Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanHoe aengenaem en soet, / Is altoos Jesu, o goeden Jesu! O quam Amabilis  
Nieuw-Jaers Lof-Sang Den 1. January L'étrenne d'ici bas
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p2 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Bruydegom schoon, / Heeft mijn ziel uytgelesen Smorgens voor den dag, &c.  
Des morgens voor dag in het veld al bij de weg
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p2 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Oude Jaer is geweeken, / Het nieuwe komt ons by Van liefde komt groot lyden  
Nieuwe-jaers-Liet De oude Hillebrand (2)
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p3 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy wijze Koningen komt gy reyzen, / Op het gesigt [...] O hooge Jupiter, ô lieve Vader  
Liet op den H. Drie Koningen dag. Den 9. Januari Cette cruelle ?
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p3 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVeer van hier Melancolike, / Laet ons digten een Musike Hoort, ô Menschen! hoort dit wonder  
Feest-dag van den soeten N. JESUS. Den 15 Jan. Hoor o mensen hoor dit wonder
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p5 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKluysenaer, die nog A. B. C / Nog Boek, nog [...] Segt my wel Schoone, &c.  
Sinte Anthonis. Den 17 January Zeg mij wel schoonste nimfje
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p6 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe sie ik 't aensigt dus blymoedig, / Dan de [...] Philis quam Phirlander tegen  
Logzank van Sinte Agnes. Op den 21. January Phyllis kwam Philander tegen
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p6 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSuyver Maegt Agniet u loven wy, / Gy behaegt een [...] Het vyer brand seer  
Van St. Agnes Het vuur brandt zeer
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p8 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAgnes getrouwe maegt, / Door liefde die gy draegt Ik drink de nieuwe Most  
Van de H. Agnes Ik drink de nieuwe most
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p9 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPriesters en brengt geen offerhand, / Het [...] La buore d'artus  
Op onser L. Vrouwen Ligtemis-dag, Den 2 Febr. Artus Bourrée
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p10 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Moet regenen of vriesen, / Dat brengt de Winter mee O Eeuwig God almagtig  
Van Sinte Dorothea. Den 6. Feb.
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p10 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelyk men siet groote stroomen, / Als de sneeuw [...] Sal ik nog langer met, &c.  
Van Sinte Apollonia. Den 9. February Zal ik nog langer in hete tranen
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p12 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Broeders, hoort, / Sprak Petrus, opgeresen Den tyd is hier, &c.  
Van Sinte Matthys. Den 24 February De tijd is hier
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p13 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Gy Bataviers verheven, / Looft den Heer met [...] Pange lingua gloriosi  
Van het Mirakel tot Amsterdam, in de H. Stee. Den [...] Pange lingua
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p15 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDees Joseph kreeg van Pharao, / Geen gout Bespan, [...] O Heylig Zalig Bethelem, &c.  
Van Sint Joseph. Den 19. Maert O zalig heilig Bethlehem
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p16 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOover groot faveur, / Siet een Ambassadeur Schoonste Bresilida  
Op onse L. Vrouwe Boodschap, den 25. Maert
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p17 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilippus Bethsaida, / Jacobus van kana, Aensiet hoe Jesus schreyt  
Op den Feestdag van S. Philippus en Jacobus. Den 1. May Les grâces et l'amour
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p17 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Keyser Constantinus ziet, / Een Kruys in de logt Helene Keyserinne trekt  
Op de vindinge van het H. Kruys. Den 3. May Gij die mij met uw braaf gelaat
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p18 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dus, gy Vriessche koppen? / Waer toe dit [...] In een prieel van bloemen  
Sinte Bonifaes. Den 5. Junius Allemande amoureus
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p19 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyligman, Den Heer heeft u besint! / Sint Johan, [...] 't Vuyr brandt seer  
Op de geboorte van s. Jan. Den 24. Juny Het vuur brandt zeer
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p21 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPetrus Galileen, / En Paulus Hebreen Weest Nimph gegroet  
Feest-dag van Petrus en Paulus. Den 29. Juny Wees nimf gegroet
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p22 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Zebedeeusche Vrouwe, / Met een beleefde groet Het viel een Hemels douwe  
Op den Feest-dag van S. Jacob. Den 25 July Het viel een hemelse dauw
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p23 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zal 't vertalen, / Alle Gods minne-stralen De Son aen 't klimmen  
Op de Feest-dag van den H. Ignatius de Loyola, [...] De zon aan het klimmen
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p24 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIgnatius veragt, / De werelt met haer pragt Alsoo 't begint  
Van Sinte Ignatius
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p25 [nr. 24]
.3A.3A.3B.3B.4C.4D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDominice seer kloeken helt, / Gy zijt tot een [...] La Galjaerde  
Op den Feestdag van den H. Dominicus, Fondateur [...] Courante simple
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p26 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint Laurens zag, / Paus Sirtus oud van dagen Edel Karsouw, &c.  
Van Sinte Laurentius. Den 10. Augustus Edele kersouw
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p26 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPatientie kruyt is goet men seyt, / Wy moeten 't [...] Patientie is goet kruyt  
Op den Feest-dag van s. Laurens Patientie is goed kruid men zegt
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p28 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk sie een krijg een soeten strijt, / Vol van [...] Courante Madame  
Feestdag van onse Lieve Vrouwe Hemelvaert. Den 15 [...] Van Courante madame
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p29 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Koningin des Hemels schoon, / ô Koningin, ô [...] Diei solemnia fulget  
Lof-zang Mariae Diei solemnia ?
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p30 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVelkoopers allegaer, / Heb je geen lust te koopen Edel Artisten koen  
Op den Feest-dag van s. Bartholomeus. Den 24. Augustus Edele artiesten koen
Stichter ONiGeLi1724 (1724), p31 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 68

first
next 30
last

tabelbreedte