Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIsrael most de Eerstelinghen / Van haer, van 't [...] Hoe legg' ick hier in dees ellende  
Elck sie toe / Elk [...] | Gheestelijck [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
AchterhofkenGL1639 (1639), p3 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJonghe spruyten teer, / Gheplant in den Hoven Blijdtschap van my vliedt  
Elck sie toe / Elk [...] | LIEDEKEN Blijdschap van mij vlied
AchterhofkenGL1639 (1639), p6 [nr. 2]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick denck aen u O Jeught / Soo moet ick u smeecken Galatea gheestigh Dier  
Elck sie toe / Elk [...] | Liedeken, Aen de [...] Baise-moi ma Jeanneton
AchterhofkenGL1639 (1639), p9 [nr. 3]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYdel Jonghe Jeught / Van jonghs op gheneghen Blijdtschap van my vliedt  
Vliedt ooghen-lust [...] | LIEDEKEN. Tot [...] Blijdschap van mij vlied
AchterhofkenGL1639 (1639), p12 [nr. 4]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3G 3G 4F [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVliedt nu, vliedt nu jonge Jeught / Yd'le vreught Lustigh Hymen als een Man  
Hoort Raet,, voor [...] | Geestelijck Liedt [...] Schoonste nimf van het woud
AchterhofkenGL1639 (1639), p14 [nr. 5]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMen speurt door ondervinding claer / Esai woort [...] van den 24 Psalm. De aerd is onses Godts voorwaer  
LIEDEKEN Psalm 024 Datheen
AchterhofkenGL1639 (1639), p17 [nr. 6]
.4A.4A.4b.4C.4C.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNedrigh van herten met ootmoet / Weenende met [...] Godts Kinderen ghy meught wel zijn verheught.  
Vliedt ooghen-lust [...] | LIEDEKEN Gods kinderen gij moogt wel zijn verheugd
AchterhofkenGL1639 (1639), p19 [nr. 7]
.4A.5B.4A.5B.4B.2B.2c.3c 2c 4D.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerhoort o God mijn bidden klachtigh / 's Levens [...] Van de thien Gheboden des Heeren  
Vliedt ooghen-lust [...] | Christelijck [...] Tien geboden
AchterhofkenGL1639 (1639), p22 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOp de heylighe berghen, / Is Godes Stadt ghegront Amarilli mia bella: &c.  
LIEDEKEN, Voorschaduwinge van de Zalighe der [...] Amarilli mia bella
AchterhofkenGL1639 (1639), p24 [nr. 9]
.3a.3B.2c.3c.2D.3e.3e 3F.3g 2h 2h 2h.1g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuyghet hemelsche scharen, / Dat alle volcken roer Op de voorgaende wijse  
Joodtsche Harderen blyschap, over de komst van [...] Amarilli mia bella
AchterhofkenGL1639 (1639), p25 [nr. 10]
.3a.3B.2c.3c.2D.3e 4e.2f.3g.2h.2h.2h.1g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSingt vrolijck weest verblijt,, altij[d] / Looft [...] De May die komt ons by,, seer bly  
JAERS-LIEDT De mei die komt ons bij zeer blij
AchterhofkenGL1639 (1639), p86 [=26] [nr. 11]
.3A.1A.5B.3C.1C.5B.3D.3D.4E 3F 3F 3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWelcoom reyne suyvere Maeght, / Welcoom, welcoom [...] O Heyligh Zaligh Bethlehem  
P.I. | Kers-Liedeken O zalig heilig Bethlehem
AchterhofkenGL1639 (1639), p29 [nr. 12]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeest hier alle Menschen / Naerstigh vierigh trachten 't Pronckje van de Maeghden  
P.I. | Rechte wegh tot [...] Pronkje van de maagden
AchterhofkenGL1639 (1639), p31 [nr. 13]
3a 3b 3a 3b 3b.3C.1d.1d.1e.1e 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElck roemt sich hier een Christen / Een nieu [...] O Bruydegom verheven  
P.I. | LIEDEKEN, Op de [...] Fortuin helaas
AchterhofkenGL1639 (1639), p32 [nr. 14]
.3a.3B.3a.3B.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO achtelose Mensch / Ghy die 't hier hebt nae wensch Ick schouw de Werelt aen  
Noodighe bedenckinghe Lofzang van Maria
AchterhofkenGL1639 (1639), p35 [nr. 15]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen eenen minne plach / Den ander dagh aen dagh Als op de voorgaende wijse  
Een ander Liedeken Lofzang van Maria
AchterhofkenGL1639 (1639), p36 [nr. 16]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCan Godts lanckmoedigheydt / Noch wat hy u toeseydt Op de voorgaende wijse  
Noch een ander Liedeken Lofzang van Maria
AchterhofkenGL1639 (1639), p37 [nr. 17]
.3a.3a.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoor het geloove siet den mensch, / Dat hy sal [...] Van den 91. Psalm  
P.I. | Raedt teghen de [...] Psalm 091 Datheen
AchterhofkenGL1639 (1639), p38 [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer! ghy alder Heeren Heer, / Ach! Heer wanneer? O Heer, aenhoort dees droeve sangh  
P.I. | LIEDEKEN Mag ich Ungl├╝ck nicht widerstehen
AchterhofkenGL1639 (1639), p40 [nr. 19]
.4A.2A.3b.4A.2A.3b.2C.2C.2D.2D.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren's Jaers nieuwigheydt vernieut ons lust, / En [...] O Heyligh, zaligh Bethlehem  
Weten baert [...] | Nieuw-Jaers-Liedt O zalig heilig Bethlehem
AchterhofkenGL1639 (1639), p43 [nr. 20]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus die roept: mijn last, / Mijn jock is soet Wanneer ick slaep, &c.  
Witte, Jan de] / [...] | LIEDEKEN Wanneer ik slaap
AchterhofkenGL1639 (1639), p44 [nr. 21]
.3A.2B.5B.3C.2C.3D.3D.3D.1e.4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaulus acht' sijn ghewin voor sch[a] / Om [...] Een eeuwige vreugt die niet en vergaet  
Witte, J. de / [...] | LIEDEKEN Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
AchterhofkenGL1639 (1639), p46 [nr. 22]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn den begin schiep God den Mensch na zijnen [...] O! nacht Jalourse nacht, &c.  
O nacht jaloerse nacht
AchterhofkenGL1639 (1639), p48 [nr. 23]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe yd'le lust,, maeckt veel onrust, / En staegh [...] Ick sie je wel,, al gae je snel  
Hansje sneed het koren
AchterhofkenGL1639 (1639), p49 [nr. 24]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen-ghesien alle dingh / Is vol veranderingh Mijn ziel maeckt groot den Heer  
Lofzang van Maria
AchterhofkenGL1639 (1639), p51 [nr. 25]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs Godt de liefde niet, / Laet ons ter Weerelt keeren Edel Artisten koen  
LIEDEKEN, Hoe dat Godt om sijn goetheydts wille [...] Edele artiesten koen
AchterhofkenGL1639 (1639), p51 [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christen Broeders schept do[ch] vreugt / Laet [...] Die Hoverdije,, is Godts partije  
Een Liedt Van die men op de galei wilde stellen
AchterhofkenGL1639 (1639), p56 [nr. 27]
.4A.4b.4A.3b.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K heb u Liedeken ontfanghen / Met gheneught Eenigh, stil, en afghescheyden  
LIEDEKEN, Van waere vreughdt en droefheydt. Est-ce Mars
AchterhofkenGL1639 (1639), p57 [nr. 28]
4a 2B 4a 2B 2C 2C.3D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


28 resultaten

tabelbreedte