Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSiringa, een aardig Mysje / Fiks ter jagt als een Diaan Petite Jalousie  
Pan en Siringa Petite jalousie
TempelZG1750 (1750), p1 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Liefelyke Bloemmenryen! / ô Lustprieelen! die [...] Cest um[!] amant, ouvre la Porte  
GEZANG C'est un amant ouvrez la porte
TempelZG1750 (1750), p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen zeker Medicyn, / Wert by Madaam ontboden [geen wijsaanduiding]  
GEZANG
TempelZG1750 (1750), p5 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk wort van al de werelt / Als een Prinses geviert 'k wiert onlangs van de menschen  
GEZANG Hoe lieflijk is het jagen
TempelZG1750 (1750), p6 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoone Kloris waart te roemen, / Als de [...] Wat mag Goosen nu  
MINNESANG Wat mag Goossen toch gebreken
TempelZG1750 (1750), p7 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoo dra de zon van 't stralen moe / Gaat met haar [...] Courante La Bare  
VRYSTERS GEZANG Allez où le sort vous conduit
TempelZG1750 (1750), p10 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeminlyk voorwerp van myn min, / Hoe raast, hoe [...] Ach! Ach! Wat is de min een pyn  
TREURZANG
TempelZG1750 (1750), p12 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe min, met prikkels van zyn staal, / Wekt op den [...] Mes pleurs se sont hangez[!] en ris  
ZANG Mes pleurs se sont changés en ris
TempelZG1750 (1750), p14 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Wegen! vol perikulen en ramp, / Waar op wy [...] Naguerre jeslé aupres mes brebis  
GESANG. Tegens de Liefde.
TempelZG1750 (1750), p16 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWen ik druk uw lieve lippen, / En begerig pluk de blom [geen wijsaanduiding]  
KUSJE
TempelZG1750 (1750), p18 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRoosje baak van myn verlangen, / Flonkerende Morgestar Dichter die de blinde werelt  
AAN ROOSJE Vals hart waar is dijn zweren
TempelZG1750 (1750), p18 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe schoonheid van een zagt gemoet, / Dat [...] Corante la bare  
DE WARE SCHOONHEID ZANG Allez où le sort vous conduit
TempelZG1750 (1750), p20 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu genaakt de vrolyke uur, / Die de twee [...] Belle Iris  
HUWLYKSZANG Belle Iris
TempelZG1750 (1750), p21 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMinne wigtje, zagt en teer, / Daal, op uwe blanke veer [geen wijsaanduiding]  
AAN KUPIDO Air
TempelZG1750 (1750), p23 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe zon, alreê beneên de kimmen, / Wykt voor de [...] [geen wijsaanduiding]  
AVONT-ZANG
TempelZG1750 (1750), p23 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik vrolyk opgetogen / In een lustprieel van min Geef een Aalmoes aan den blinden  
ROOSJES SCHOONHEID Zullen dan mijn droeve klachten
TempelZG1750 (1750), p26 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPrille Fillis fier en schoon, / Allerschoonste [...] Disstelbeekje klaar als Glas  
ALLES IS DE LIEFDE ONDERWORPEN ZANGWYS Distelbeekje klaar als glas
TempelZG1750 (1750), p29 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeysje, zoete Sus, / Geef een Kusch [geen wijsaanduiding]  
KUSCHJE
TempelZG1750 (1750), p32 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVind ik u hier spelemye, / In dees heugelyke wye Iets moet ik u Laura vragen  
DAMON EN FILLIS Iets moet ik u Laura vragen
TempelZG1750 (1750), p33 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLief luchtje zoele weste wind / Hoor myne ziels gebeden Aan den Wessten wind Air  
GEZANG
TempelZG1750 (1750), p35 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMag ik u dan niet genieten, / Daar myn min om [...] Gavot d'Anjou  
KUSGEZANG Gavotte d'Anjou
TempelZG1750 (1750), p37 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy utersche studenten / Wy leven alzoo vry Sa trompen, en trompetten  
STUDENTE LEVEN La marine
TempelZG1750 (1750), p37 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLysje wel myn zoete sloofje / Wil je me Gysje, en Lysje  
ZNEUW GEZANG Laburette
TempelZG1750 (1750), p40 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeen kloris neen ik min u niet, / Zoo min als Celia [geen wijsaanduiding]  
GEZANG. Aan Kloris
TempelZG1750 (1750), p42 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeg, weg ik Lach met trouwen, / Ik schuw het als [...] hoe Lieflyk is dat jagen  
ONGETROUWT BEST Hoe lieflijk is het jagen
TempelZG1750 (1750), p44 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is thans de moode; jemy! / Op meenig Akademy De sneeuw met heele vlokken  
GEZANG
TempelZG1750 (1750), p45 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen eersten May, in 't voorjaar als de Lenten / [...] Hoe is den hemel dus genegen  
NEYLIET [!] Cette cruelle
TempelZG1750 (1750), p47 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKan ik niet myn Rosalyn, / Verwerven door myn klagten Eygen Zangwys  
AAN ROSALYN Schoonste nimf van het woud ?
TempelZG1750 (1750), p49 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoete dallen, / Wat vint men in u vreugt Repicavan  
Repicaban
TempelZG1750 (1750), p51 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hart, dat door uw oogen stralen, / En van de [...] Treurt myn bedroefde schaapje  
AAN ROSEMONT Cette cruelle
TempelZG1750 (1750), p52 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte