Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMinlyke lust van een kuis en stil leeven, / In uw [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
ZAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en CLIMENE
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p1 [nr. 1a]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu dat ik u myn ziel, kom bieden / vol trouw en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[ZAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en CLIMENE] CORIDON Nu dat ik u mijn ziel kom bieden
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p3 [nr. 1b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelas! gy moest zoo schoon niet weezen / Of voor [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[ZAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en CLIMENE] CORIDON
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p4 [nr. 1c]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHebt gy niet u hert gegeven / aan een andre herderin [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[ZAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en CLIMENE] CLIMENE
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p5 [nr. 1d]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn vader dwong my Zilvia te volgen, / Maar ik [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[ZAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en CLIMENE] CORIDON
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p6 [nr. 1e]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat uw fierheit eens verwinnen, / Eer ik van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[ZAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en CLIMENE] CORIDON
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p7 [nr. 1f]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVolge wy de minnegloet, / Met een teer verliefd gemoet [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
[ZAAMEN-SPRAAK Tusschen CORIDON en CLIMENE] [...]
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p9 [nr. 1g]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO! doodelyke spyt, / Vermaak en rust berover [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AIR
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p13 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStond my geen quaad te duchten / Stond my geen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AIR
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p14 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Philis! is uw vuur gedooft, / Hebt gy my niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p18 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHad ik eens myn vryheid weer, / Ik zoud ô zoete rust [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p20 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFier onderwind krachtlooze waan, / Ach! hoe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p22 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn dit zoet en vermaakelyk dal, / Krield het van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p24 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVreest niet schoone Cloris, / Om myn verliefde zinnen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p26 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk kan uw schoon gezicht niet langer derven, / Uw [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p27 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen weinig min dat streelt de zinnen, / Teveel [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p29 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn het glaasjen of myn Tryntjen, / Ik vind weinig [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p31 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOver zoete Nachtegaalen, / Zingt dat Philis eens erkent [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p33 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T minne zoet lykt wat van buiten, / doch van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p35 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWech lompe zyt gy dol, / De meit, de meit na 't [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p37 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoete rust van myn ziel, / Waar zyt gy nu gewent [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AMARILLIS AIR Zoete rust van mijn ziel
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p40 [nr. 15a]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k volg u naa waar gy gaat, / en zoek uw gunst te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
TIRSIS AIR
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p41 [nr. 15b]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenin dit veld vol gebloemt, / Wil myn ziel zig vermaaken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AMARILLIS AIR In dit veld vol gebloemte
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p41 [nr. 15c]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterengy wilt my vlien, ô wreede schoone, / Kan ik [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
TIRSIS Gij wilt mij vlieden
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p42 [nr. 15d]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy beklaagt uw verliefde zinnen, / Hoe dat ze [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AMARILLIS Gij beklaagt uw verliefde zinnen
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p44 [nr. 15e]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterengeeft my schoone een gunstig woort, / Ik wil het [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
TIRSIS
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p44 [nr. 15f]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO zoet! en teer geneugt, / daar twee nu eensgezinde [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
AMARILLIS
Koninck HMinnedrl1700 ([1700 ca.]), p46 [nr. 15g]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


27 results

tabelbreedte