Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGroot-machtig Heer! en noyt volprees'ne Vader! / [...] Psalm VIII  
Cloeck, J. | MORGEN-GESANG, Of [...] Psalm 008 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p1 [nr. 1]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIsr'els Herder die de wacht houdt / Voor u [...] Psalm 42  
Cloeck, J. | AVOND-GESANG, Of [...] Psalm 042 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p3 [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO eeuwigheydt! / Onpeilb're Eeuwigheydt! Repicavan  
Cloeck, J. | Eindeloose [...] Repicaban
Cloeck EV1677 (1677), p5 [nr. 3]
.2A.3A.5B.5B.5B.2c 3D.2c.2c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeg, weg werelt, 'k heb een bet'ren Heer! / Uwen [...] Ey kom mijn Fora  
Cloeck, J. | Triumphe des [...] Kom mijn Flora schoonste veldgodin
Cloeck EV1677 (1677), p8 [nr. 4]
.5A.5A.5B.5B.5C 2D.3D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch mijn God ick kom u klagen! / Met mishagen Psalm 38  
Cloeck, J. | Eens Christens [...] Psalm 038 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p14 [nr. 5]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is mijn ziel verheught! / En vol van Hemel-vreught! Cupido onlangs geleên  
Cloeck, J. | VREUGHDE-GEZANG [...] Questa dolce sirena
Cloeck EV1677 (1677), p16 [nr. 6]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2F.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeg, weg, ick ben de werelt moe! / Ick wensch [...] Petite Royaal  
Cloeck, J. | STERVENS LUST Petite royale
Cloeck EV1677 (1677), p20 [nr. 7]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls het schaapjen was verlooren / Van den [...] Roose-bloemen aan mijnen hoet  
Cloeck, J, | Jesus den goeden Herder Rozen aan mijn hoedeke
Cloeck EV1677 (1677), p24 [nr. 8]
4a 4B 4a 1c 1c 3D 4D 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoog om hoog, dog op mijn hert, / Zoeckt beneden [...] Belliris  
Cloeck, J. | Eens Christens hert [...] Belle Iris
Cloeck EV1677 (1677), p27 [nr. 9]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl den arbeyd van de menschen, / Die men heên [...] Als een uytgestorten balsem  
Cloeck, J. | Klaghte over de [...] Si c'est pour mon pucelage
Cloeck EV1677 (1677), p29 [nr. 10]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch wat is de werelt lustig! / Vrolijck in een [...] Alkazar  
Cloeck, J. | Eens Christens [...] Alkazar
Cloeck EV1677 (1677), p32 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4d 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAanschout Heer mijnen nood! / Ick ben als levend dood Wat is de mensch helaas!  
Cloeck, J. | DROEVIGE KLACHTE [...] Och ongelukkige dag
Cloeck EV1677 (1677), p36 [nr. 12]
.3A.3A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoete Jesu! Hemels voor-beeld! / Die zuyver zonder smet Amo te benigne Jesu  
Cloeck, J. | De na-volginge Christi Amo te benigne Jesu
Cloeck EV1677 (1677), p39 [nr. 13]
4a.3B 4a.3B 4C 4C 2D 2D 4D 2D 2D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch hoe zit ick hier alleen! / Afgesneên Schoonste Nimphje van het woudt  
Cloeck, J. | EENSAAMHEIDS TROOST Schoonste nimf van het woud
Cloeck EV1677 (1677), p45 [nr. 14]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! hoe broos is 's menschen leven! / Staat men [...] Ietwes moet ick u Laura vragen  
Cloeck, J. | Broosheit des [...] Iets moet ik u Laura vragen
Cloeck EV1677 (1677), p46 [nr. 15]
4a 4a 4B 4c 4c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe lieffelijcke tijd komt aan, / Komt! kom laat [...] Psalm 24  
Cloeck, J. | Een Geestelijck Mey-liedt Psalm 024 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p48 [nr. 16]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO groote God! die al wat leeft / Op aarden [...] Psalm 100  
Cloeck, J. | Bede voor de Maaltijdt Psalm 100 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p52 [nr. 17]
.4A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyl-rijcke God! mildadig Vader! / Gy hebt uyt [...] Psalm 5  
Cloecke, J. | Lof-sang na de Maaltijt Psalm 005 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p53 [nr. 18]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO soeten Heere! blijschap van mijn hert! / U te [...] Engelsche Klocken-dans  
Cloeck, J. | Eenige [...] Engelse klokkedans
Cloeck EV1677 (1677), p54 [nr. 19]
.2a 3B 5B.2a 3C 5C.2D 2D 4E 5E 4F 4F 5F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie hier op het deugden pat, / Gaan wil na de [...] Wel op wel op ick gaa ter jacht  
Cloeck, J. | HERT-STERCKING [...] Windje daar het bos af drilt
Cloeck EV1677 (1677), p57 [nr. 20]
4A 4A 2b 2b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy laat ons oock eens vrolijck zijn! / En d'arme [...] Petite Royaal  
Cloeck, J. | Vrolijcke [...] Petite royale
Cloeck EV1677 (1677), p59 [nr. 21]
.4A.3b 3b 3A 3c 3D 3c 3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch hoe moeyelijck! hoe zwaar! / Valt het haar Schoonste Nimphje van het woudt  
Cloeck, J. | HEMELS GEWELDT Schoonste nimf van het woud
Cloeck EV1677 (1677), p63 [nr. 22]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNoyt en heb ick bet're stonden, / Voor mijn nare [...] Psalm 77  
Cloeck, J. | Zoetigheidt en [...] Psalm 077 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p66 [nr. 23]
4a 4a 4B 4B 4c 4c 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ook komen wat dat op aard' wil komen! / 'k [...] Uytverkooren lam &c.  
Cloeck, J. | GELATENHEIDT eens [...] Dartel Venus' wicht
Cloeck EV1677 (1677), p69 [nr. 24]
6a 3a 3B.5a 5B.5c 5c 3D 3D.1c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch dat ick heel en al moght water wezen! / En [...] Psalm 79  
Cloeck, J. | NEDERLANDTS [...] Psalm 079 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p71 [nr. 25]
.5a.5a.5b.5b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt het dat gy Heer! / U eygen volck zoo zeer Psalm 97  
Cloeck, J. | TWIST des HEEREN [...] Psalm 097 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p78 [nr. 26]
.3A.3A.3b.3b.3C.3C.3D.3D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKoom laat ons nu te zaam / Des Heeren Heyl'gen Naam Cupido onlangs geleen  
Cloeck, J. | ZEGEN-ZANG over de [...] Questa dolce sirena
Cloeck EV1677 (1677), p86 [nr. 27]
.3A.3A 2B 2B 2c.3A.3D.3D 2E 2E 2f.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt nu in deze tijden / Van herten zijn verheught! Psalm 130  
Cloeck, J. | HISTORISCHE [...] Psalm 130 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p89 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo haast de Hemels Zon, / De waar' genade Bron Den lof-zang Mariae  
Cloeck, J. | II. Deel. Zijnde de [...] Lofzang van Maria
Cloeck EV1677 (1677), p93 [nr. 29]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo haast dees' tijding was gebracht / aan [...] Psalm 24  
Cloeck, J. | III.Deel. Hoe de [...] Psalm 024 Datheen
Cloeck EV1677 (1677), p97 [nr. 30]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte