Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanSnelle Revieren staakt uwe lopen, / Nagtegaal [...] de Folie d' Espagne  
Aan Iris Folie d'Espagne
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p2 [nr. 1]Ik ging op eenen morgen, / Al door den Aarden houd Adieu Lissabon schoone  
't Vermaak om Haarlem Ik ging nog hedenmorgen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p3 [nr. 2]Wat hondert duyzent schande, / Wie heeft dit [...] Gy Mannen van Verstande  
Hekel-Lied aan de Vinder van't Verdrietig KAARS WERKEN Gij mannen van verstand
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p9 [nr. 3]Ik droomde lest kornelia, / Dat my een Juffer kwam Prins Robbert  
MINNE-DROOM Prins Robberts mars
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p11 [nr. 4]'t Zy dat ik slaape ofte waaken / 't Zy dat ik [...] Ei Dromer wilt niet langer drome[n?]  
[Busschoff, B.] | GEESTLYK-LIED Psalm 118 Datheen (COMM.)
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p12 [nr. 5]Toen Diana met haar stoet / Had haar fiere lust geboet 't Windeke daar het bos van drilt  
De gestrafte Maagdenspieder Windje daar het bos af drilt
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p15 [nr. 6]Kloris lobden [?] in den vlied, / Daar een Satyr [...] Sofonie  
KLORIS LIED Symfonia
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p17 [nr. 7]Hoe werkje niet Leeuwerk, / Hoe komt gij niet en orgelt Op een schoone vois  
Stalpart van der [...] | Samenspraak tussen [...] Ik zucht zucht op zucht
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p20 [nr. 8]'k Heb laatst een les gekreegen / van Bagchus [...] Op een aangenaame Vois  
DRINK-LIED La grédeline
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p23 [nr. 9]Een gelders Graaf vermoeid door 't Jagen / ging [...] De winter is voorby gestreeken  
VRYAGIE van een GELDERSE GRAAF Op de Jagt zynde [...] Cette cruelle
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p24 [nr. 10]Hero Lief myn waarde Ziel, / Wil Leander doch vergeeven La belle Iris  
LEANDER aan HERO Belle Iris
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p28 [nr. 11]Waar zal ik my bedrukte wende? / Leander mogt gy [...] o Kersnagt  
LEANDER Dood zynde in de armen van HERO O kerstnacht schoner dan de dagen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p29 [nr. 12]Ik zei goeden avond lieve Joosje, / Myn zuikerdoosje Op een aardige Vois  
Amoureuse MINNELIED Goedenavond zoete Joosje
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p31 [nr. 13]Ach Kristen zielen al; / Aenhoort met bly geschal van de spanze Ruiter  
Een SAMENSPRAAK, Tussen een Godvreesende Vader, [...] Nadien uw goddelijkheid
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p33 [nr. 14]Op myn Ziel na boven, / Op myne stem en zang Ontwaakt schoon Herderinne  
MEY-ZANG Ontwaak schone herderin
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p39 [nr. 15]Aanhoort gy jong Gezellen, / Het isser wel [...] Op een aangenaame Vois  
Op de Rog steekers van Waart
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p43 [nr. 16]Aanhoort gy Graaven en gy Heeren / en wilt te [...] als 't begint  
Lof der SCHOENMAAKERS
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p46 [nr. 17]Vrinden wilt dit lied aanhooren, / En wilt u doch [...] Ach Clarind myn uytverkooren  
Vryagie tussen een Ryk HEER en Bedelaars DOGTER Liefste lief wanneer zal het wezen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p49 [nr. 18]Aanhoort gij Mans en Vrouwen, / 't Zy jonk of oud [...] Fortuyn doet gy myn zinnen  
Het Bruilofts Liedeken van de BOSSCHE MAEGHT Fortuin gij doet mijn zinnen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p52 [nr. 19]Wel Neel hoe worden wy gebruydt / Van onse Baas [...] Ei lieve Jan loopt met een set  
Aardige Vryagie tussen een Boere NEEL en KEES Pots honderdduizend slapperment
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p58 [nr. 20]Filis hoe kunt gy zo mijn smert, / Gedoogen al in [...] Op een aangenaame Voys  
De klaagende MINNAAR, over de wreedheyd van zyn LIEF
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p62 [nr. 21]Bladrijke Bosschagie, verrijkt met veel Boomen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
AIR
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p64 [nr. 22]Wat hoord men al veel geroep / Langs de Graften, [...] Hoord hoe aardig dat ik voer  
Op de menigvuldige OMLOOPERS Hoor hoe aardig dat ik voer
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p65 [nr. 23]Ik hoorde lest een klugtig ding, / Van een [...] Ik vryde 't Weeuwtje om er geld  
Kortswillig Lied van LIGTE NEL
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p74 [nr. 24]


24 results

tabelbreedte