Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO saligh Mensch! die door Gods vrye zegen, / Tot [...] Psal. 23  
TWEE-ZANG tusschen een Versekerde en [...] Psalm 023 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVersekertheyt! schat boven Zilver-mijnen! / Dien [...] Psal. 23  
Schaarsheyt van versekertheyt DER ZALIGHEYT. [...] Psalm 023 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO wijse God! hoe wonder is uw' leyding / In 't [...] Psal. 90  
Verscheydentheyt der Goddelijcke TRECKINGEN [...] Psalm 078 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Huichelaars, en veel' Verworpelingen, / Komt [...] Psal. 103  
't Recht. WET-WERCK Onderscheyden DRY-ZANG. [...] Psalm 103 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p10 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck vreese steets dat ick noyt hebb' ontfangen. / [...] Psal. 103  
't Recht gesichte van Sondelijkheyt, en de [...] Psalm 103 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p12 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO die in zich een blijck van deel aan Jesus vond! [...] Psal. 89  
't Werck van 't aanklevende GELOOVE. DRY-SANG [...] Psalm 089 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p14 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben bekommert in een ding! / Een veinsende [...] Psal. 35  
Printe van een TYT-GELOOVIGE. EN 't Recht Geloove [...] Psalm 035 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p17 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat voert een Christen in sijn wapen, / Waar aan [...] Psal. 118  
't Nieuw SCHEPSEL. DRY-ZANG tusschen een [...] Psalm 118 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p20 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat vindmen niet all goede dingen, / In veynsende [...] Psal. 28  
Printe van een SCHYN-HEILIGE Of SCHYN-BEKEERDE. [...] Psalm 028 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p28 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Huychelaar hoe schijn-verniewt van leven. / [...] Psal. 27  
d'Eyndpalen des HUYCHELAARS Ontdekt. TWEE-ZANG. [...] Psalm 027 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p31 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSomtijts komt my klaar te vooren / Dat ick ben [...] Psal, 77  
Hersterkinge voor swakke CHKISTENEN [!]. [...] Psalm 077 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p33 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat spreekt uw tong', รด begenadigt hert! / Vaak [...] Psal. 40  
JACOBSLADDER OF hoge trappen van GOD-GENIETINGE. [...] Psalm 040 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p37 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God der blijschap mijner Vreughde, / Wat is uw' [...] Psal. 65  
Blyschap des HEYLIGEN GEEST. DRY-ZANG tusschen [...] Psalm 065 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p44 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDroeve Ziel, om 't onbeeren / Van den in en overvloed Psal. 42  
't Aaanklevende [!] GELOOVE Aangemoedight. [...] Psalm 042 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p47 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO drie-maal Zaligh Menschen, kind / Die in uwe' [...] Psal. 36  
Vrienden raad voor Radeloose Sondaaren. DRY-SANG [...] Psalm 068 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p50 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch! Dat ick Godts Verbond / Met my in Adam schond Psal, 19  
Van de noodwendigheden des GELOOFS. Als ,t [!] [...] Psalm 019 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p53 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben geen Heyden, Turck, of Jood, / Maar een [...] Psal. 24  
EYGENSCHAPPEN En Hoedanigheden van den waren [...] Psalm 024 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p58 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Wonder-boom van waar Geloove! / Hoe druck ick [...] Psal. 33  
Van de vereenigingh met GODT. TWEE-ZANG tusschen [...] Psalm 033 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p61 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat all-gemeenheydt / Baart tusschen ons 't [...] Psal. 33  
Van de Gemeenschap met GODT. (Sie 't Intrest van [...] Psalm 033 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p63 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaas! ick ben gering, veragt, af-aardig, / En [...] Psal.18  
Hersterckinge tegens des SON DAARS [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p66 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck derf my niet vermeten om een Vree-kus / Te [...] Psal. 18  
Hertsterckinge tegen de ZONDELYCKHEYDT, boven [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p68 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen koude schrick rijd my door alle leden! / Als [...] Psal. 18  
Hertsterkinge tegen de VERSWAARINGEN Der Sonden. [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p69 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe gansche Schrift heeft niet een eenigh [...] Psal. 18  
Hertsterkinge tegen de BESONDERHEDEN, Der Sonde. [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p70 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch! 'k vrees', dat ick de Zonde heb bedreven / [...] Psal. 18  
Hertsterckinge tegen de Vreese voor de SONDE In [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p72 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hem die door Godts Geest nu her-gebooren, / [...] Psal. 18  
Hertsterckinge tegen de ZONDE, Tegen den H. [...] Psalm 018 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p75 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Godt voor my niet sloot / De deure van [...] Psal. 34  
Hertsterkinge tegen Magteloosheyt om te gelooven [...] Psalm 034 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p78 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe ick oock mijn zelfs aanporre, / Om op Jesus [...] Psal. 146  
Hertsterkinge tege Onvrugtbaarheyt in 't [...] Psalm 146 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p81 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick 't mijn plight nu oordeel; / Te nemen aan [...] Psal. 128  
Hertsterkinge tegen SCHYN-STRYDEN Ontrent het [...] Psalm 128 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p83 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheft uw' hert, ontsluyt uw oor, / O Sondaars! [...] O Heylig Zalig Bethlehem  
Morgen-Wekker tot GELOOVE In JESUS CHRISTUS. [...] O zalig heilig Bethlehem
Montanus StGH1684 (1684), p86 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMy komt wel somtijts klaar te voren, / Dat ick my [...] Psal. 80  
Van een uytdrucklijck VERBOND Met God te maacken. [...] Psalm 080 Datheen
Montanus StGH1684 (1684), p88 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 36

first
next 6
last

tabelbreedte