Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat vreught begint mijn Ziele te onsteken, / Als [...] [geen wijsaanduiding]  
Kelderman NJ1686 (1686), p19 [nr. 1]Minerva, noyt en sal de doot u Ziel bederven, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Kelderman NJ1686 (1686), p21 [nr. 2]Vriendt, of Borgher wie daer is / Op dees [...] [geen wijsaanduiding]  
Kelderman NJ1686 (1686), p22 [nr. 3]Oostenrijcke weest verblijdt, / Dese snaeren [geen wijsaanduiding]  
POOLS BALLET
Kelderman NJ1686 (1686), p23 [nr. 4]Duytsche Vorsten al-ghelijck, / Jaeght den Turck [...] [geen wijsaanduiding]  
DUYTS BALLET
Kelderman NJ1686 (1686), p24 [nr. 5]Moedighe Venetiaenen, / Die U Republijcksche Vaenen [geen wijsaanduiding]  
VENETIAENS BALLET
Kelderman NJ1686 (1686), p25 [nr. 6]Siet hoe den Arent slaet, / Den Leeuw van Marcus gaet [geen wijsaanduiding]  
[vierde ballet]
Kelderman NJ1686 (1686), p26 [nr. 7]In droeve tyden, / In bitter lyden [geen wijsaanduiding]  
Kelderman NJ1686 (1686), p28 [nr. 8]Verheught u Brugsche stadt, / Dat ghy soo weerden schat [geen wijsaanduiding]  
Kelderman NJ1686 (1686), p29 [nr. 9]Ghy Duyvels, wilt ontwecken / Met yselick ghetier Herderkens wilt ontwecken, &c.  
LIEDEKEN
Kelderman NJ1686 (1686), p29 [nr. 10]Mammon, soo ghy in u kisten / Hebt vergadert [...] La Rigedon  
LIEDEKEN
Kelderman NJ1686 (1686), p33 [nr. 11]


11 resultaten

tabelbreedte