Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanMyn God! bescherm, bescherm my in dees nood, / De [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Zestienden Psalm Psalm 016 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p25 [nr. 12]Myn God! myn God! waarom verlaat gy my? / Myn [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Twe-en-twintighsten Psalm Psalm 022 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p27 [nr. 13]God God alleen heeft heerschens magt, / Die 't al [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Vier-en-twintigsten Psalm Psalm 024 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p37 [nr. 16]Wel hem, dien God genadig heeft vergeven, / Al [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Twe-en-dertigsten Psalm Psalm 032 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p39 [nr. 17]God is de borgt, de kragt der vromen, / Wat [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Zes-en-veertigsten Psalm Psalm 046 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p55 [nr. 22]Juich, juich, wie gy zyt, Joden weest verblyd, / [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Zeven-en-veertigsten Psalm Psalm 047 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p58 [nr. 23]God, die zig God in 't heil der zondaars toont, / [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Vyftigsten Psalm Psalm 050 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p60 [nr. 24]Ziet een boetveerdig mensch, ziet een boetveerdig [...] Indien het droef verhaal   muzieknoot 
Den Een-en-Vyftigsten Psalm Indien het droef verhaal
Gargon NTV1696 (1696), p63 [nr. 25]Op, op, Heer! als een strydbaar held, / Verstroy [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Acht-en-Sestigsten Psalm Psalm 068 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p73 [nr. 29]Verlos, verlos my Heer! uit dezen nood, / [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Negen-en-Sestigsten Psalm Psalm 051 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p82 [nr. 30]Zend uw Messias neer op aarde, / Zend uw gezalfden Zoon Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Twee-en-Zeventigsten Psalm Psalm 065 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p87 [nr. 31]God die uit Juda 't vleesch nam aan, / Is door [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Zes-en-Zeventigsten Psalm Psalm 030 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p93 [nr. 33]God, die het vleesch heeft aangenomen, / Staat [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Twe-en-Tachentigsten Psalm Psalm 046 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p96 [nr. 34]De Heer, die steeds syn volk genade doet, / Heeft [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Vyf-en-Tachentigsten Psalm Psalm 085 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p98 [nr. 35]Ik breng den ganschen heil-dag door, / Zo lang ik [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Acht-en-Tachentigsten Psalm Psalm 088 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p103 [nr. 37]Op! op! en neem de Heiland aan, / Kom, kom, wilt [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Vyf-en-Tnegentigsten Psalm Psalm 024 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p107 [nr. 39]Loof God, roem syn bewezen kragt, / Gy die syn [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Honderd-en-derienden Psalm Psalm 113 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p118 [nr. 43]'K zal voor den Joodschen Raad gebragt, / Die 't [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Honderd-Acht-en-Dertigsten Psalm Psalm 138 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p145 [nr. 56]Gelooft zy God, myn toevlugt in het lyden, / God, [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Honderd-Vier-en-Veertigsten Psalm Psalm 018 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p150 [nr. 58]Loof God met nieuwe vreugde-zangen, / Gy, die nu [...] Op den Trant van Dathenus   muzieknoot 
Den Honderd-Negen-en-Veertigsten Psalm Psalm 149 Datheen
Gargon NTV1696 (1696), p156 [nr. 60]Echo! echo. Baart de zonde het leven of de dood? [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
I. GEZANG. Christelyke Echo of aanrading tot-het gebed
Gargon NTV1696 (1696), p164 [nr. 64]
1a 1a 5B.1B 5B 1B.1c.1c [...]Myn God! myn God! myn God! myn God! hoe durf ik [...] Jupyn, Jupyn   muzieknoot 
2. GEZANG. In Jesus Christus alleen heeft men [...]
Gargon NTV1696 (1696), p167 [nr. 65]Ik nader met ontsag tot uw genade troon, / Ik, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
3. GEZANG. Gods Geest moet ons leren bidden
Gargon NTV1696 (1696), p169 [nr. 66]Ah! alle plagen zyn lydelyk, en zoet, / By 't [...] Ai my Belinde   muzieknoot 
20. GEZANG. Geen smert zo woed, als 't bang gemoed
Gargon NTV1696 (1696), p201 [nr. 83]
.5A.4A.5b.2C 2C 2bHeeft 't bloed van s Heilands wonden / Gansch [...] Lydas sur la fougere   muzieknoot 
21. GEZANG. Troost der Gelovigen
Gargon NTV1696 (1696), p202 [nr. 84]Ah! ah! kan 't aardsche goed betov'ren onze [...] Helas l'heureux Tyrçis   muzieknoot 
22. GEZANG. Men bemind het aardsche meer als God Hélas l'heureux Tircis
Gargon NTV1696 (1696), p203 [nr. 85]Wat wenscht gy mensch om lang op aard te leven, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
23. GEZANG. De aarde biedt niets dan verdriet
Gargon NTV1696 (1696), p204 [nr. 86]Ydel mensch! zoek na schat, nog staat, / Gy leeft [...] Laissez moi mourir en repos   muzieknoot 
24. GEZANG. Dat men om d'euwigheid denken moet Laissez-moi mourir en repos
Gargon NTV1696 (1696), p206 [nr. 87]
4A.5b.4b.6A.6c.6c 4A


28 results

tabelbreedte