Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanCoemt van Suyden en van Oosten, / Van Noorden, [...] ick hoorde de Basuyne blasen  
Ries, Hans de] | Een nieu Lieken Naar oostland wil ik varen
ChriWaar1577 (1577), fC4v [nr. 1]
4a,4B,4a,4B,4c 4D 4c 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch mijn Hemelsche Vader, / Daer boven in uwen throon Van liefde coemt groot lijden  
Ries, Hans de] | Een nieu Liedeken De oude Hillebrand (2)
ChriWaar1577 (1577), fC7v [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.4C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch vrienden al te saem, / Wilt vast op God vertrouwen noch weet ick een schoon Stadt, etc.  
Ries, Hans de] | Een nieu Liedeken Cupido triomfant ?
ChriWaar1577 (1577), fD2v [nr. 3]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren