Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMaria weest ghegroet,, Door u is voort-ghekomen, [...] Alsoo 't begint  
Een ander nieuw Leyssem-liedt Maria wees gegroet Door u is voortgekomen
ANLeyssemL1701 (1701), p11 [nr. 7]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria suyver Maeght,, Heeft naer een plaets [...] Alsoo 't begint  
Noch een ander nieuw Leyssem-liedt Maria zuivere maagd
ANLeyssemL1701 (1701), p12 [nr. 8]
.3A.3A.3B.2B.4C,4C.4D,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt ghy in dees doncker tijden,, O [...] Franciscus Borgia besiende  
Een nieuw Kers-liedeken Franciscus Borgias
ANLeyssemL1701 (1701), p23 [nr. 16]
.4a.4B.4B.4a 4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soetste Kindt die langhen tijdt, / Tot mijn [...] Alsoo 't begint  
Een nieuw Kers-liedeken, tot het nieuw geboren [...] Phyllis cachez vôtre beau sein
ANLeyssemL1701 (1701), p24 [nr. 17]
.4A.4b.4A.4b.4C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heeft Emanuel misdaen / Dat hy sijn bloet [...] Alsoo 't begint  
Een nieuw Leyssem-liedt Durant que seul en ce désert ?
ANLeyssemL1701 (1701), p25 [nr. 18]
.4A.4b.4A.4A.4C.4d.4C.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Nacht veel klaerder als den dagh / Waer in een [...] La dosse flaeme de la moer  
Een ander nieuw Leyssem-liedt La douce flamme de l'amour
ANLeyssemL1701 (1701), p62 [nr. 34]
.4A.4A.4B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet u Schaepkens Herderkens / Hoort de stem van [...] Frans-man hede niet wel gheweest, &c  
Een nieuw Gheestelijck Liedeken
ANLeyssemL1701 (1701), p65 [nr. 37]
4A 4A 2b 2b 2C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerders hebt ghy niet vernomen, / Van de komst [...] Ick wil voordaen met Bacchus swieren  
Een nieuw Kers-Liedeken Ach Belinde
ANLeyssemL1701 (1701), p67 [nr. 38]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Liefsten Godt wel kleyne Kinden, / Wilt ghy [...] Hoe sietmen Cupido nu Floreren  
Een nieuw Kers-Liedeken
ANLeyssemL1701 (1701), p68 [nr. 39]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa menschen sonder beven, / Loopt met de Herderkens al Hoesietmen't Vlees-huys proncken  
Een nieuw Kers-Liedeken
ANLeyssemL1701 (1701), p71 [nr. 40]
.3a,3B,3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat sien ick Tyter ginder verre / Dat daer soo blickt Ballet van de Grave van Monterey  
Een nieuw Liedeken vande H. Dry Coninghen Ballet van de graaf van Monterey
ANLeyssemL1701 (1701), p73] [nr. 41]
.4a.2B.5a 3B.4c 3D.3D.3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWoordt is gheworden Vleesch, / O sondaer laet uw' vrees Philis mijn tweede ziel  
Een nieuw Liedeken van de Gheboorte ons Salighmaeckers Courante monsieur
ANLeyssemL1701 (1701), p75 [nr. 42]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMenschen weest verblijdt ick heb vernomen / Dat [...] Comt toch al ghelijck met vreught ghetreden  
Een nieuw Kers-Liedeken Zoete engelin mijn uitverkorene
ANLeyssemL1701 (1701), p77 [nr. 43]
,5a 4B 5a 4B.2C.3d 3C.2d 4E.5E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


13 resultaten

tabelbreedte