante monsieur
BoecxkenGO1698 (1698), fD2r [nr. 10]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5DWaerom draegh ick de Luydt met op ghe-spannen [...] [geen wijsaanduiding]  
BoecxkenGO1698 (1698), fD4r [nr. 11]
.6a.6a.6B.6B.6c.6c.6D.6D.6e.6e.6F.6FComt vrienden groot en kleen, / Comt naer de [...] Que ces lieux ont d'attraits, que ces bois [...]  
Liedeken op den Ghentschen OMMEGANCK O doelwit van mijn min
BoecxkenGO1698 (1698), fE2r [nr. 12]
.3A.3b.3A.3b.3b.3A.3c.3c 2D 2D.2E.3E


12 resultaten

tabelbreedte