Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMyn' lieve Mietje, ziet ik slyt, / Warentig in [...] Ik droomde laestmaal op een Nagt  
AMSTERDAMSCH MATROOZEN LIED O jammer en ellende ?
OpwMatrozenl1781 (1781), p3] [nr. 1]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeêrlands Volk gaat na de Vloot, / Volgt haar [...] Van het Kuipertje  
HOLLANDS HELDEN ZANG Het kuipertje
OpwMatrozenl1781 (1781), p5 [nr. 2]
4A 4b 4A 4b 4C 4C 1d 1d 2E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar slaat de trom. / Rob de dom, rob de dom! De Fransche Grenadiers Marsch  
Wolf-Bekker, E] / [...] | WERF-LIED
OpwMatrozenl1781 (1781), p6 [nr. 3]
2A 2A 2A 3B 1C 4D 2B 1C 4D 2B 1C 4D 1C 1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort Annaatje ik zal verhaalen, / Wat ik onlangs [...] Vrienden luystert na myn Reeden  
AMSTERDAMS ZEEMANS-LIED Vrienden luister naar mijn rede
OpwMatrozenl1781 (1781), p7 [nr. 4]
4a 4B 4a 4B.4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoet thans de Vreede wyken. / Het is der Britten [...] Komt hier gy jonge Meisjes  
HELDENMOED Der Nieuw aangeworve Amsterdamsche Matroozen De Savoyaardse meisjes
OpwMatrozenl1781 (1781), p11 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa Mannen nou na 't Prinsenhof / Neemt dienst [...] De Nachtwagt  
OPWEKKEND KRYGS LIED, Voor de Land en Zeemagt Marche des janissaires
OpwMatrozenl1781 (1781), p12 [nr. 6]
.4A.4A.4B.4B.3c.3B.1B.1B.4D.4D.3e.4F.4F.3e.3 [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk ben lest over het hof gegaen, / Een lands [...] Zoete Meysjes zet uw zinnen  
DE VROLYKE MATROOS Polyphemus aan de stranden (FOUTIEF?)
OpwMatrozenl1781 (1781), p14 [nr. 7]
.4A.4A.4B.4B.3c.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom Caetje! gaa je met me meê! / Daer kan een [...] Ô Zielsverrukkende Avondstond!  
TWEE-ZANG, Tusschen JAN en CAATJE, over zyn [...] O zielsverrukte avondstond
OpwMatrozenl1781 (1781), p16 [nr. 8]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer vind men Vaderlyker Trouw: / Dan die 'sLands [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont  
MATROOZE-LIED Op het belooven van Premien by het [...] Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
OpwMatrozenl1781 (1781), p17 [nr. 9]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons, als 't Neerlands voegt, / Gezeten in [...] Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woont  
MATROOSJES TAFEL-LIED Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
OpwMatrozenl1781 (1781), p18 [nr. 10]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt jonge Maets! Komt Mannen! / Helpt meê het [...] Wilhelmus van Nassouwe  
MATROOZE MARSCH Wilhelmus
OpwMatrozenl1781 (1781), p20 [nr. 11]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet u niet verbaazen, / Sa, Matroos, houd moed! Laat de Faam maar blaazen  
MATROOSJES LOFLIED. Ter eeren van den Manhaften [...] Jezus waarheid weg en leven
OpwMatrozenl1781 (1781), p21 [nr. 12]
3a 3B 3a.3B 4C 4C.1D.1E.1D.2E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemel ag wat moet ik hooren! / Wat zoeken de [...] Heldere Zon, Heldere Straalen  
OP DEN TEGENWOORDIGEN OORLOG MET ENGELAND Heldere zonnen heldere stralen
OpwMatrozenl1781 (1781), p22 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenScheveningen draag uw roem / Op uw wakkre [...] Vivat Willem, Vivat Prins  
Wolff-Bekker, E.] / [...] | LOFFELYKE DAAD, Van [...] Daar was laatst een meisje loos ?
OpwMatrozenl1781 (1781), p23 [nr. 14]
4A 4b 4A 4A 4C 4b 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntluikt ô lang verborgen Zon! / Vertoon uw [...] Komt hier Liefhebbers van de Zee  
VREUGDELIED O Holland schoon gij leeft in vrede ?
OpwMatrozenl1781 (1781), p25 [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDwang en Slaverney! / Naeuw verbonden Steeden; Hemel Poëzey &c.  
