Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDaer sullen droeve teyckens zijn / In Son, in [...] Christe, die daer zijt dagh en licht  
Eerste Sondagh in den Advent Christe qui lux es et dies
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p7 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSint Jan sendt uyt sijn Klercken / Om haer te [...] Laet ons met heerten reyne  
Tweede Sondagh des Advents Laat ons met harten rein
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p8 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus, die beklom een bootje / En hy voer ter [...] Tantum ergo Sacramentum  
Den vierden Sondagh naer dry Koningen Tantum ergo Sacramentum
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p17 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet Hemelrijcke / Op Jesus praet Ick hebb' voor desen  
Den sesten Sondagh naer dry Koningen Engelse klokkedans
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p21 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer was een Zaey-man wel bekent, / Die eens ten [...] Christe, die daer zijt dagh en licht  
Sexagesima Christe qui lux es et dies
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p24 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Chananeeusche vrouw, in rouw / Is uyt-gegaen, [...] In Oostenrijck daer staet een Huys  
Den tweeden Sondagh in de Vasten. In 't Keulsche [...] In Oostenrijk daar staat een huis
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p30 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSi daer 't Miraculeus Bancket / 't Welck Christus [...] O zalich, heylich Bethle'em  
Vierde Sondagh in de Vasten O zalig heilig Bethlehem
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p32 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is ter werelt klerck, of leeck, / Wie is op [...] Geeft my te drincken na mijnen dorst  
Den Vijfden Sondagh in de Vasten Geef mij te drinken naar mijn dorst
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p33 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesu, die in u Passy-weeck / Selfs wout besueren [...] Christe, die daer zijt dagh en licht  
Palm-sondagh Christe qui lux es et dies
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p34 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPelgrims een en twee, God groet u met sijn vree / [...] Cathuysertje bruyn  
Paesch-Maendagh Wees nimf gegroet
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p37 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls met gemack, onder het dack, / Den salighmaker [...] Geeft my te drincken na mijnen dorst  
Beloocke Paesschen Geef mij te drinken naar mijn dorst
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p40 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort vrunden t'saem, tot vordring van u faem, / [...] Cathuysertje bruyn  
Den vijfden Sondagh naer Paesschen Wees nimf gegroet
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p45 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo lief hadd' Godt wel eer, / Dese Godd'loose Weerelt Edel Artisten koen  
Den tweeden Pinxter-dagh Edele artiesten koen
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p49 [nr. 33]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel hey, wat vreemde quanten, / Wat koddiger fatsoenen Pronckje van dees' Maeghden  
Pinxter-gesangh op den derden dagh. Gemaeckt door [...] Pronkje van de maagden
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p50 [nr. 34]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer is een rijcke Man / Voor dees op Aerdt geweest Cur mundus militat  
Den tweeden Sondagh nae Pinxteren. Volgens het [...] Cur mundus militat
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p54 [nr. 37]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort doch, de valsche Phariseën / Op Christum [...] Geeft my te drincken na mijn dorst  
Den derden Sondagh nae Pinxteren Geef mij te drinken naar mijn dorst
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p56 [nr. 38]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet volck omringelden den Heer, / En hy sat op [...] Christe, die daer zijt dagh en licht  
Den vierden Sondagh nae Pinxteren Christe qui lux es et dies
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p57 [nr. 39]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christe-mensch wilt doch beminnen, / Compassie, [...] Nerea schoonste van u gebueren  
Den 4. Sondagh naer Pinxteren. Volgens het [...] Nerea schoonste van uw geburen
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p58 [nr. 40]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet toe, wacht u doch Duytsch en Walsch / Voor [...] Geeft my te drincken naer mijnen dorst  
Den 7. Sondagh naer Pinxteren Geef mij te drinken naar mijn dorst
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p62 [nr. 43]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls onsen Heer / Uyt Tyrus gaende was Op d' Engelsche Fortuyn  
Den elfden Sondagh na Pinxteren Engelse fortuin
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p66 [nr. 47]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Heer! wat moet ick doen / Om eeuwelijck te leven? Edel Artisten koen  
Den twaelfden Sondagh na Pinxteren Edele artiesten koen
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p67 [nr. 48]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Conincxken, die al den dagh / Sagh, dat sijn [...] ô Salutaris Hostia!  
Den twintigsten Sondag naer Pinxteren O salutaris hostia
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p79 [nr. 56]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls all' de Phariseën valsch / Loerden, om Godes [...] O Salutaris Hostia  
Den 22. Sondagh naer Pinxteren O salutaris hostia
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p81 [nr. 58]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch of wy eens in ons gemoet / Versinden de [...] Als Jola d' onberaede Maeght  
Den 24. Sondagh naer Pinxteren Toen Daphne de overschone maagd
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p83 [nr. 60]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAve Maria, Godts liefste Lief ydone, / Der [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander van 't Ave Maria Ave Maria Gods liefste lief idoon
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p99 [nr. 67]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGekruyste Jesu, Heere groot, / Die aen't kruys [...] Christe die daer zijt dagh en licht  
Heyligh Cruys-vindigh Christe qui lux es et dies
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p101 [nr. 69]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPange lingua gloriosi / Corporis mysterium [geen wijsaanduiding]  
Eerste Lof-sangh van 't Hooghwaerdigh H. Sacrament Pange lingua
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p103 [nr. 71]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdoro te devotè latens Deitas, / Quae sub his [...] [geen wijsaanduiding]  
Derde Lof-sangh van 't H. Sacrament Adoro te
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p105 [nr. 73]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Bidd' u wel ootmoedig aen, ô wesen Goodts / [...] Naer den selven toon vertaelt  
Vierde Lof-sangh van 't H. Sacrament. Adore te Adoro te
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p106 [nr. 74]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Quam amabilis / Res bona Jesu [geen wijsaanduiding]  
Vijfde Lof-sangh van 't H. Sacrament
Vermeulen Rondejaer1660 (1660), p107 [nr. 75]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte