Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO zalig, die der Goddeloosen Raad / Niet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den eersten Psalm Psalm 001 Datheen
DavPs1685 (1685), fA1r [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat mag het zijn, dat 't Heydendom verbaast / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den ij. Psalm Psalm 002 Datheen
DavPs1685 (1685), fA1v [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe glans van 's Vaders kroon / Door 't weerlicht [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den iij. Psalm Psalm 003 Datheen
DavPs1685 (1685), fA2v [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoor my, die my t'Uwaarts wende, / O God, die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den iiij. Psalm Psalm 004 Datheen
DavPs1685 (1685), fA3r [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaat, Heer, mijn reden tot U komen! / Of (is mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den v. Psalm Psalm 005 Datheen
DavPs1685 (1685), fA4r [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeem, Heer, geen straf voor handen, / Wanneer uw' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den vj. Psalm Psalm 006 Datheen
DavPs1685 (1685), fA5r [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Gezang van Davids Ziel-beweging: / Wanneer die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den vij. Psalm Psalm 007 Datheen
DavPs1685 (1685), fA5v [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO onze God, en Heerscher in den Hoogen! / Diens [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den viij. Psalm Psalm 008 Datheen
DavPs1685 (1685), fA7r [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan ganscher hert', uyt al mijn kracht, / En [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den ix. Psalm Psalm 009 Datheen
DavPs1685 (1685), fA8r [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaarom, o Heer, nadien onz' angst, en leet, / U [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den X. Psalm Psalm 010 Datheen
DavPs1685 (1685), fA9v [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk grondvest op den Heere mijn betrouwen: / Hoe [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Xj. Psalm Psalm 011 Datheen
DavPs1685 (1685), fA10v [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTen zy, o Heer! uw' goedheyd ons behouwe, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Xij. Psalm Psalm 012 Datheen
DavPs1685 (1685), fA11v [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Heer, hoe lang! hoe lang, ach Heer! / Vergeet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xiij. Psalm Psalm 013 Datheen
DavPs1685 (1685), fA12r [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Dwaas, hoewel zijn mond het anders zeyt, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Xiiij. Psalm Psalm 014 Datheen
DavPs1685 (1685), fA12v [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie zal, o Heer, in uwe Tent, / En voor uw' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Xv. Psalm Psalm 015 Datheen
DavPs1685 (1685), fB1r [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Koningklijk, en Goude Ziel-kleynood / Van [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Xvj. Psalm Psalm 016 Datheen
DavPs1685 (1685), fB1v [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoor, Heere, mijn Gerechtigheyd, / En neyg uw' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Xvij. Psalm Psalm 017 Datheen
DavPs1685 (1685), fB2v [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Lied Davids, die, des Heeren Knecht, den Heere [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xviij. Psalm Psalm 018 Datheen
DavPs1685 (1685), fB3v [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer Heem'len schoon gebouw, / Dat ik alom aanschouw [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xix. Psalm Psalm 019 Datheen
DavPs1685 (1685), fB6v [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer, o Koning, neyg zijn ooren / Tot uw' [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xx. Psalm Psalm 020 Datheen
DavPs1685 (1685), fC1v [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, de Koning is verblijd, / Dat uwe hand en [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxj. Psalm Psalm 021 Datheen
DavPs1685 (1685), fC2r [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat nu de Hind', in 't vroege morgenty / Des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxij. Psalm Psalm 022 Datheen
DavPs1685 (1685), fC3v [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heer is my mijn Herder, en Behoeder; / Zoo dat [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxiij. Psalm Psalm 023 Datheen
DavPs1685 (1685), fC6r [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Heel aarde-rond, en alle ding, / Bevat in 's [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxiiij. Psalm Psalm 024 Datheen
DavPs1685 (1685), fC6r [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Hef, o Heer, tot U mijn ziele! / Mijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxv. Psalm Psalm 025 Datheen
DavPs1685 (1685), fC6v [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet, Heere, doet my recht: / Ik eysch het, uwe knecht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxvj. Psalm Psalm 026 Datheen
DavPs1685 (1685), fC8r [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar Licht op 't pad, en welstand van bewaring, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxvij. Psalm Psalm 027 Datheen
DavPs1685 (1685), fC9r [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn stem, o Heer, is opgeheven / Tot U, de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxviij. Psalm Psalm 028 Datheen
DavPs1685 (1685), fC10r [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMachtigen van 't aardsch geslacht, / Van de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxix. Psalm Psalm 029 Datheen
DavPs1685 (1685), fC10v [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Lied, waar met, van smet bevrijd, / Des [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den xxx. Psalm Psalm 030 Datheen
DavPs1685 (1685), fC11v [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 155

first
next 30
last

tabelbreedte