LIED, Op het verklaaren van den Oorlog van [...] Psalm 081 Datheen ?
OpwMatrozenl1781 (1781), p28 [nr. 16]
3A 3b 3A 3b 3C 3C 3d 3C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Holland vry! / 'k moet u verkonden; O Slaaverney. O Nagt van Zonden  
NIEUW LIED, Op het draagen van de Engelsche Modens Con dolce forza
OpwMatrozenl1781 (1781), p29 [nr. 17]
.2A.2b.2b.2A.2c.2d.2d.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat vreugde, ô waerde Burgerheeren, / Handhavers [...] Op een aengenaeme Vois  
VREUGDE ZANG, Op de Onafhangelykheid der Noord [...]
OpwMatrozenl1781 (1781), p31 [nr. 18]
.4a.4B.4B.4a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenThans zing nu Engeland al vry op laager toonen, / [...] Wat woeld de Wereld om den Hemel te bestormen  
Op de Aanbieding van de VREEDE, door ENGELAND O nacht jaloerse nacht
OpwMatrozenl1781 (1781), p32 [nr. 19]
.6a.6B.6a 6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStoorder onzer Rust en Vreeden! / Vriend, Nu in [...] Op een aangenaame Vois  
EEN NIEUW LIED. Op Englands Onregtveerdige Bond [...]
OpwMatrozenl1781 (1781), p34 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEngland, dol en uitgelaaten, / Vloekt en dreigt [...] Lysje sliep in 't bosch in 't lommer  
HET TWEEDE NIEUWE AMSTERDAMSCHE LIED, Op den [...] Lison dormait dans un bocage
OpwMatrozenl1781 (1781), p36 [nr. 21]
4a 4B 4a 4B 4c 4D.2D.2D 4c.2E.2E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Zal dan eindelyk eens gelukken, / Dat den [...] Hoort Annatje ik zal verhaalen  
EEN NIEUW LIED Tot aanmoediging om de Geschondene [...] Vrienden luister naar mijn rede
OpwMatrozenl1781 (1781), p38 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp de been Bataefsche Helden, / Nu gy hoort den [...] Ex Viramus mir Studenten  
EEN NIEUW-LIED Aan de Batavieren
OpwMatrozenl1781 (1781), p40 [nr. 23]
4a 4B 4a 4B 4C 4C.4D 4D 4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZeg Paul Jones: / Hoe spreekt gy zoo assurant? Wakker Vrienden, &c.  
Zamenspraak tusschen den Koning van Engeland en [...] Van Paul Jonas en de Engelsman
OpwMatrozenl1781 (1781), p42 [nr. 24]
2A.3B.3C 3B.3D.3D.2e.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie heeft 'er ooit grooter gek gezien / Als de [...] Wie heeft 'er ooit grooter Gek gezien  
DRINK-LIED Wie heeft ooit groter gek gezien
OpwMatrozenl1781 (1781), p45 [nr. 25]
.4A 3B.2B.4A.4C 4C.4C.3D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSa helden spoed u voort! / Rechtschape Batavieren O Hemel ik bespeur  
OORLOGS-LIED, Aan Neerlands Helden Van de korporaal
OpwMatrozenl1781 (1781), p46 [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3A.3A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk heb Dienst genoomen voor den Staat, / En wel [...] Van Broeder Michel  
VADERLANDS-LIED Broeder Michel
OpwMatrozenl1781 (1781), p49 [nr. 27]
4A.3A.4A 3A.4B.4B.4C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZa Mannen kruyt en loot, / Schiet nu met schoot [...] Sa Bruydje als een held  
KRUYT EN LOOT Ha ha zie zo
OpwMatrozenl1781 (1781), p51 [nr. 28]
.3A.3A.4B.4B 1C 1C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoor toe gy Nederlanders al / En ha ha Van het Jagertje  
DE AAN BOORD GAANDE MATROOZEN Al is ons prinsje nog zo klein
OpwMatrozenl1781 (1781), p52 [nr. 29]
.4A.1B.4A.1B.4C.4C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Gy arme kaele Brit, / Wat doet u zoo moedig wezen? Neêrlands Volk gaat na de Vloot  
OORLOGS-LIED Het kuipertje
OpwMatrozenl1781 (1781), p53 [nr. 30]
4A 4b.4A 4b 4C.4C 1d 1d 2E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 40

first
next 10
last

tabelbreedte