Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGelooft zy eeuwiglyk de Godt van Israel, / Uit [...] van den 89 psalm. P.3   muzieknoot 
Halma, François | I. De lofzang van [...] Psalm 089 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p3 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons den Heer van harte looven, / Den Vader [...] van den CXVIII psalm   muzieknoot 
Halma, François | II. Lofzang voor [...] Psalm 118 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p6 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel, nu komt u alles nooden, / Opdat gy uwen [...] van de X Geboden   muzieknoot 
Halma, François | III. Gezang. Over [...] Tien geboden
Halma GerGez1712 (1712), p9 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel, vervult met goederen van boven / Kan in [...] Uitgebreidt op de zangwyze van den VIII. Psalm   muzieknoot 
Halma, François | IV. De Lofzang. Van Maria Psalm 008 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p13 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons den Heer van harte looven / Des Vaders [...] van de X Geboden   muzieknoot 
Halma, François | V. Lofzang. Over de [...] Tien geboden
Halma GerGez1712 (1712), p15 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnze Godt, in eeuwigheit geprezen, / Door u [...] van den XC. Psalm. P.21   muzieknoot 
Halma, François | VI. Nieuwjaars gezang Psalm 078 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p19 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons, verrukt en met verwondering, / [...] van den LI Psalm. P.56   muzieknoot 
Halma, François | VII. De Historie [...] Psalm 051 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p22 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat nu de lof des Heeren zy gemeldt, / Des [...] van den LI. Psalm. P.32   muzieknoot 
Halma, François | VIII. Lofzang over [...] Psalm 051 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p37 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat elk den lof des Heeren zing', / Opdat hy door [...] van den XXIV. Psalm. P.8   muzieknoot 
Halma, François | IX. Lofzang voor [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p40 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen sla op deze dag een' niewen zegetoon, / Ter [...] van den LXXXIX Psalm. P.9   muzieknoot 
Halma, François | X. Een andere [...] Psalm 089 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p42 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt, Christenen, aandachtiglyk beschouwen / De [...] van den CX. Psalm.P.11   muzieknoot 
Halma, François | XI. Lofzang voor [...] Psalm 110 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p43 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Heer was opgestaan, / En praalde met [...] van den XXIV.Ps. P.69   muzieknoot 
Halma, François | XII. De historie [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p45 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat ons met niewe toonen pryzen / Den Vader van [...] van den CXVIII Psalm. P.12   muzieknoot 
Halma, François | XIII. Lofzang. Voor [...] Psalm 118 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p49 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat onze harten zyn gepaart / Met onze stemmen, [...] van den XXIV. Psalm. P.14   muzieknoot 
Halma, François | XIV. Tweede [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p51 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Heer, die ons heeft vrygekocht, / En zegeryk [...] van den XXIV Psalm. P.15   muzieknoot 
Halma, François | XV. Lofzang voor [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p53 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUw goedheit, Heer, is zonder endt / En door al 't [...] van den XXIV. Psalm. P.17   muzieknoot 
Halma, François | XVI. Een Lofzang en [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p54 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christen volk, uw Heilant, vol van liefde, / [...] van den XXXII. Psalm. P.15   muzieknoot 
Halma, François | XVII. Gezang. Voor [...] Psalm 032 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p55 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat elk zich zelven onderzoeken, / Of hy in [...] van de X. Geboden. P.54   muzieknoot 
Halma, François | XVIII. Gezang ter [...] Tien geboden
Halma GerGez1712 (1712), p58 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Eeuwig Koning, Godt, en Heer, / Ik zet my aan [...] van den XXIV. Psalm.P.55   muzieknoot 
Halma, François | XIX. Gezang en [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p59 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Geest, die onze Schepper zyt, / En onze [...] van de LXXXIV Psalm. P.35   muzieknoot 
Halma, François | XX. Gebedt aan den [...] Psalm 084 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p60 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt, myn Heer, en Oppervorst, / Die aarde, [...] van den XXIV. Psalm P.41   muzieknoot 
Halma, François | XXI. Gezang en [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p63 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, myn Godt, 'k ben door 't geweeten / Van [...] van de X geboden. P.40   muzieknoot 
Halma, François | XXII. Gezang en [...] Tien geboden
Halma GerGez1712 (1712), p64 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen dwaalt van 't spoor wanneer men is te vreden [...] van den XVIII en CXLIV Psalm. P.47   muzieknoot 
Halma, François | XXIII. Gezang ter [...] Psalm 018 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p66 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfang het woordt des Heeren, / Wiens waarheit [...] van den CXXX Psalm. P.46   muzieknoot 
Halma, François | XXIV. Gezang ter [...] Psalm 130 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p68x [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo iemant Jesus 't hart niet geeft, / Schoon hy [...] van den XXIV, en LXII Psalm. P.44   muzieknoot 
Halma, François | XXV. Gezang der [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p69x [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christenvolk, bemin uw' Heer, / Uw' Heilant en [...] van den XXIV, en LXII Psalm. P. 45   muzieknoot 
Halma, François | XXVI. Gezang over [...] Psalm 024 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p69 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat geene vrees ooit onze harten prang', / Geen [...] van den CIV Psalm. P. 48   muzieknoot 
Halma, François | XXVII. Gezang ter [...] Psalm 104 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p70 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDrie zyn'er in den hemel die getuigen, / De [...] van den CX Psalm. P. 49   muzieknoot 
Halma, François | XXVIII. Gezang der [...] Psalm 110 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p72 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Heer en Godt, 'k voel alles my verplichten, / [...] van den VIII Psalm. P. 38   muzieknoot 
Halma, François | XXIX. Een Lofzang [...] Psalm 008 Datheen
Halma GerGez1712 (1712), p73 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt, wiens goedheit is gelyk met uw vermogen, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | XXX. 't Gebedt van [...]
Halma GerGez1712 (1712), p75 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 92

first
next 30
last

tabelbreedte