Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanVlegt nu Lauwerieren, Wilt kranssen vercieren, / [...] Heele Winterze Nagten  
Een Nieuw Lied, van den zugtenden Hollandschen [...] Hele winterse nachten
Begijnhof1739 (1739), p3 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu vlugt myn Liefje die ik moet beminnen, / Die [...] Schept moet myn hert gy zult verquikken  
Den Wraakgierigen Minnaar Schep moed mijn hart
Begijnhof1739 (1739), p5 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk stort nu myn klagten, / Aan u o schoon Jonkvrouw Op een aangename Vois  
Een Vryagie, tusschen een welgestelde Cavalier en [...] Ik stort nu mijn klachten
Begijnhof1739 (1739), p6 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHarlingen hoog verheven, / Hoe fraay staat gy ten toon Op een aangename Vois  
Afscheids Lied, tusschen de Matroosjes en de [...]
Begijnhof1739 (1739), p8 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLestmaal quam Cupido myn opwekken, / Daar ik zeer [...] Op een aangenaame Vois  
Een Vermakelyk Minne-Lied Laatst kwam Cupido
Begijnhof1739 (1739), p9 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeesje dien Vryer, / Die is getrouwt als nou Van de Quezel  
Den Huwelyken Staat van Kees de Eyer Boer, met [...] Hoor Kees mijn vrijer
Begijnhof1739 (1739), p11 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJonkmans komt uit 'er muiten, / Gaat met u Lief [...] Op een Nieuwe Vois  
Vryagie, tusschen een Jonkman en een Jonge Dogter Jongmans kom uit de muiten
Begijnhof1739 (1739), p13 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHerreberg ik moet u roemen, / Want u lof die is [...] 't Is nu ruim vyf enz.  
Lof van de Wydberoemde Herberg Het is nu ruim vijf jaar geleden
Begijnhof1739 (1739), p15 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaakt op en waakt, O Engel lief! / Ik heb [...] Cupido klein Venus Wigt  
Een heerlyke Minne-klagt, of wreedheid der Minnen Ach Cupido klein Venus' wicht
Begijnhof1739 (1739), p16 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ontmoet ymand aardigheden / Die zomtyds te [...] Tien pond snel  
Van een Wandelaar Tien pond snel
Begijnhof1739 (1739), p18 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Meisje jong van Jaren, / Zy worden verzogt te paren Hoort Maagden en Jong Gezellen  
Een Vermakelyk Lied, van een Vryster die twintig [...] Jongmans kom uit de muiten
Begijnhof1739 (1739), p19 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp de Nieuwenbrug, / Vond ik 'er een Plug Als 't begint  
Een Nieuw Lied, of een Avontuurlyk verhaal De nieuwe brug ?
Begijnhof1739 (1739), p20 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpoeyt u op Nepthunis ras, / Op het velt daar [...] Door het baaren van de vrugt  
Een Nieuw Lied, gemaakt op het Affcheid van twee [...]
Begijnhof1739 (1739), p22 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaar blyft myn Herder, / Het is al meer dan tyd Van de Quezel  
Het droevig Afsterven van den Herder Coridon en [...] Hoor Kees mijn vrijer
Begijnhof1739 (1739), p23 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGoeden avond al dat zootje, / Heer wat is't hier [...] Stilt u wreedheid God der Minnen  
Cupidoos Kramery Stil uw wreedheid
Begijnhof1739 (1739), p25 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlangs geleen ging ik bedroeft van zinnen, / Al [...] Op een aangename Vois  
Een Nieuw Lied, van den doolende Minnaar Un inconnu pour vos charmes soupire
Begijnhof1739 (1739), p26 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ik na 't midden van den dag, / Meende te gaan [...] Wanneer de Zon in 't Morgen-rood  
Het onverwagt geluk van een Jonkman Wanneer de zon het morgenrood
Begijnhof1739 (1739), p27 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupidootje God der minnen, / Waarom zyt gy zoo verwoed Stilt u wreedheid God der Minnen  
Den Minnende Jonkman, klagende over de wreedheid [...] Stil uw wreedheid
Begijnhof1739 (1739), p29 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaakt myn Uytverkooren, / Lief doet op u deur Trommeltje met snaren  
De Vryagie en 't Houwelyk van Jan Mankebil met [...] Trommeltje met snaren
Begijnhof1739 (1739), p30 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOg myn Liefje myn leven, / Gaat gy myn nu begeven Og myn Engel vol van waarden  
Beslapen Vrysters Klagt Hele winterse nachten
Begijnhof1739 (1739), p32 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy staat wat goelyk Meisje, / Wel waarom loopje weg Op een aangename Vois  
Een Nieuw en Vermakelyke Vryagie, tusschen Krelis [...] Ei sta wat goelijk meisje
Begijnhof1739 (1739), p33 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy luistert toe na myn rumoer, / Ik zal 't u gaan [...] Als 't begint  
Een Nieuw Lied van Hannen en Lys Van Hannen en Lijs
Begijnhof1739 (1739), 35 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSal dan myn Minnares, / Myn nimmer uytkomst geven Roemwaarde Herderin  
Elzevier, P.] | Minne-Zang Courante la reine
Begijnhof1739 (1739), p38 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Schoon Godinne, / Beheerster van myn ziel Van de Quezel  
Vryagie, tusschen een Hollands Edelman en een [...] Hoor Kees mijn vrijer
Begijnhof1739 (1739), p39 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMarrytje jou prytje ik minje zoo zeer, / Myn [...] Van klein Philipje  
Vryagie, tusschen Marrytje en Krelis, hoe datze [...] Boksvoetje
Begijnhof1739 (1739), p41 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlt myn den Tauwel en ik moet voort, / Zoo het in [...] Op een aangename Vois  
Zoldaten Vreugde Gezang
Begijnhof1739 (1739), p42 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoone Boerinne, / Wat doet gy arbeid daar Hoort Kees myn Vryer  
Een Aardige Vryagie en Trouwgeval, van een Heer [...] Hoor Kees mijn vrijer
Begijnhof1739 (1739), p44 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeg met dat werken, / Wel poezel Meisje fier Myn Wel-beminde  
Een Vermakelyke Vryagie, tusschen een Heer en een [...] Hoor Kees mijn vrijer
Begijnhof1739 (1739), p45 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die te luy is om te werken, / Die liever te [...] Op een aangename Vois  
Beklag van een Kint van Weelden
Begijnhof1739 (1739), p47 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAg! Beeld voor wien ik kniel, / Ag! hoop van myn Ziel Amable Vancoeur  
Minne-Zang Aimable vainqueur
Begijnhof1739 (1739), p48 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte