Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSnelle Revieren staakt uwe lopen, / Nagtegaal [...] de Folie d' Espagne  
Aan Iris Folie d'Espagne
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p2 [nr. 1]
4a 4B 4a 4BIk ging op eenen morgen, / Al door den Aarden houd Adieu Lissabon schoone  
't Vermaak om Haarlem Ik ging nog hedenmorgen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p3 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.5C,4d.3CWat hondert duyzent schande, / Wie heeft dit [...] Gy Mannen van Verstande  
Hekel-Lied aan de Vinder van't Verdrietig KAARS WERKEN Gij mannen van verstand
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p9 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3B.3cIk droomde lest kornelia, / Dat my een Juffer kwam Prins Robbert  
MINNE-DROOM Prins Robberts mars
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p11 [nr. 4]
.4A.3B.4A.3B.2C.2D.3D.2E.2E.3D't Zy dat ik slaape ofte waaken / 't Zy dat ik [...] Ei Dromer wilt niet langer drome[n?]  
GEESTLYK-LIED Psalm 118 Datheen (COMM.)
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p12 [nr. 5]
.4a.4B.4a.4BToen Diana met haar stoet / Had haar fiere lust geboet 't Windeke daar het bos van drilt  
De gestrafte Maagdenspieder Windje daar het bos af drilt
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p15 [nr. 6]
.4A 4A 2b 2b 4C.4CKloris lobden [?] in den vlied, / Daar een Satyr [...] Sofonie  
KLORIS LIED Symfonia
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p17 [nr. 7]
4A 4A.2B.2B.1c 6D.3E.4f 2E.2D.2G.2G.1f 6DHoe werkje niet Leeuwerk, / Hoe komt gij niet en orgelt Op een schoone vois  
Samenspraak tussen een Huysheer en zyn Leeuwerk Ik zucht zucht op zucht
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p20 [nr. 8]'k Heb laatst een les gekreegen / van Bagchus [...] Op een aangenaame Vois  
DRINK-LIED La grédeline
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p23 [nr. 9]Een gelders Graaf vermoeid door 't Jagen / ging [...] De winter is voorby gestreeken  
VRYAGIE van een GELDERSE GRAAF Op de Jagt zynde [...] Cette cruelle
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p24 [nr. 10]Hero Lief myn waarde Ziel, / Wil Leander doch vergeeven La belle Iris  
LEANDER aan HERO Belle Iris
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p28 [nr. 11]
4A 4b 4b 4A 4b 4C 4b 4CWaar zal ik my bedrukte wende? / Leander mogt gy [...] o Kersnagt  
LEANDER Dood zynde in de armen van HERO O kerstnacht schoner dan de dagen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p29 [nr. 12]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BIk zei goeden avond lieve Joosje, / Myn zuikerdoosje Op een aardige Vois  
Amoureuse MINNELIED Goedenavond zoete Joosje
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p31 [nr. 13]Ach Kristen zielen al; / Aenhoort met bly geschal van de spanze Ruiter  
Een SAMENSPRAAK, Tussen een Godvreesende Vader, [...] Nadien uw goddelijkheid
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p33 [nr. 14]
.3A.3A.3b.3C.4b.3COp myn Ziel na boven, / Op myne stem en zang Ontwaakt schoon Herderinne  
MEY-ZANG Ontwaak schone herderin
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p39 [nr. 15]
3a.3B 3a.3B 4C.3C 3d 4E 3d 4EAanhoort gy jong Gezellen, / Het isser wel [...] Op een aangenaame Vois  
Op de Rog steekers van Waart
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p43 [nr. 16]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3D.4c.3e.3D.3DAanhoort gy Graaven en gy Heeren / en wilt te [...] als 't begint  
Lof der SCHOENMAAKERS
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p46 [nr. 17]
,4a,4a,4B,4BVrinden wilt dit lied aanhooren, / En wilt u doch [...] Ach Clarind myn uytverkooren  
Vryagie tussen een Ryk HEER en Bedelaars DOGTER Liefste lief wanneer zal het wezen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p49 [nr. 18]Aanhoort gij Mans en Vrouwen, / 't Zy jonk of oud [...] Fortuyn doet gy myn zinnen  
Het Bruilofts Liedeken van de BOSSCHE MAEGHT Fortuin gij doet mijn zinnen
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p52 [nr. 19]Wel Neel hoe worden wy gebruydt / Van onse Baas [...] Ei lieve Jan loopt met een set  
Aardige Vryagie tussen een Boere NEEL en KEES Pots honderdduizend slapperment
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p58 [nr. 20]Filis hoe kunt gy zo mijn smert, / Gedoogen al in [...] Op een aangenaame Voys  
De klaagende MINNAAR, over de wreedheyd van zyn LIEF
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p62 [nr. 21]Bladrijke Bosschagie, verrijkt met veel Boomen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
AIR
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p64 [nr. 22]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.4BWat hoord men al veel geroep / Langs de Graften, [...] Hoord hoe aardig dat ik voer  
Op de menigvuldige OMLOOPERS Hoor hoe aardig dat ik voer
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p65 [nr. 23]
4A 4b 4A 4b 4C 4CIk hoorde lest een klugtig ding, / Van een [...] Ik vryde 't Weeuwtje om er geld  
Kortswillig Lied van LIGTE NEL
NiHlNachtegaaltje(2)17xx ([1725 ca.?]), p74 [nr. 24]


24 resultaten

tabelbreedte