Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDie niet en gaet inder Godloosen raet, / Die op [...] [geen wijsaanduiding]  
Den eersten Psalm Davids Psalm 001 Datheen
SomLGL1609 (1609), p7 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die in Zion zijt, / U in den Heer verblijt vanden 97. Psalm  
Psalm 097 Datheen
SomLGL1609 (1609), p8 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBedroeft ben ick van binnen / O Vader Celestijn O rat van avontueren  
O rad van avontuur
SomLGL1609 (1609), p10 [nr. 3]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle die hem bekeert, / Die comen tot ghenade Al die in Zyon zijt, Verblijt u alghelijcke  
De tijd is hier
SomLGL1609 (1609), p13 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn mijnen geest,, moet ick verjubileren / Noyt [...] Van den 23. Psalm  
Psalm 023 Datheen
SomLGL1609 (1609), p18 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt my niet straffen Heere, / Die misdaen heb so seere [geen wijsaanduiding]  
Den vj. Psalm Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p21 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy menschen over al, / Siet wat u [...] Na de wijse: Te Mey als alle voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
SomLGL1609 (1609), p24 [nr. 7]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer aensiet al mijn lijden groot / Geeft my nu [...] Hoort altesamen bidt end waeckt  
Te Brunswijk staat een stenen huis
SomLGL1609 (1609), p26 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort uwen roep al t'samen, / Lieve broeders [...] Sy lieten my daer alleyne staen  
Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang
SomLGL1609 (1609), p27 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLeert my o Heer bedincken / Hoochmoet te laten sincken Van den 6. Psalm  
Psalm 006 Datheen
SomLGL1609 (1609), p31 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemels vader ontfarmt doch my / Ick ken dat ick [...] Vader ons in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
SomLGL1609 (1609), p33 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhebeendijt en behoedt ons Heer, / Vervult ons [...] van den 119. Psalm  
Psalm 119 Datheen
SomLGL1609 (1609), p36 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lang hebt ghy besloten Heer / My te vergheten [...] [geen wijsaanduiding]  
Den 13. Psalm Psalm 013 Datheen
SomLGL1609 (1609), p37 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenade vrede te samen / Naer betamen van den 61. Psalm  
Psalm 061 Datheen
SomLGL1609 (1609), p38 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie is die sal wonen eenpaer, / In u lieflijcke [...] [geen wijsaanduiding]  
Den xv. Psalm Psalm 015 Datheen
SomLGL1609 (1609), p40 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie als nieuwe creatueren, / Met Christo zijn verresen Waer alle muere ghelt  
SomLGL1609 (1609), p41 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt al van Suyden en van Oosten, / die met u [...] van den 66. Psalm  
SomLGL1609 (1609), p45 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Heere sal in den joncksten dach / Alle [...] Een eeuwighe vreucht die niet en vergaet  
Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
SomLGL1609 (1609), p48 [nr. 18]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Hemelen seer claer, / Verconden openbaer [geen wijsaanduiding]  
Den 19. Psalm Psalm 019 Datheen
SomLGL1609 (1609), p51 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe ghy menschen op der aerden / Die van [...] Met vreuchden willen wy singen, en loven dat [...]  
Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
SomLGL1609 (1609), p54 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort een liedt ghy Adams zaet / siet dat ghy [...] Te Mey als alle de voghelen singhen  
Te mei als alle vogels zingen
SomLGL1609 (1609), p56 [nr. 21]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBemindt [!] en laet u niet berooven, / Die [...] van den 118. Psalm  
Psalm 118 Datheen
SomLGL1609 (1609), p58 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn God voedt my als mijn herder ghepresen / dies [...] [geen wijsaanduiding]  
Den 23. Psalm Davids Psalm 023 Datheen
SomLGL1609 (1609), p64 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe aerd' is onses Gods voorwaer / End wat sy [...] [geen wijsaanduiding]  
Den 24. Psalm Psalm 024 Datheen
SomLGL1609 (1609), p65 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert hef ick tot u Heere, / mijn hoop alleen [...] [geen wijsaanduiding]  
Den 25 Psalm Psalm 025 Datheen
SomLGL1609 (1609), p67 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaert o Heer mijn recht, / Want voorwaer uwen knecht [geen wijsaanduiding]  
Den 26. Psalm Psalm 026 Datheen
SomLGL1609 (1609), p69 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGod is mijn licht twelc my leyt in sijn wegen, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Den 27. Psalm Psalm 027 Datheen
SomLGL1609 (1609), p72 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBroeders eersaem / Gheroepen uyt veel gheslachten Een liedt eerbaer  
Een lied eerbaar
SomLGL1609 (1609), p74 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft den Heer bequaem, / Onsen God seer crachtich van den 81. Psalm  
Psalm 081 Datheen
SomLGL1609 (1609), p79 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy cleyne Christen hoopken och, / Moet wassen en [...] Och God van Hemel siet daer in  
Ach Gott vom Himmel
SomLGL1609 (1609), p80 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte