Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHet best op aerd dat is een Beurs vol geld, / [...] Het best op Aerd is een gerust gemoet  
KRAGT van 't GELT Het beste op aarde is een gerust gemoed
VrKramer17xx ([17xx]), p4 [nr. 2]Het slegtst op Aard is te zijn sonder gelt, / die [...] Op dezelfde Voys [Het best op Aerd is een [...]  
De Tegenzang, van het best op Aard dat is een [...] Het beste op aarde is een gerust gemoed
VrKramer17xx ([17xx]), p6 [nr. 3]
.5A.5A.5b.5b.2C.2C.3D.2E.2E.3DVrienden ik weet 'er een Vroutje fijn, / en zy [...] Op een schoone Voys  
Samenspraak, tusschen Man en Vrouw, hoe dat de [...] Vrienden ik weet er een vrouwtje
VrKramer17xx ([17xx]), p8 [nr. 5]
4A 4B 4c 4DGoede morgen buurmeysje, / wel waar zo vroeg na toe Van Maurits Langbeen  
Een aerdig KERMIS-LIET: tot Lof van Wedde Joris Langbeen
VrKramer17xx ([17xx]), p9 [nr. 6]
3A 3B 3A 3B 4C 6C 1D 1E 1D 1E 3DMoeder geeft mijn eenen Man, / daar ik mee leven [...] Op een aangename Voys  
Samenspraak tusschen een Moeder en een Dochter
VrKramer17xx ([17xx]), p11 [nr. 7]
4A 4A 4b 4bLaatst ging ik met mijn Hondtjes uit jagen; / [...] Op een schoone Voys  
MINNE-ZANG Laatst ging ik met mijn hondjes uit jagen
VrKramer17xx ([17xx]), p13 [nr. 9]
.5a.5B.5a.5B.5c.5D.5c.5DOnlangs ging ik uit Jagen, / met mijn Roer en Hond Hoe vrolyk zou ik Lyen  
ZANG Onlangs ging ik uit jagen
VrKramer17xx ([17xx]), p17 [nr. 13]Ik weet een Maegt, / Ik wil het u gaen zingen Op een aengename Voys  
Een Vermakelyk Lied, van een Jonkman die het niet [...]
VrKramer17xx ([17xx]), p18 [nr. 14]
.2A.3b.2A.3A.5b.5b.2C.3CDe Ruyter lest in 't Wynhuis zat, / 't was al van [...] Als 't begint  
De Vrolyke Ruyter dien in het Wynhuis zat
VrKramer17xx ([17xx]), p19 [nr. 15]
.4A.4A.5B.5BDaer zou'er een Hakkelaar uit vrijen gaan, / En [...] Als 't begint  
Een Vermakelyk Liedt, van een Hakkelaer die uit [...]
VrKramer17xx ([17xx]), p20 [nr. 16]
.4A.6A.5B.6A.2CLuistert met genucht, / 't is wel zingens waerdig Van 't Koekwyf  
Het aerdig verhael van een Stichtse Boer, die al [...] Koop zoete koek
VrKramer17xx ([17xx]), p24 [nr. 20]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3ELest op eenen morgen / nam ik een besluit Un Coeur volage  
De HENGELAAR Ik stort nu mijn klachten
VrKramer17xx ([17xx]), p32 [nr. 25]Daer was 'er een Boer een olyke Boer, / een [...] Op een aengenaeme Voys  
Een Nieuw Liedt van een BOER
VrKramer17xx ([17xx]), p43 [nr. 31]Ik ben er gegaan om mijn plaisier, / 't was om t [...] Op een schoone Voys  
Een Nieuw en vermakelyk Liedt, tusschen een [...]
VrKramer17xx ([17xx]), p44 [nr. 32]
.4A.4A.3b.4C.3bKomt hier gy Jonge Meisjes, / en luistert na dit Lied So als je wilt Jakemijntje  
Een Nieuw Liedt, voorgevallen tusschen een [...] La grédeline
VrKramer17xx ([17xx]), p50 [nr. 36]Mijn Liefjen mijn leven, / En kijk nu eens uit Is de Liefde zoet lyden  
Een zoete en vermakelyke Vryagie, tussen Jantje [...] Is liefde zoet lijden
VrKramer17xx ([17xx]), p52 [nr. 38]Verheugt u nu met hert en sinnen, / [...] Daer was een Meysje jonck van jaren  
De verbeterde Meysjes Neering wegens het gelukkig [...] Ik lig somtijds gehele nachten
VrKramer17xx ([17xx]), p54 [nr. 39]Het waer in de zoete maent van Mey, / doen David [...] Op een Aengenaeme Voys  
Een Nieuw Vermakelyk Lied Het was in de zoete maand van mei
VrKramer17xx ([17xx]), p55 [nr. 40]Liefste Philis hoort mijn Klagt, / waerom wilt ge [...] Op een Aengenaeme Voys  
HERDERS-KLAGT Liefste Phyllis hoor mijn klacht
VrKramer17xx ([17xx]), p56 [nr. 41]
4A 4b 4A 4A 4C 4b 4b 4C 1D 1D 1DHet is een yder wel bekent, / Dat een Soldaets [...] Hoort hoe aerdig dat ik voer  
Een Klugtig Lied, Voorgevallen tussen een [...] Hoor hoe aardig dat ik voer
VrKramer17xx ([17xx]), p57 [nr. 42]Wat hoort men niet: / al wonderen geschiet Ha, ha, sie so  
De Stedische Postryder, brengende vele Nieuwigheden Ha ha zie zo
VrKramer17xx ([17xx]), p60 [nr. 44]
3A 3A 4B 4B 2C 3Ct' Za lustig nu aan het zwieren, / t Is nu den [...] Dio myn snelle winden  
KERMIS-DEUN Dio mijn snelle winden
VrKramer17xx ([17xx]), p62 [nr. 45]De Libertyt wil ik gaan pryze, / want zy die [...] Op en aengenaeme Voys  
Een aerdig vermaekelyk Liedt, van een Jonkman [...] De liberteit doet de jonkheid dansen
VrKramer17xx ([17xx]), p63 [nr. 46]
.4a.4B.4a.4B.4C.4d.4E.3E.3EWel wat let de Jeugd!: / 't zijn maar slechte dingen Koop zoete koek  
De Getrouwde beklaagt zich Koop zoete koek
VrKramer17xx ([17xx]), p66 [nr. 48]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3C't Is tyd dat ik bestel, / eer dat ik kom te sterven Hou Voerman van de Hel  
Dronkers Nagelaten Testament Hou voerman van de hel
VrKramer17xx ([17xx]), p68 [nr. 50]Onder de Bomen, / daer vond ik een moy Meisje staan Op een Aengenaeme Voys  
Tegen-Sang, of Minnaars Klacht, tegen zyn alderliefste Onder de bomen daar vond ik een mooi meisje staan
VrKramer17xx ([17xx]), p70 [nr. 51]
2a 4B 4a 4B 2aAch mijn Beminde zoet, / die mijn sieltje verheuge doet Op een Aengenaeme Voys  
Een Nieuw Lied, ofte Samenspraak van een Jongman [...]
VrKramer17xx ([17xx]), p71 [nr. 52]Het was een aardig Knaapjen, / smorgens vroeg [...] Als 't begint  
Vryagie tusschen Aaltje en Jan Nu spreid uw kapje neer
VrKramer17xx ([17xx]), p72 [nr. 53]Wel Kwantje: wel Mantje: / zo blo en niet stout ALs Boxvoetje speelt op zyn Pypje  
KORIDON verheugt op het antwoord van Lerinde die [...] Boksvoetje
VrKramer17xx ([17xx]), p75 [nr. 55]De Droely die mogt vrijen, / na eene Harderin Van Wedde Wedde Wed  
De Lagchende DAMON, Om zyn Blauwe Scheen Joris Langbeen
VrKramer17xx ([17xx]), p75 [nr. 56]


1-30 of 38

first
next 8
last

tabelbreedte