Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanKomt Jehovaas lievelinge, / Wilt nu zinge Psalm 38  
Groenewegen, Johannes | Verblyd u in den [...] Psalm 038 Datheen
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p1 [nr. 1]
4a 2a 4B 4c 2c 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jezus ligt en leeven, / Mijn Koning en mijn Heer Psalm 128  
Groenewegen, Johannes | Ziels zugt om Jezus [...] Psalm 128 Datheen
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p5 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk heb een trou geslooten, / Met al Gods gunstgenoten Psalm 9  
Groenewegen, Johannes | De ooge der geener [...] Psalm 006 Datheen
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p7 [nr. 3]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jezus vol genade, / Vol algenoegzaamheid Doet land in dertelhede  
Groenewegen, Johannes | Tot wien zoude wy [...] Bonen plukken
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p10 [nr. 4]
.3a.3B.3a.3B.3c.1c.1c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'K ben met rijkdom overladen, / Wereldling ik heb [...] Wie sleet heugelyker dagen  
Groenewegen, Johannes | Niets hebbende, en [...] Petit Bordeaux
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p14 [nr. 5]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jezus goedertieren Heer, / Hier leyt een wormke [...] Psalm 9  
Groenewegen, Johannes | Ik zal myne hand [...] Psalm 009 Datheen
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p17 [nr. 6]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier die lust hebt om te bouwen, / U zielen [...] 10 Geboden  
Groenewegen, Johannes | I. COR. 3: vs. 11. [...] Tien geboden
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p19 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOg wat is dat leeven zoet, / Daar men God het [...] Zoet gezelschap enz.  
Groenewegen, Johannes | My aangaande, 't is [...] Gavotte à la fronte
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p22 [nr. 8]
4A 4A 4b 4C 4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jezus bron van zaligheid, / Dierbaar rijk en schoon Gezwinde bode van de Min  
Groenewegen, Johannes | SAMESPRAAK Tusschen [...] Gezwinde bode van de min
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p24 [nr. 9]
.4A 3B 4A 3B 2C 2D 2C 2D.1E 4E 3F 3F 3G 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Vader is u teere zin, / En reyne min My vader die myn smerte ziet  
Groenewegen, Johannes | JOHANNIS 3: vs. 5. [...] Mijn vader die mijn smart ziet
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p27 [nr. 10]
.4A.2A.2A.3B.3C.3C.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt Jehova's lievelingen, / Voor den Hemel reets [...] Augestinus ging eens zifte  
Groenewegen, Johannes | I. CORENTE 2: vs. [...] Vals hart waar is dijn zweren
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p31 [nr. 11]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God in 't eeuwig ligt gezeten, / O Weeze nimmer [...] O kersnagt enz.  
Groenewegen, Johannes | AVOND GEZANG. 12de Lied O kerstnacht schoner dan de dagen
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p34 [nr. 12]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer der Heere wilt my leeren, / Zien des [...] Hemels ooge, enz.  
Groenewegen, Johannes | Schepzel niet en [...] Illibata ter beata
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p36 [nr. 13]
2a 2a 4B 2c 2c 4B.2d.2d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier begeerig oog en hert, / Na leeven en genaden Wanneer de zon in 't morgen rood  
Groenewegen, Johannes | Op het AVONDMAAL. [...] Wanneer de zon het morgenrood
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p39 [nr. 14]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefste Jezu vol meedogen, / Die my tot u eyge bruyt Wie is hy die daar enz.  
Groenewegen, Johannes | HOOGLIET 5 vs. 8. [...] Zullen dan mijn droeve klachten (?)
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p42 [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 2e 2e 2e 2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt bondgenoten juygt den Heer, / En zingt met [...] O Holland schoon  
Groenewegen, Johannes | JOHANNIS 3: vs. 16. [...] O Holland schoon gij leeft in vrede
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p45 [nr. 16]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKristen kom zet u beneven / My, en spreekt eens [...] Wie sleet heugelyker dagen  
Groenewegen, Johannes | Weerzang over den [...] Petit Bordeaux
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p48 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO lieffelyke eenzaamheid, / Daar ik myn tyd Myn vader die myn smerte ziet  
Groenewegen, Johannes | Het verkwikkelyk [...] Mijn vader die mijn smart ziet
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p51 [nr. 18]
.4A.2A.2A.3B.3C.3C.4D.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEmanuël Gods Wonder-Zoon, / Vol grondeloos ontfermen Wanneer de zon in 't morgen rood  
Groenewegen, Johannes | Een Zondaar regt [...] Wanneer de zon het morgenrood
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p55 [nr. 19]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZalig weeze vol genade, / Eeuwig weerdig al mijn lof Augustinus ging eens zifte  
Groenewegen, Johannes | Den roem van [...] Vals hart waar is dijn zweren
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p58 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO rots des heyls o levens Vorst, / Mijn lust mijn [...] O minnelykst Emanuël  
Groenewegen, Johannes | PSALM 86: vs. 11. [...] Het vinnige stralen van de zon
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p62 [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.2C.3C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOneyndig opper Majesteyt, / Wiens woning is in [...] Hoe schoon ligt ons de morgen-ster  
Groenewegen, Johannes | Want gy zyt de [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p65 [nr. 22]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOneyndig opper Majesteyt, / En God van zaligheden Wanneer de zon in 't morgen rod  
Groenewegen, Jacobus | JEZUS [...] Wanneer de zon het morgenrood
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p68 [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel aan mijn ziel mijn waarde pand, / Klim boven [...] Verblyd verblyd u t'aller tyd  
Groenewegen, Johannes | PSALM 31. O hoe [...] Verblijd verblijd u alle tijd
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p73 [nr. 24]
.4A.3b 2b.4A.3b 3C 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRots des heyls o levens Vorst, / Stelpt mijn dorst Myn waarde ziel 't is heden tyd  
Groenewegen, Johannes | PSALM 139. [...] Schoonste nimf van het woud ?
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p75 [nr. 25]
4A 2A 4b 4C 2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZoete banden die my binden, / Aan des Heeren lieve Volk Augustinus ging eens ziften  
Groenewegen, Jacobus | Een LIED Van de [...] Vals hart waar is dijn zweren
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p79 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom Christi vrienden heft u oog, / Uw hert uw [...] Hoe schoon ligt ons de morgenster  
anoniem | LOFZANG van het [...] Wie schön leuchtet der Morgenstern
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p84 [nr. 27]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOg waar zal ik my wende heen, / Met mijn grote schuld O Jezus bron van zaligheid  
Groenewegen, Jacobus | JEZUS is 't alleen. [...] Gezwinde bode van de min
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p90 [nr. 28]
.4A 3B.4A 3B 2C 2D 2C 2D.1E 4E 3F 3F 3G 4G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat ben ik vol van alle zonden, / En met die [...] O Kersnagt enz.  
Groenewegen, Jacobus | De ongevoelige Pyn. [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p95 [nr. 29]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaas hoe is dat aangezigt, / Mijns Konings vol [...] Psalm 9  
Groenewegen, Johannes | 't Gedenken aan de [...] Psalm 009 Datheen
Groenewegen LofzangenIsr1752 (1752), p98 [nr. 30]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte