Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanLiefhebbers van de vrolykheid, / Beminaars der [...] De Docter die heeft my gezeid  
Het Zomer Plantagie Leeven De dokter die heeft mij gezegd
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p3 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dSchoonste Nimphje, die Natuur, / Ooit ter waereld [...] Van de plantagie  
Stribeé, C.] | HERDERS ZANG De dokter die heeft mij gezegd ?
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p6 [nr. 2]
4A 3b 4A 3b 4C 3d 4C 3dHei wat is 'er al te doen, / Met deeze vasten-avond Van de plantagie  
Stribeé, C.] | Vasten-Avond Deuntje De dokter die heeft mij gezegd ?
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p8 [nr. 3]Ay zet u Philida, / Wat onder deeze Boomen van Biron  
Stribeé, C.] | Herders t'zamenspraak Biron
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p12 [nr. 4]
.3A.3b.3A.3b.3c.3D.3c.3DEen mooie Meid, heeft laatst gezeid / En sprak [...] Haagje, Haagje  
Stribeé, C.] | Een Nieuw [...] Hebben ze dat gedaan doen ze
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p12 [nr. 5]Mogt ik o Zwaantje eens neevens u Baaden, / Als [...] Nu zig ondankbaar toont myn Herderinne  
Een Nieuw Lied van het Zwaantje Sarabande Pinel
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p14 [nr. 6]Ik geef aan de wyn de zak, / Genever is myn Leeven Que j'ar fair la folie  
Een nieuw lied, van de wonderlyke kracht van den [...]
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p15 [nr. 7]EEenzaam [!] Leeven is myn zin, / 't Huw'lyk kan [...] Tryn mijn Engel enz.  
Een nieuw Lied van een Klopje en een Jong Heer Droge Kees
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p20 [nr. 9]Wel wat houd my uit de Slaap / En myn zinnen zo [...] op de voorgaande voois  
Vervolg van Klopjes Verkeering met de jonge Heer Droge Kees
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p22 [nr. 10]Jaapje sta stil, Jaapje sta stil, / Hoord eens [...] Als 't Begind  
Kermis Vryagie tuszen TRUY en JAAP
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p23 [nr. 11]
.2A.2A.4b.2A.2A.3A.3c.4D.4D.3DCupido moet ik zo verslyten, / Myn jonge Leeven [...] van Magito  
De algemeene Maagden-Kwaal Jaapje sta stil ?
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p25 [nr. 12]
.2A.2A.4b.2C.2C.3C.4d.4d.2E.2E.4Eo! Lieffelyke Uur, / Doen ons Aaltje lag in de schuur Aimabele Vainceur  
ZANG Aimable vainqueur
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p26 [nr. 13]Ach! waarde Rozemond, hoe zal / Ik u myn [...] Als ik myn Philis kuszen mag  
Liefde by geen schatten te vergelyken Als ik mijn Phyllis kussen mag
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p27 [nr. 14]Komt hier gy christn'n wie gy zyt / Neemt hier op [...] Verlaat gy myn verheeven Ziel  
Een Pertinent Verhaal van den Joodsche Wandelaar, [...] Tranquilles coeurs
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p35 [nr. 19]Het slegtst op Aard is te zyn zonder Geld / Die [...] Het best op Aard dat is een Beurs vol Geld  
Een Nieuw Lied, op het gebrek van 't Geld Het beste op aarde is een gerust gemoed
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p48 [nr. 25]'t Zy dat ik slaape of waake, / 't Zy dat ik zit [...] Ei Droomer wilt niet langer Droomen  
Busschoff, B.] | Geestelyk Lied Psalm 118 Datheen ?
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p70 [nr. 37]Hoe lang zal ik, o! Hart-Vrindin, / o! Liefste [...] 't Was in de zoete Maand van Mey  
Minnaars Klagt, over de wreedheid van zyn Lief Het was in de zoete maand van mei
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p71 [nr. 38]'k Kwam lestmaal door een groene Mey[!], / Koekoek Op een aangenaame vois  
Een Vermaakelyk Lied van den Koekoek Al is ons prinsje nog zo klein
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p74 [nr. 40]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.1B.1B.1BHoe zoet is 't daar de vriendschap woond, / Zy is [...] Op een aangename vois  
CHANSON Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p75 [nr. 41]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DAls men mind en kan behaagen, / Is 'er grooter [...] Op een aangename vois  
Rousseau, Jean [...] | CHANSON Quand on sait aimer et plaire
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p76 [nr. 42]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D 4a 4B 4a 4BHet was lest op een Sint Dominicus Vasten-Dag, / [...] Als 't begint  
DOMINICUS VESPER
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p77 [nr. 43]Dogter heb je nog geen vryer, / Jou verbruide [...] Als 't begint  
Een nieuw Minne-Lied
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p79 [nr. 44]
4A 4A 4B 4BHoe kan ik vrolyk weezen, / Als ik scheiden moet Op een aangename vois  
Een Nieuw Lied Hoe kan ik vrolijk wezen
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p80 [nr. 45]Juffertje ik bid eens zeg, / Fa la la la re ra Als 't begind  
Een Nieuw vermakelyk Lied
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p81 [nr. 46]Met reeden zing ik heeden, / De vlam, daar ik [...] Op een aangename vois  
Een Nieuw Lied
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p82 [nr. 47]Gy die met myn thans zyt ter jagt, / Koekoek Op een aangename vois  
CHANSON Al is ons prinsje nog zo klein
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p83 [nr. 48]Abraham heeft het Bevel gehoorzaamt van zyn [...] Hou voerman van de Hel  
Een Christelyk ABC Hou voerman van de hel
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p88 [nr. 51]Ik kwam laatst in venus velden / En aanzag het [...] Op een aangename vois  
Een Nieuw Lied of Air Ik kwam laatst in Venus' velden
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p91 [nr. 52]
4a 4B 4a 4a 4B 4BIk wou gaare Climeentje Minnen, / Een puikje der [...] Op een aangename vois  
Een Nieuw Lied of Air Ik wou gaarne Climene minnen
Speelschuitje1782 ([1782 ca.]), p93 [nr. 53]
4a 4a.3B.3B 4c 4c.3B.3B


29 results

tabelbreedte