Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHoe wee soo wort mijn heden, / Hoe yslijk gruwelt mijn Van liefde komt groot lye  
De oude Hillebrand (2)
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p2 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.4C.3a.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan liefde komt groot lye, / En onderwijlen groot [...] Als 't begint.  
De oude Hillebrand (2) ?
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p6 [nr. 2]
.3a.4B.3c.3B.4D.3e.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEcce homo, siet aan ô mensch! / Komt hier, komt [...] Als 't begint  
Ecce homo
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p7 [nr. 3]
.4A.4B.4A.4B 4C 4C 4D 4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAensiet ô sondig mensch u Godt en Konink, / Komt [...] Ay schoone Nimph  
Ach schoonste nimf aanzie
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p8 [nr. 4]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt al tot Jesum die zijt beladen, / Gaet met u [...] Devote herten  
Bedroefd hartje
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p9 [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroefde Magdaleen, / Hoe maekt gy sulck geween Soo lang ist Muysje vry.  
Op de verthooninge Christi aen Magdalena. C'est trop courir les eaux
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p10 [nr. 6]
.3A.3A.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeest gegroet Maget Maria, / Met Des Engels [...] [geen wijsaanduiding]  
Op de Vyfthien Mysterien Van het Heylig [...] Rozemond die lag gedoken
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p11 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op mijn Ziel wilt ras ontwaken, / Wend na [...] Lestmael gink ik op eenen, etc  
Het tweede Mysterie Op de Visitatie van de H. [...] Cette cruelle
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p12 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.2c.2D.2c.2D.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Nacht, o soete nacht! / 't Geheele Jaer verwacht! Verheft u diep gesugt  
Het derde Mysterie Op de Geboorte CHRISTI. C'est trop courir les eaux
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p12 [nr. 9]
.3A.3A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSimeon staekt nu u zugten; / Anna, siet hier komt [...] Jezus komt laet ons, etc.  
Vierde Mysterie Op onze L. Vrouw Ligtmis O faux monde
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p13 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D 4F 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie gaet wandelen, en moet reysen, / Wilt eens peysen Poliphemus, etc  
Vyfde Mysterie. CHRISTUS onder de Doctoren. Polyphemus aan de stranden
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p14 [nr. 11]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOg siet mijn Jesus strijden, / Hy weet den tijd genaekt Ik mag mijn wel beklagen, etc.  
Seste Mysterie. CHRISTUS in 't Hofken. Ik mag mij wel beklagen
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p14 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerschrikt, ag Elementen al! / Ag davert Hemelen, [...] Florida, etc.  
Sevenste Mysterie, CHRISTUS gegeesselt. Florida zo het wezen mag
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p15 [nr. 13]
.4A 4A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoete Jesus, / Hoe stroomt u heylig bloe[dt] Repicavam etc  
Agtste Mysterie. CHRISTUS wort gekroont. Repicaban
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p15 [nr. 14]
2a.3B.5B 2c 1c 1c.5D.2e.2e 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jesu ach mijn schoone! / O Bruydegom van mijn ziel! Amarilli mei a belle etc  
Negenste Mysterie, CHRISTUS draegt het Kruys. Amarilli mia bella
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p16 [nr. 15]
.3a.3B.2a.3B.5c.3c.2d 4d 2e 2e 2e 2f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mijn ziele! / Treet na Calvarien uyt Jerusalem Herderinne, etc  
Thiende Mysterie, CHRISTUS Gekruyst. Ballet Bronkhorst
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p17 [nr. 16]
2a.5B.2a.5B.5C.2d.2d.2d.3E.1E.1E.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Tortel duyfken zuyver en reene, / Was zeer [...] [geen wijsaanduiding]  
Elfde Mysterie, Verrysenisse CHRISTI Un jour j'ouïs la tourterelle
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p18 [nr. 17]
.4a.4B.4a.4B.4C.2d.4C 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEer uyt der Aerden breecken Zonne-stralen, / [...] Nu zig ondankbaer, etc  
Twaelfde Mysterie, Hemelvaert CHRISTI Sarabande Pinel
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p20 [nr. 18]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn vervolging, en onweder, / Soo gedenkt, hoe [...] Puykje van de wonder-steden, etc.  
Derthiende Mysterie, Op 't H. Hoog-tyd van PINXTEREN.
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p21 [nr. 19]
4a 4B 4B 4a 4C 4C 4d 4E 4d 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wonder, wie is desen, / Die zoo hoog wort [...] [geen wijsaanduiding]  
Stalpart van der [...] | Veerthiende [...] Wat wonder wie is deze
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p22 [nr. 20]
.3a.3a 2a 2a 3B 3B 2c.1D.1D.1c.1D.1D.1c 3e [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarya, / Wort huyden Koninginne Carileen, etc.  
Vyftiende Mysterie, Krooninge van Maria de Moeder Godts Eerste Carileen
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p23 [nr. 21]
2A.3b 4C.3D.2D.5C 2E.3b [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus is opgestanden / Al van de Joden haer handen De vogelkens in der muyten  
De vogeltjes in de muiten (FOUTIEF) ?
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p25 [nr. 22]
.3a.3a.4B.4B.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl waerde Godt den Soon, / Sal ik u aenschijn schoon als 't begint  
Wel Daphne dus versuft
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p26 [nr. 23]
.3A.3A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer dus ras dus vlijtig heen, / Eer de goude Zon [...] Bell' Iris  
Belle Iris
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p27 [nr. 24]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer zoek ik u, eylaes! wat raet? / Dien Heyland, [...] Helaes mijn zugjes zijn om niet  
Allez où le sort vous conduit
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p28 [nr. 25]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.4d.2E.3d.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Paes-nacht! verdwijnt na ons wenschen, / U [...] O Kers-nagt, etc.  
Op den Heyligen PAESCH-DAG O kerstnacht schoner dan de dagen
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p29 [nr. 26]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO feestlijk dag! / Gegroet zoo moet gy wesen, Den tyd is hier, etc  
De tijd is hier
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p31 [nr. 27]
.2A.3b 3A.3C.2A.3b 3A.3C 3C.3C.4D.4D 3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Lang verwagten blijden dagh! / Verheugt u [...] Rosalia  
Van Rosalia (FOUTIEF) ?
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p32 [nr. 28]
.4A.4b.2C.2C.2D.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerblijd u Christenen in 't gemeen / Want uwen [...] O Salig heylig Bethlehem.  
Maendag na Paeschen O zalig heilig Bethlehem
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p33 [nr. 29]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus komt by zijne Discipelen elve, / Aen [...] Schoone Nimph aensiet, etc  
CHRISTI HEMELVAERT Ach schoonste nimf aanzie
Stichter PaPaPiGezangen1720 ([1720 ca.]), p34 [nr. 30]
5a.3B.5a.3B.4c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte