Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGhy Yveraers ghemeyn, / Die yvert om het goed Meenenaers u verkleent, etc.  
Schabalje, J.P.] | Het eerste Liedt Van Helena
GKruidhofken1631 (1631), p1 [nr. 1]
.3A.3B.3A.3B.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die den Heere Christo dient, / Dient hem uyt [...] Dewijl den tijd voor handen is, etc.  
Het tweede Lied Wenn mein St√ľndlein vorhanden ist
GKruidhofken1631 (1631), p3 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Liefde, hoe vyerigh is uwen gloet / In diep ootmoet als 't begint  
Het derde Liedt, Van de Liefde ende haren aerdt Een meisje op een riviertje zat ?
GKruidhofken1631 (1631), p6 [nr. 3]
.4A.2A.4B.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensche wilt opwaken / Aensiet mijn Liefde soet Van Jonas  
Het vierde Liedt Een Samen-sprake tusschen [...] Van Jonas
GKruidhofken1631 (1631), p6 [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt o broeders met verstanden, / Aensien Gods [...] Broeders, Vrienden, generale  
Het vijfde Liedt O faux monde
GKruidhofken1631 (1631), p11 [nr. 5]
4a 4B 4a 4B 2c 2c 4D 2e 2e 4D 4F 4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVliet weg van mij / Sorghvuldighe ghedachten Antwerpen rijck  
Het seste Liedt, Van de Vernieuwingh Psalm 079 Datheen
GKruidhofken1631 (1631), p14 [nr. 6]
.2A.3b.2A.3b.2A.3b.2A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Ziel' die seer is verslagen, / T'allen daghen vanden xxxviii Psalm  
Het sevende Liedt. Ghebed-Liedt. Psalm 038 Datheen
GKruidhofken1631 (1631), p16 [nr. 7]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt ghy een Pilgrims wech ingaen, / En vrede en [...] Ic bender een arme Pilgrim siet, &c.  
Het achtste Liedt, Een onderwysinge, hoe dat een [...] Ik ben een arme pelgrim hier
GKruidhofken1631 (1631), p18 [nr. 8]
.4A.4b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerdoolde Schaepken in de Woestijne, / Wilt [...] Bedroefde herteken wat moet ghy lijden.  
Het negende Liedt. Troost-Liedeken over alle Sondaers. Bedroefd hartje
GKruidhofken1631 (1631), p25 [nr. 9]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Christen menschen bedenckt dat ende, / Bedenckt [...] Bedruckte herteken, &c.  
Het thiende Liedt, Hoe de Mensche sijn hert [...] Bedroefd hartje
GKruidhofken1631 (1631), p27 [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck buyghe my o Heer voor u ter neer, / Met een [...] Van den 16. Psalm, Bewaert my Heer  
Het elfde Liedt, Een ghebedt om met de Liefde [...] Psalm 016 Datheen
GKruidhofken1631 (1631), p30 [nr. 11]
.4A.4b.5A.5b.5c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Palmen groenen,, seer suyverlijc, / En [...] Lief uytvercoren, Lief triumphant  
Het twaelfde Liedt Lief uitverkoren lief triomfant
GKruidhofken1631 (1631), p32 [nr. 12]
.2a.2B.2a.2B.2c.2B 2c 2B.2D 2D.2D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Bruydegom vol liefde soet, / Seer vriendelijck [...] Een goet nieuw Liedt heb ick bedacht  
Het derthiende Lied Het jaar is langer dan de dag
GKruidhofken1631 (1631), p33 [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRoept den Heere der Heeren aen, / En wilt hem [...] Waeckt op, waeckt op, 't is, &c.  
Het veerthiende Liedt, Van Ootmoedigheyd ende [...] Waak op waak op het is meer dan tijd
GKruidhofken1631 (1631), p35 [nr. 14]
4A.3b.1b 4A.3b.1b.4C.3d.1d.4C.3d.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ghy mijn alderliefste schoon / Comt tot my in [...] Broeders en Susters en vreest doch niet  
Het vijftiende Liedt Ik heb gedragen wel zeven jaar
GKruidhofken1631 (1631), p37 [nr. 15]
.4A.4A.3B.4A.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick gedenck aen u o Jeught, / Ick word onsteken Ick lijd' in 't hert pijn ongewoon, &c.  
Het sesthiende Liedt, Aen de Jeugt, op dat sy [...] Ik lijd in het hart pijn ongewoon
GKruidhofken1631 (1631), p38 [nr. 16]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBegeerte ghy brenght der zielen pijn, / En doet [...] De lustelijcke Mey, etc.  
Het seventhiende Liedt, Is een vermaninge tot [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GKruidhofken1631 (1631), p43 [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet tranen moetmen claghen, / Met droefheyt en misbaer Het daghet uyt den oosten, &c.  
Het achttiende Liedt, Een Klaegh-Liedt Het daagt in de oosten
GKruidhofken1631 (1631), p45 [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer hoe swaer is uwen wegh, / Wanneer wy maken [...] Het reghende seer, en ik wert nat  
Het negenthiende Liedt Het regende zeer en ik word nat
GKruidhofken1631 (1631), p49 [nr. 19]
.4A.4A.2B.2B 1c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy hebben groote vreught / O broeders uytvercoren Ick heb ghesien den tijdt, &c.  
Het twintighsste Liedt, Van de blijdtschap die de [...] Ik heb gezien de tijd
GKruidhofken1631 (1631), p51 [nr. 20]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy komen tot u Vader, / Ons noot die roept u aen Venus ick moet u klaghen.  
Het een-en-twintigste Lied, Een tsamen-sprekinghe [...] Fortuin helaas
GKruidhofken1631 (1631), p54 [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt vol liefde soet, / Ghy zijt dat ware goet Van den Lofsangh Marie, &c.  
Het twee-en-twintigste Lied, Van drie [...] Lofzang van Maria
GKruidhofken1631 (1631), p59 [nr. 22]
.3A.3A.3B.3C.3C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer is geen soeter vreught op deser aerden, / [...] Swinters, Somers even groen  
Het drie-en-twintigste Lied, Van de weerdigheyd [...] 's Winters 's zomers even groen
GKruidhofken1631 (1631), p61 [nr. 23]
.5a.5B.5a.5B.5c.4D.5c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenghesien dat wy moeten, / O vrienden in dit dal Wilhelmus van Nassouwen  
Het vierentwintigste Lied, Is een vermaen-Liedt [...] Wilhelmus
GKruidhofken1631 (1631), p61 [nr. 24]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie op het vleesche saeyet, / Hy die verderffenis Ick ginck op eenen morgen al door den aerden [...]  
Het vijf-en-twintigste Lied Ik ging nog hedenmorgen
GKruidhofken1631 (1631), p69 [nr. 25]
.3a.3B.3a.3B.2c.2D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHaeckt na den vreed' by alle man, / En nae de [...] Denckt dat wy moeten sterven al  
Het ses-en-twintigste Lied. Tracteert vanden [...] Te mei als alle vogels zingen
GKruidhofken1631 (1631), p71 [nr. 26]
.4A.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeylige geest fonteyne aller goeden / Salf-olye [...] Van den 103 Psalm  
Het seven-en-twintigste Lied, Van de Aert, [...] Psalm 103 Datheen
GKruidhofken1631 (1631), p74 [nr. 27]
.5a.5a.5B.5c.5c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet hoochste goet in desen leven, / Dat hier Gods [...] Heylgierigh mensch  
Het acht-en-twintigste Lied, Van de gestadige [...] Wanneer ik slaap
GKruidhofken1631 (1631), p78 [nr. 28]
.4a.4a.3B.2B 3C 3C 4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie soete vreucht die uyt een ziele vloeyt / [...] O domme Jeucht, &c.  
Het negen-en-twintigste liet, Tracterende van de [...] Erg Venus wicht
GKruidhofken1631 (1631), p80 [nr. 29]
.5A.5A.5B.1C.1C.1C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heilig suyver een, / Fonteyne alles goets Menenaers u verkleent  
Het dertichste Liedt: Van de eenicheydt der [...] Van Helena
GKruidhofken1631 (1631), p83 [nr. 30]
.3A.3B.3A.3B.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte