Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe Heere geeft dat elck behoeft, / Daer me dat [...] Hansken sneet, het Koorn was lanck  
Schickt u na den [...] | Een Tafel-liedeken Hansje sneed het koren
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p11 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3bWie soudt bedincken jonck en out / Dat daer (ten [...] In desen tijt fel ende  
Schict u naer den [...] | Een Tafel Liedt, [...] Patientie is goed kruid men zegt
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p15 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b 3b 3C 3b 3C.2d.4E.2E.2dGenaed en vrede vanden Heer, / Moet by u al beklijven Het jaer is langer als den dach  
Een Vermaen-liet Het jaar is langer dan de dag
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p17 [nr. 3]
.4A.3b.4A.2A.1bHoe haest is oock desen dach deur, / Ten dinct my [...] Tot Haerlem is gebleken siet  
Schict u na den [...] | Een Scheyd-liet Allemande de Pologne
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p19 [nr. 4]
.4A.4A.4A.3B.4A.4A.4A.3B.1C.1C.3D.2C.3D.2E.2E.3DDat u de liefde blanck, soo dwanck, / Te nemen [...] Wie klopt daer voor mijn deur so fel  
Schickt u naer den [...] | Wellekom Liedt Daar ik laatst uit vermeien was
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p21 [nr. 5]
.3A.1A 3A 1A,3b,3b,4AVrienden dit is de tweedemael / Dat wy hier sijn [...] Het was een fraey rijck burgers kint  
Wie soeckt die vint [...] | Een Winter-liet Het was een fraai rijk burgerskind
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p23 [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DTubalkain in een Konstenare / Van Yser en Metael [...] Het reet een Ruyter uyt jagen  
Schickt u naer den [...] | Van den Smit Het reed er een ridder uit jagen
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p24 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4BAdieu mijn lieve vrienden ghepresen / Binnen [...] Gabriel was van Godt ghesonden  
Schict u na den [...] | Een Scheydt-liedt Het was een klerkje dat ging ter school
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p28 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4BO Lieve vrienden seer failjant, / Wy u dit [...] Het was een fraey rijck burgers kint  
Schickt u na den [...] | Weder-komst liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p29 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DGhy die opheft heylighe handen, / Sonder twist of [...] De Weerelt is geheel in roere  
Schict u na den [...] | Van den Pays De wereld is nu heel in roer
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p31 [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.4B.1C.4B.4CVlaemsche natie had groot verlanck, / En hebt [...] De hovaerdy,, is Godts partye  
Schickt u naer den [...] | Een nieu Liedeken Van die men op de galei wilde stellen
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p33 [nr. 11]
,4A,4b,4A.3b.5bSchoon Vlaenderlant fleur der contreyen / Hoe ist [...] Quam ick u lief noch eens ter sprake  
Klaegh-liedt, Van Vlaender Kwam ik u lief nog eens ter sprake
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p37 [nr. 12]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4B.4cDe Liberteyt, die leert veel soecken / Dat elck [...] A Huk elie, a la jolie  
Schickt u na den [...] | Een Liedeken
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p40 [nr. 13]
.2A.2b.2A.2b.3b.3C 2d 2d,3CChristen leden,, hier ter steden / Als zijn [...] Den weert getrouwe,, met zijn vrouwe  
Schickt u naer den [...] | Wellekom-liedt
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p43 [nr. 14]
2a 2a,3B,2c 2c,3B.2D.2D.3D.2E.2E 2F.1F [...]Den weert getrouwe, met sijn vrouwe / Moetmen [...] Christen leden, hier ter steden  
Schickt u naer den [...] | Een Danck-lied [...]
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p45 [nr. 15]
2a 2a 3B 2c 2c 3B.2D 2D.3D.2E.2E 2F.1F [...]Genade ende vrede / Moet u lieden van Godt gheschien Haest u mijn schoon vriendinne  
Schickt u naer den [...] | Een Tafel-liedt Haast u mijn schone vriendin
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p46 [nr. 16]
.3a,4B.3a.4B.4B.3c.4B.3c 3cDit is de tweede male / Dat wy hier zijn vergaert Plompert en zijn wijveken, &c.  
Schickt u nae den [...] | Een nieu Liedeken Plompaart en zijn wuvetje
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p49 [nr. 17]
.3a.3B.3a.2c 1D.2c 1D.3BDen Coninck fijn / Graven en Capiteynen Edel Kerssou  
Schict u na den tyt [...] | Een nieu Liedeken Edele kersouw
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p52 [nr. 18]
.2A.3b.3C.2A.3b.3C,3C.3d 2E.2E.3dDe Lieden van Babilonien snel / Hadden een afgodt [...] Van 't Graven dochterken  
Schickt u na den [...] | Liedeken vanden Bel Nog weet ik eens graven dochtertje
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p56 [nr. 19]
,4A,4A.3b.4A.3bAl inde selve plaetse propijs, / Van die [...] Ick ben bedroeft in't herte mijn  
Schickt u naer den [...] | Vanden Draeck De lustelijke mei is nu in de tijd
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p59 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3dBruydegom en Bruydt eersame / Wy wenschen u des [...] Haest u mijn schoon vriendinne  
Bruylofts-liedt Mijn allerliefste verheven
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p63 [nr. 21]
.3a,4B.3a.4B.4B.3c.4B.3c 3cBruydegom en eersame,, Bruydt / Wy u dit t'samen jonnen Het was een fraey rijck borgers kint  
Schikt u na den [...] | Een Bruylofts-liedt Het was een fraai rijk burgerskind
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p65 [nr. 22]
.3a 1B.3c.3a 1B.3c.3c.3c.2D.2D.3DO Bruydegom loyaligh / Ick moet u spreecken an Waeckt wel, wackt wel, o ziele  
Dry-sprakich Bruylofts-liedt Het nachtegaaltje klein
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p68 [nr. 23]
.3a.3B.3C.3a.3B.3C.3C.3d.3E.3d.3EWy dancken de vriende te saem / En al 't [...] Ick gingh noch huyden morgen  
Een Scheyd-liedt Ik ging nog hedenmorgen
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p74 [nr. 24]Soeckers die hier soeckende zijt / Om Godt woort [...] Al eermen komt ter eeen ziet  
Een nieu Liedeken Om een nieuw jaar zij haar man bad
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p91 [=75] [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.2b.2A.3c.2D.4c.2DSterckt my O Godt almachtigh / Vader ghebenedijdt Sterckt mijn gemoet en sinnen  
Een nieu Liedeken Entre vous Jean Jean
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p78 [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B 4C 2a 3C 2CUut liefden moet ick singen gaen, / Tot de [...] O Zeeman ick moet vragen dy?  
Een nieu Liedeken
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p80 [nr. 27]
,4A,4A,3b,2A,2A,4bMyn liefste lief zijt gy Gods uutvercoren / Wilt [...] Van die schoonste Pieronella  
Een nieu Liedeken Pironelle
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p82 [nr. 28]
.5a.4B.5a.4BSaligheyt laet ons soecken al, / Wat hier is in't [...] Winekens daer den Bos af drilt  
Wie soeckt die vint [...] | Een nieu Liedeken Windje daar het bos af drilt
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p83 [nr. 29]
4A 4A 2b 2b 4C,4COch wat een groote melodie / En een goede gave [...] Jeucht laet vreugt ontspringen soet  
Wie soeckt die [...] | Een nieu Liedeken Fortuin vals der minne boos
Brauwer Otterken1628 ([1628 ca.?]), p86 [nr. 30]
,4A,4b,4A,4b,4C,4C,4b 4C


tabelbreedte