Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanSchept moedt o Belgis staeckt u traenen / en valt [...] het kan ghesonghen worden op de wijse:  
ZEGE-SANGEN op het innemen van de stercke stadt [...]
HsAntwSB 636783 (1696), p4 [nr. 1]Off ick u klaegh ghij hoort niet naer mijn [...] salomon c'est un homm' incomparable  
Klacht Liedt Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p9 [nr. 2]Twee ooghen sijnt' die mij de mijn verblinden / [...] op de selve wijse [salomon c'est un homm' [...]  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p10 [nr. 3]Ach ick en weet niet van waer komt mijn suchten / [...] salomon cett' homm' incomparable  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p11 [nr. 4]Wilt ghij mij leenen u voghelhuijssjen / ick sal [...] op de selve wijse [salomon cett' homm' [...]  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p11 [nr. 5]De eenigheden gaen ick betreden / langhs bosch en [...] la folie d'espanie en divers partie  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p12 [nr. 6]Ach dochter hoort eer dat ick koom te sterven / [...] ach schoone nijmph aensiet een machtigh koningh  
Liedeken Ach schoonste nimf aanzie
HsAntwSB 636783 (1696), p13 [nr. 7]Eij dochter hoort niet naer dees slechte reden / [...] ach schoone ettcha. [ach schoone nijmph [...]  
Liedeken Ach schoonste nimf aanzie
HsAntwSB 636783 (1696), p15 [nr. 8]Mits mijn Maritje blijft tot mij soo stuere / en [...] adiu margo je m'en vais  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p16 [nr. 9]Ghelijck de kruijden en blommen verslenssen / en [...] salomon c'est un homm' incomparable  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p16 [nr. 10]Soo gij mij mint soo veel als Ick u minne / [...] si vous m'aimez autant qui je vous aime. ettcha.  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p17 [nr. 11][Ontbreekt in deze bron] salomon c'est un homm' incomparable. ettcha.  
Liedeken Folie d'Espagne
HsAntwSB 636783 (1696), p17 [nr. 12]Als ick bepeijs de vreught van het minnen / dat [...] suivons l'amour celuij qui nous aiment  
Liedeken Suivons l'amour
HsAntwSB 636783 (1696), p18 [nr. 13]Ick heb ijlaes een grijsaert ghenomen / die mij [...] Je reconnois amour ton Empire  
Liedeken overgeset uijt het fransch J'ai reconnu amour ton empire
HsAntwSB 636783 (1696), p20 [nr. 14]Ick heb ghevoeldt o lieffde u krachten / als ghij [...] op de selve wijse van J'aij reconnu amour [...]  
Liedeken J'ai reconnu amour ton empire
HsAntwSB 636783 (1696), p21 [nr. 15]Titere die is gaen reijsen / en ghetrocken naer [...] flora blom der herderinne  
Liedeken Flora bloem der herderinnen
HsAntwSB 636783 (1696), p22 [nr. 16]Lestmael in een slaep ghevallen / droomd' ick dat [...] flora blom der herderinne  
Liedeken Flora bloem der herderinnen
HsAntwSB 636783 (1696), p24 [nr. 17]Meijssjens die hebt sin in trouwen / en nochtans [...] l'homme qui a belle femme. ettcha.  
Liedeken Homme qui a belle femme
HsAntwSB 636783 (1696), p25 [nr. 18]Van Doorne ghij moet u verblijden / want t'is van daegh op de wijse:  
Liedeken Ballet van de graaf van Monterey
HsAntwSB 636783 (1696), p26 [nr. 19]Van daegh sien ick de lieffde daelen / in eene bruijt op de voorgaende wijse [ontbreekt]  
Liedeken Ballet van de graaf van Monterey
HsAntwSB 636783 (1696), p27 [nr. 20]Hertje voelt mijn hert eens beven / och amij mijn [...] vous ne devez plus attendre  
Liedeken Vous ne devez plus attendre ?
HsAntwSB 636783 (1696), p28 [nr. 21]Allen ons herders sijn in vreughde / ider een [...] touts nous bergere. ettcha.  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p28 [nr. 22]Laet ick mijn blijschap verkonden / blijschap die [...] que l'amour est doux a suivre  
Liedeken Que l'amour est doux à suivre
HsAntwSB 636783 (1696), p29 [nr. 23]Blijft gij dan altijt soo stuere / en [...] amants coinosse la belle. ettcha.  
Liedeken Amants connaissez les belles
HsAntwSB 636783 (1696), p29 [nr. 24]Moet ick u derven / soo sal ick sterven la bonne chere belle bergere  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p30 [nr. 25]Mijn vierigh herdt / ontsteken door de minne smerdt alsoo t' begint  
Liedeken
HsAntwSB 636783 (1696), p30 [nr. 26]T is ontrent een jaer geleden / dat ick sat aen [...] op de wijse: van  
Liedeken Si c'est pour mon pucelage ?
HsAntwSB 636783 (1696), p31 [nr. 27]Een man die heeft een schoone vrou / heeft hij [...] l'homme qui a belle femme  
Liedeken Homme qui a belle femme
HsAntwSB 636783 (1696), p31 [nr. 28]Vlucht werelt wegh met allen u prachten / wat dat [...] Notre espoir alloit faire nauffrage. ettcha.  
Liedeken Notre espoir allait faire naufrage
HsAntwSB 636783 (1696), p32 [nr. 29]Apollo geeft u kroon / aen Petronel voor loon soo t' begint  
Liedeken op Jouffr. scholiers Begijntjen Mijn schone herderin ?
HsAntwSB 636783 (1696), p33 [nr. 30]


1-30 of 179

first
next 30
last

tabelbreedte