Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanADONAI mijnen Heere, / Siet, mijn gedaghten die [...] Amarilli mia Bella  
Rosant, Jacob | I. Een goeden Godt Amarilli mia bella
Rosant ETW1654 (1654), p1 [nr. 1]
.3a.5a.3a.5b.3b.2c.3c 2D 2D 2D 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt laet ons looven onsen Heer, / Laet ons hem [...] O Jesu soet der Maeghden Kroon  
Rosant, Jacob | 2. Een Godt [...] Puer natus in Bethleem
Rosant ETW1654 (1654), p3 [nr. 2]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO eenigh Godt! gy zijt soo wonder / In uwe hooghe [...] Mijn ooghskens weent  
Rosant, Jacob | 3. Heylighe [...] Bedroefd hartje
Rosant ETW1654 (1654), p6 [nr. 3]
.4A.4B.4A.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensch! aenschouwt u eygen selven, / Hoe eel u [...] Mijn ooghskens weent  
Rosant, Jacob | 4. De Siele des [...] Bedroefd hartje
Rosant ETW1654 (1654), p8 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heyligh Godt, o enkel goetheydt, / Ogh moghten [...] Een eenigh Een heb ik verkooren  
Rosant, Jacob | 5. De Heylighe Engelen Zal ik nog langer in hete tranen
Rosant ETW1654 (1654), p10 [nr. 5]
.4A.4B.4A.4B.2C.2C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinte Michiel weest seer gegroet / Van alle Catholijken Seght mijn, ô schone Nimphelijn  
Rosant, Jacob | 6. Sinte Michiel [...] Zeg mij wel schoonste nimfje
Rosant ETW1654 (1654), p12 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Engel, mijn Bewaerder, / Die als de Sonne klaerder Schoon Lief wilt mijn troost  
Rosant, Jacob | 7. H. Schut-Engel [...] Schoon lief wil mij troost geven
Rosant ETW1654 (1654), p14 [nr. 7]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Paradijs heeft Godt geplant, / En dat [...] Ik ben een armen Pelgrim  
Rosant, Jacob | 8. Adam en Eva in [...] Ik ben een arme pelgrim hier
Rosant ETW1654 (1654), p17 [nr. 8]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is te vinden dese Vrouw, / Die soo sterk is [...] Waer is de Dochter van Sion  
Rosant, Jacob | 9. Heylige Mariae [...] Waar is de dochter van Sion
Rosant ETW1654 (1654), p20 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie komt daer met een soo grooten schrik? / Een [...] 't Vier brant seer  
Rosant, Jacob | 10. H. Maeght [...] Het vuur brandt zeer
Rosant ETW1654 (1654), p22 [nr. 10]
.5A.5A.4B.4B.2C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt jonge Maegdekens delicaet, / Komt, laet ons [...] Geeft mijn te drinken na mijn dorst  
Rosant, Jacob | 11. H. Maeght [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Rosant ETW1654 (1654), p23 [nr. 11]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria waerde Kindt, / Die Godt van harten mindt Venus gy en u kindt  
Rosant, Jacob | 12. H. Maeght Maria [...] Venus gij en uw kind
Rosant ETW1654 (1654), p25 [nr. 12]
.3A.3A.3b.3b.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt al ter Bruyloft met der vlijt, / 'k Noodt u [...] Geswinde Boode van de Min  
Rosant, Jacob | 13. De H. Maeght [...] Gezwinde bode van de min
Rosant ETW1654 (1654), p26 [nr. 13]
.4A 3B.4A 3B.3C 3D.4D 3E 3E 3F 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Godt van Hemelrijke, / Door sijn barmhartigheydt O schoonste Personagie  
Rosant, Jacob | 14. Den H. Advent Sei tanto graziosa
Rosant ETW1654 (1654), p28 [nr. 14]
.3a.3B.2c.3a.3B.2c.2D.2D.3e.2f.3f 2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Schepter was van 't Joodtsche Koningkrijk, / [...] Den rooden Saul  
Rosant, Jacob | 15. Ontfangkenis [...] De rode Saul door Stevens wrede dood
Rosant ETW1654 (1654), p29 [nr. 15]
.5A.5b.5A.5b.5C.5d.5C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBrenght Mariae de maren, / Aerdts-Engel Gabriël O schoonste Personagie  
Rosant, Jacob | 17 [!]. [...] Sei tanto graziosa
Rosant ETW1654 (1654), p31 [nr. 16]
.3a.3B.2c.3a.3B.2c.2D.2D.3e.2f.3f 2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest seer gegroet Marye, / Vervult met gratien [geen wijsaanduiding]  
Rosant, Jacob | 16. Ave Maria, de [...] Sei tanto graziosa
Rosant ETW1654 (1654), p32 [nr. 17]
.3a.3B.2c.3a.3B.2c.2D.2D.3e.2f.3f.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort wat nieuws mijn lieve Vrinde, / Wat 'er is [...] Schoon Jonkvrouw ik moet u klagen  
Rosant, Jacob | 18. De H. Maeght [...] Il est vrai je le confesse
Rosant ETW1654 (1654), p34 [nr. 18]
.4a 3B.4a 3B 4c 3D 4c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt laet ons na ons schuldigh plight, / Den Heer [...] O Heyligh saligh Betlehem  
Rosant, Jacob | 19. De Heylige [...] O zalig heilig Bethlehem
Rosant ETW1654 (1654), p35 [nr. 19]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria seyd' met 's harten vreught, / Mijne siel [...] [geen wijsaanduiding]  
Rosant, Jacob | 20. Magnificat, [...] O zalig heilig Bethlehem ?
Rosant ETW1654 (1654), p36 [nr. 20]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElisabeth, 't Wijf van Sacharias, / Die is [...] Den roden Saul  
Rosant, Jacob | 21. Geboorte van [...] De rode Saul door Stevens wrede dood
Rosant ETW1654 (1654), p37 [nr. 21]
.5A.5b.5A.5b.5C.5d.5C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGebenedijt sy d'Heere, / Den Godt van Israël Het viel een Hemels douwe  
Rosant, Jacob | 22. Benedictus, [...] Het viel een hemelse dauw
Rosant ETW1654 (1654), p38 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO nette, en onbesmette / Vruchtbare sael'ge Maeght Tot Betlehem wilt u spoeden  
Rosant, Jacob | 23. Heylige Maeght [...] Beata immaculata
Rosant ETW1654 (1654), p40 [nr. 23]
.1a.2a.3B.1c.2c.3B.2D.2D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk sal rasch opstaen, ende langhs de wegen / Sal [...] Blyschap van mijn vliedt  
Rosant, Jacob | 24. Geboorte ons [...] Blijdschap van mij vlied
Rosant ETW1654 (1654), p41 [nr. 24]
.3A.3b.3A 3b.3C.3d 3C.3d.3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrijst volken en geslaghten / Den Heere groot van [...] Schoon Lief wilt mijn troost geven  
Rosant, Jacob | 24. Geboorte ons [...] Schoon lief wil mij troost geven
Rosant ETW1654 (1654), p45 [nr. 25]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu Goodts Soon, / Die van den Hemelschen Troon Maria schoon  
Rosant, Jacob | 24. Geboorte ons [...] Maria schoon
Rosant ETW1654 (1654), p46 [nr. 26]
.2A.3A.4B.2A.3A.4B.4B.3C.3C.3C.3C.3D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoet saligh Nieuwe-Jaer / Wensch ik u in den Heere Ik sughte sught op sught  
Rosant, Jacob | 25. Jesus wordt besneden Ik zucht zucht op zucht
Rosant ETW1654 (1654), p48 [nr. 27]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoonder dan schoon / Is desen blijden dagh Schoonder dan schoon  
Rosant, Jacob | 25. Jesus wordt besneeden Engelse fortuin
Rosant ETW1654 (1654), p50 [nr. 28]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJerusalem weest lughtigh, / Laet duysternis sijn [...] Schoon Lief wilt mijn troost geven  
Rosant, Jacob | 26. De Wijse [...] Schoon lief wil mij troost geven
Rosant ETW1654 (1654), p52 [nr. 29]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo wie met's harten gronde / Wil scheppen groot [...] Het viel een Hemelse douwe.  
Rosant, Jacob | 27. Purificati, [...] Het viel een hemelse dauw
Rosant ETW1654 (1654), p55 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 271

first
next 30
last

tabelbreedte