Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWelck'is dijn een'gen Troost in leven end' in't [...] O Heere Davids Soon &c.  
O Heer Davids zoon
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer uyt ken j' uw' ellendigheden? / Uyt Godes [...] de 10. Geboden  
Tien geboden
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p1 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeeft Godt den Mensch dan soo verkeert geschapen? [...] Van den 23. Psalm  
Psalm 023 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p2 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet Godt hem dan geen ongelijck, / Dat, 't geen' [...] Van den 24. Psalm  
Psalm 024 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p3 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVermits alsdan na Gods rechtveerdigh recht / Die [...] Van de Engelsche Fortuyn, etc.  
Engelse fortuin
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p5 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom moet hy doch sijn, sal't gaen naer [...] Van den 8. Psalm  
Psalm 008 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p6 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaer worden s' al door Christum dan weêr zaligh [...] Van den 8. Psalm  
Psalm 008 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p7 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaer hoe verdeelt ghy doch dit al? / In drien: 't [...] Van den 113. Psalm  
Psalm 113 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p9 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt segt my doch? Wat meent gy door dit Woort, / [...] Van den 50. Psalm  
Psalm 050 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p10 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat meent ghy hier door Gods Voorsienigheyt? / [...] Van den 50. Psalm  
Psalm 050 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p11 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom doch draegt Gods eygen Soon / De Naeme [...] Van den 9. Psalm  
Psalm 009 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p12 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe komt, dat hem de Name Christus eert? / Om dat [...] Van de Engelsche Fortuyne  
Engelse fortuin
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p13 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom wort hy genaemt Gods Soon, / En, 't geen [...] Van den 100. Psalm  
Psalm 100 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p14 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaer waerom voegt ghy noch daer by, / Dat Jesus, [...] Van 't Vader onse  
Onze vader in hemelrijk
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p15 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaer wat verstaet ghy doch door 't woort Geleden? [...] Van den 103. Psalm  
Psalm 103 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p16 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom moest Christus selver sterven, / En alsoo [...] Godt is mijn licht wien soud' ick vreesen etc.  
God is mijn licht wie zou ik vrezen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p17 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat nut u dat hy is ontbonden, / En van den [...] Van den 5. Psalm  
Psalm 005 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p19 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat meent gy door sijn Hemel-vaert? / Dat hy van [...] Vanden 100. Psalm  
Psalm 100 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p20 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe sit hy aen Gods Rechterhant? / Soo, dat hy in [...] Van 't Vader onse  
Onze vader in hemelrijk
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p21 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is doch u geloof van d' heyl'ge Geest? / Dat [...] Vande Engelse Fortuyn  
Engelse fortuin
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p22 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat 's u geloof van d' Algemeene Kerck? / Dat [...] Vande Engelse Fortuyn  
Engelse fortuin
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p23 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat voor een troost geeft dit, wanneer ick lees / [...] Van de Engelsche Fortuyne  
Engelse fortuin
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p24 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat baet het u, dat j' al wat is geseyt, / Oock [...] Vanden 50. Psalm  
Psalm 050 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p25 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom en kan het doen der goeder wercken, / Die [...] Van den 12. Psalm  
Psalm 012 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p26 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNadien wy dan door 't waer Geloove / Aen Iesus [...] Van de tien Geboden  
Tien geboden
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p27 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe wert ghy inden heyl'gen Doop vermaent, / Dat [...] Van den 51. Psalm  
Psalm 051 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p28 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEn wert dan niet dat sienlijck Water-Badt / Voor [...] Van de Engelsche Fortuyne  
Engelse fortuin
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p30 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSegt, hoe wert gy in 't Avontmael des Heeren / [...] Vanden 23. Psalm  
Psalm 023 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p31 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWert dan uyt Broot, en uyt den Wijn, / Niet, of [...] Van den 24. Psalm  
Psalm 024 Datheen
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p33 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSegt my wat voor een onderscheyt daer is / Van 't [...] Van de Engelsche Fortuyne  
Engelse fortuin
Oosterwyck Geloofsli1666 (1666), p35 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 57

first
next 27
last

tabelbreedte