Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanDie niet en gaet in der godloosen raet / Die op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den eersten Psalm Psalm 001 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA1r [nr. 1]
.5A.5A.5b.5b.5C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe raest het volc met sulcken wrevel-moet? / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den ij. Psalm Psalm 002 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA1v [nr. 2]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe vele zijnse Heer / Die my benauwen seer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den iij. Psalm Psalm 003 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA3r [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick u bid' merckt op mijn clagen / God mijnes [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den iiij Psalm Psalm 004 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA4v [nr. 4]
.4a.4B.4a.4a.4B.4c.4D.4c.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort o God mijn woorden clachtich. / Laet die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den v. PSalm Psalm 005 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA5v [nr. 5]
.4a.4B.4B.4a.2a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer, straft niet mijn misdaden / Daer meed' ick [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den vj. Psalm Psalm 006 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA6v [nr. 6]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp u Heer, hoop ick in myn lijden / Wilt my van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den vij. Psalm Psalm 007 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA8r [nr. 7]
.4a.4a.4B.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO groote God, o onser aller Heere / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den viij. Psalm Psalm 008 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA9v [nr. 8]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut mijnes herten diepsten gront / Sal u Heer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA10v [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe comt, Heer, dat ghy van ons treet soo wijt? / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den x. Psalm Psalm 010 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA12r [nr. 10]
.5A.5B.5A.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoop op God getroost en onvertsaget / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xj. Psalm Psalm 011 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB1v [nr. 11]
.5a.5B.5a.5B.5c.5B.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerlosset ons, 't is meer dan tijt, o Heere / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xii Psalm Psalm 012 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB2v [nr. 12]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lange wildy doch, o Heer / Aen my gants niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xiij. Psalm Psalm 013 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB3r [nr. 13]
.4A.4A.4b.4b.4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Dwase spreeckt in syn verstockt gemoet / Daer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xiiij Psalm Psalm 014 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB4r [nr. 14]
.5A.5b.5b.5A.2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is hy die daer woonen sal / In uwe schoone [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xv. Psalm Psalm 015 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB4v [nr. 15]
.4A.4b.4A.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaert my Heer na uwe goedicheyt / Op u alleen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xvj. Psalm Psalm 016 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB5v [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere luystert na mijn recht / Wilt mijn geroep [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xvij. Psalm Psalm 017 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB6v [nr. 17]
.4A.4b.4b.4A.4c.4D.4D.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan herten lief heb ick u Heer almachtich / Die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xviii. Psalm Psalm 018 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB7v [nr. 18]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen hemel breet en wijt / Int openbaer belijdt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xix. Psalm Psalm 019 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB10v [nr. 19]
.3A.3A.3B.3C.3C.3B.3D.3D.3E.3F.3F.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer hoor' u gebeden vuerich / In uwen swaren noot [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xx. Psalm Psalm 020 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB12v [nr. 20]
.4a.3B.4a.3B.4c.3d.4c.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Coninck sal seer zijn verheucht / Dat hy door [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxi. Psalm Psalm 021 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC1v [nr. 21]
.4A.3b.3b.4A.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn God, mijn God, waerom verlaet ghy my? / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxij. Psalm Psalm 022 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC3r [nr. 22]
.5A.5A.5A.2b.5b.5b.5b.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn herder trou is God de Heer der Heeren, / Wat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxiii. Psalm Psalm 023 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC5b [nr. 23]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c.5d.5d.5e.5e.5f.5f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe aerd' is Godes, en wat daer / In is beslooten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxiiij. Psalm Psalm 024 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC6v [nr. 24]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel heb ick opgeheven / Met vertrouwen, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxv. Psalm Psalm 025 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC7r [nr. 25]
4a 4B 4a 4B 4C 4d 4C 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere, doet my recht, / Want als een willich knecht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxvi. Psalm Psalm 026 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC8v [nr. 26]
.3A.3A.4B.3c.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod is een licht op alle mijne paden. / Hy is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxvij. Psalm Psalm 027 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC10r [nr. 27]
.5a.5B.5a.5B.5C.5D.5D.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere mijn steenrotze machtich, / Tot u ist dat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxviij. Psalm Psalm 028 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC11v [nr. 28]
.4a.4a.4b.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy aensienlijcken in macht, / En ghy Vorsten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxix. Psalm Psalm 029 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fC12v [nr. 29]
4A 4A 4B 4B 4c 4c 4d 4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae dat ghy Heer my hebt bevrijt / En dat ghy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xxx. Psalm Psalm 030 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fD1v [nr. 30]
.4A.4A.4B.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 159

first
next 30
last

tabelbreedte