Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scan[Bereyd u huys terstond, / Gy meugt niet langer [...] [Ik weet een reyn Kasteel]  
[Een Geestelyk Liedeken] Cupido triomfant
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p14] [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelooft zy Godt die my heeft uytverkoren / Eer [...] Psalm 103. Mijn Ziele wilt den. &c.  
Een Lof-Gesangh Psalm 103 Datheen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p16 [nr. 2]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntfermt u Vader over my, / Ick ken dat ick een [...] Onse Vader in Hemelrijck  
Onze vader in hemelrijk
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p20 [nr. 3]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel heeft Salomon geseyt, Ydelheyd; / Ydelheyd [...] Schoonste Nimphje van het Woud  
Een Nieuw Geestelijck Liedt Schoonste nimf van het woud
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p23 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHebt gy o Jeughd niet langh gesien / Hoe dat men [...] O eenigh voedsel van mijn Jeughd  
Jeughs Vermaen Kits allemande
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p26 [nr. 5]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Schepper fier hoe lustigh ist om wesen, / daer [...] Door u gesicht quam, &c.  
O schepper fier
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p31 [nr. 6]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een Liedt eerbaer, / En dat sal [...] [geen wijsaanduiding]  
Van een Jonge Dochter van 17 Jaren Het meisje van zeventien jaar ?
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p34 [nr. 7]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn Harp wilt vrolijck wesen, / En spelen [...] Sal ick noch langer &c.  
Bruylofts Liedeken Zal ik nog langer in hete tranen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p38 [nr. 8]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGae 's Werelds Minnaer vliet, / Mijn Liefde kent [...] O! Ongeluckigen dagh  
Een Geestelijk Bruylofts-Liedt Och ongelukkige dag
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p40 [nr. 9]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Wereld! wereld, die mijn zinnen, / Soo [...] Hoe leg ick hier in dees ellende  
Wereltsche Bedrieglijkheden Hoe lig ik hier in deze ellende
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p43 [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWil yemand offer van Gebede, / Ter saligheyd aen [...] O Kersnacht schoonder &c.  
O kerstnacht schoner dan de dagen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p46 [nr. 11]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn hert bevrucht met vrolijckheydt, / Doet my de [...] O Zaligh heyligh Bethlehem  
Een Geestelijck Lof-zang O zalig heilig Bethlehem
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p49 [nr. 12]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Schijnt wel, en wel gedaen, / Na Gods bevel te gaen Verheft o diep gesucht  
Vruchteloos weldoen C'est trop courir les eaux
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p51 [nr. 13]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKlaer als de Son sullen daer blincken, / Gods [...] Van de Thien geboden  
Van de Vrinden des Hemelrijks Tien geboden
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p53 [nr. 14]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat men hier in dese werelt siet, / O soete [...] Vrymoedig Man, &c.  
Engelse fortuin
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p56 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel op mijn schoon Vrindinne, / Rijst uyt den [...] Alst begint  
Een Geestelijck Liedeken Haast u mijn schone vriendin
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p58 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Lief gy zijt prijs waert alleyne, / [...] Alst begint  
Een Nieu Geestelijk Liet Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p59 [nr. 17]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Menschen wilt u bekeeren; / Rijck, arm, wie [...] Als alle de Ekelen rypen  
Van 't Oordeel Als alle akers rijpen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p62 [nr. 18]
,4a,4B,4a,4a,4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLustgierige Mensch die altijdt tracht, / Na [...] Indien de Rijckdom maekt gerust  
Een Nieu Schriftuyrelijck Liedeken Wat baat der nijders arglist
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p67 [nr. 19]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Zaligh, Heyligh, Bethlehem! / Onder veel [...] Jerusalem รด schoone Stadt  
O zalig heilig Bethlehem
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p69 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hoor der Basuynen geluyt, / Ick docht, o God [...] Alst begint  
Een Nieu Geestelijk Liet
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p71 [nr. 21]
.4A.3b.2b.4A.3A.3b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen David was getreden, / doots paen die Yder vreest Ik ginck op eenen morgen  
Salomons eerste Oorgeel [!] Ik ging nog hedenmorgen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p75 [nr. 22]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Menschen zijnde van God geschapen, / Wilt [...] Een gebrooken hert na Godts, &c.  
Nieuw-Jaers Liedt Een Venus' diertje heb ik uitverkoren
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p78 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat Hemelrijck is een schoon prieel, / Daer inne [...] Het voerder een Scheepken over de Rijn &c.  
Een Geestelijck Liedeken Het voer een scheepje over Rijn
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p81 [nr. 24]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoet u oogjes open, / Schoon lief het is dag De reyne Liefde vyerigh, &c.  
Een Geestelijck Liedeken J'aimerai en ce village
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p85 [nr. 25]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Boose domme jeught, / Hoe zijt gy dus verblint? Nu leef ick in 't verdriet  
Samen-spraeck tusschen Ouderdom en Jeugt Als ik uit wandelen ga
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p87 [nr. 26]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyne Harp bekleet met rouwe, / Singt een droevig Liet Schoon Jonkvrou ik moet u klagen, &c.  
Il est vrai je le confesse
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p89 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJerusalem, o schoone Stadt! / Hoe staet ghy [...] O Zaligh heyligh Bethlehem  
Van het Hemelsch Jerusalem O zalig heilig Bethlehem
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p92 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat heeft een vroome Ziel te lijden? / Hoe moet [...] O Kersnacht schoonder als de dagen  
Jobs Volstandigheyt O kerstnacht schoner dan de dagen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p95 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ginck op eenen morgen, / Al door den Aerden hout Alst begint  
Nieuw Geestelijck Liedeken Ik ging nog hedenmorgen
NiGrHarpje1690 ([1690 ca.]), p99 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte