Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAan wien wyde wy deez' Liedjes? / Aan een ryk [...] Jusque dans la moindre Chose  
Wolff-Bekker, [...] | OPDRAGT Tot in de allerminste zaken
WolffDeken EL1781 (1781), pI [nr. 1]
4a 4B 4c 4B 4d 4E 4f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu slaap myn kleine Mietje; / Kom, lustig, oogjes [...] Wat of de Schout mag praten?  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE GOEDE MIN Wat of de schout mag praten
WolffDeken EL1781 (1781), 1p3 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoederlief, ik dans van blydschap, / Vaderlief, [...] Quand j'etois dans mon jeune age  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET BLYDE KIND Quand j'étais dans mon jeune âge
WolffDeken EL1781 (1781), 1p6 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Oota gaf ook wat aan my, / Zo wel als aan [...] Prince Robbert was a Gentelman  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET VERHEUGDE MEISJE Prins Robberts mars
WolffDeken EL1781 (1781), 1p8 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie ooit zyn werk met vreugd verright, / Myn werk [...] Het vinnig straalen van de Zon  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE VERGENOEGDE TUINMAN Het vinnige stralen van de zon
WolffDeken EL1781 (1781), 1p9 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaarom zou ik treurig leeven? / Waarom naar 't [...] Vous Amans  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE JONGGETROUWDE [...] Monseigneur voyez mes larmes
WolffDeken EL1781 (1781), 1p20 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heb ik daar een schoone zoete jongen! / 'k [...] Wat is het schoon het Menschdom te beminnen  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE VERBLYDDE VADER Wat is het schoon het mensdom te verplichten
WolffDeken EL1781 (1781), 1p23 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe dag begint reeds te vervroegen, / 'k Vervroeg [...] Hier heeft my Rozemond bescheiden  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE JONGELING [...] Hier heeft mij Rozemond bescheiden
WolffDeken EL1781 (1781), 1p25 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAan wien klaag ik myn leed, / Wiens boezem is gereed Waarheen, myn ziel, Waarheen!  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE BEDROEFDE MAN Waarheen mijn ziel waarheen
WolffDeken EL1781 (1781), 1p31 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lieflyk is de morgenstond / Hoe aangenaam de dag Hoe helder schynt de zilvren maan!  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE ZINGENDE WERKMEID Hoe lieflijk is de morgenstond
WolffDeken EL1781 (1781), 1p38 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLieve Moeder, 'k ben zo bly, / 'k Zal nu haast [...] Cloris die myn hartje rooft  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE BRAAVE JONGEN Het Haagse officiertje
WolffDeken EL1781 (1781), 1p47 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAartig Meiske, lieve Zoetje, / Trouw eens [...] Toen ik laast myn Geitjes weidde  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET SPYTIG MEISJE Belle brune que j'adore
WolffDeken EL1781 (1781), 1p53 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluk! / Dat druk Climeen, waar heen  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | BOERE BRUILOFTS DEUNTJE Mars van Dessau
WolffDeken EL1781 (1781), 1p56 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel neen, ik heb geen stof tot klagen, / Daar gy [...] o kersnagt schoonder dan de dagen  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE BURGERVROUW, MOEDER O kerstnacht schoner dan de dagen
WolffDeken EL1781 (1781), 1p57 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKan ik in myne droefheid smooren, / 'k Ben een [...] Pensez vous jeune Lisette  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE ARME WEDUW Pensez-vous jeune Lisette
WolffDeken EL1781 (1781), 1p66 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Heb myn' Poppen weg gedaan, / 'k Heb myn [...] Cloris die myn hartje rooft  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET NAAIMEISJE Het Haagse officiertje
WolffDeken EL1781 (1781), 1p76 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lief! myn lief! staat u myn' wys van leven, / [...] Azor! Azor!  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE HUPSCHE BOER Azor azor en vain ma voix
WolffDeken EL1781 (1781), 1p80 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is my al vreugd gegeven / In myn zorgloos [...] Wat is ons al vreugd gegeven  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE VROLYKE KINDERMEID Wat is ons al vreugde gegeven
WolffDeken EL1781 (1781), 1p84 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu zal ik op myn muiltjes gaan, / 'k Heb lang [...] Als ik myn Phillis kussen mag  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE OUDE KEUKEMEID Als ik mijn Phyllis kussen mag
WolffDeken EL1781 (1781), 1p94 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe jonge Vrouw der Heerlykheid / Waar in wy zo [...] Men zag Dametas langen tyd  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET GELUKKIG BUITENLEVEN Men zag Dametas lange tijd
WolffDeken EL1781 (1781), 1p110 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben zo blyde! ik heb een prys / Moeder lief, [...] Liefste Phillis, hoor myn klagt  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET DANKBAAR KIND Liefste Phyllis hoor mijn klacht
WolffDeken EL1781 (1781), 1p122 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk dank u, Heer, voor uwe gunstbewyzen; / Al ben [...] Climeen, ik heb, door zuivre min gedreven  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | GEBED VOOR EEN ARM KIND
WolffDeken EL1781 (1781), 1p128 [nr. 22]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk dank u, Heer, uit 's harten grond; / Gy hoorde [...] ô Zalig heilig Bethlehem  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DANKZEGGING EENER MOEDER O zalig heilig Bethlehem
WolffDeken EL1781 (1781), 1p129 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel man! wat kan / U in de stad behaagen Mars van Dessau  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE LANDBEMINNAAR [...] Mars van Dessau
WolffDeken EL1781 (1781), 1p133 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat troost voor my dat ik met myn verstand, / Hoe [...] Psalm 119  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE GODSDIENSTIGE [...] Psalm 119 Datheen
WolffDeken EL1781 (1781), 1p136 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wyfje lief, waar is de tyd / Na onzen trouw [...] Liefhebbers van de vrolykheid  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HUIZELYKE ZAMENSPRAAK Liefhebbers van de vrolijkheid
WolffDeken EL1781 (1781), 1p142 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeintje, nu 's tyd verscheenen / Dat men nu de [...] 't Lust my nu dees dag te vieren  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | AAN EEN' LIEVEN [...] Het lust mij nu deze dag te vieren
WolffDeken EL1781 (1781), 1p161 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJa, moeder, 'k ben ter kerk geweest, / En vader [...] Men zag Dametas langen tyd  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET GOEDE KIND Men zag Dametas lange tijd
WolffDeken EL1781 (1781), 1p169 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdi men wyf; kom, hou maar moed, / Ik ga gerust [...] Hoezee, hoezee, de Spaansche Vloot  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | HET ZEEMANS AFSCHEID Hoezee hoezee de Spaanse vloot
WolffDeken EL1781 (1781), 1p172 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Heb, ô Heer! een zoon gekregen, / By myn [...] Psalm 42  
Wolff-Bekker, E. (= [...] | DE GEMOEDELYKE VADER Psalm 042 Datheen
WolffDeken EL1781 (1781), 1p179 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 125

first
next 30
last

tabelbreedte