Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWat vlam verteert mijn Ingewant, / En woed aen [...] Op een Aangename Vois  
De Klagende Schouwburg Wat vlam verteert mijn ingewand
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p3] [nr. 1]
.4A.3A.4B.4B.3B.2C.2C.3d.4E.4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerfoeide Min, / Gestrenge reede [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Lied
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p4 [nr. 2]
.2A.2b.2C 3D.2E 3b.3f 3G.2h.4h 3I.2b.2J.2K
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk zal hier een Brug gaen maken, / Fal de ral de [...] Op een Aangename Wys  
EEN NIEUW LIED, ofte Zamenspraak, voorgesteld [...] Alle eendjes
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p5 [nr. 3]
4a 3b 3b 4a 2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Schilder na de Eerste Trant, / Die 't alles [...] Op een aangename Wys  
Een Nieuw Lied van 't Schildertje Het kuipertje
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p10 [nr. 4]
,4A,4b 4A 4b 4C 4C 2D 2D 3E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Ben in de tyd van neegen dagen, / De gantsche [...] Daar was een Meisje jong van Jaaren  
De Zingende Harlequin, of de Negendaagsche [...] Ik lig somtijds gehele nachten
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p12 [nr. 5]
.4a.4a 4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen heil is in den Echt te vinden, / Als 't goud [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Vermakelyk Air
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p16 [nr. 6]
.4a.4B.4a.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe liefde by het vuur is naekt, / Gelukkig die [...] Op een Aangenaame Wys  
AL WAT JE WIL
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p17 [nr. 7]
.4A.4A.3b 4C 4C.4b 6D 2e 4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKlaes die sprak zyn moeder aen / als dat hy wil [...] De Meisjes van Vyftien Jaar  
EEN NIEUW LIED. KLAAS EN TROUWT U LEVEN NIET Klaas en trouw uw leven niet
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p19 [nr. 8]
4A.3b 4A.3A.3c.3D.3c.3D 4E.3f 4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKlaes den droogen is Getrouwt, / Vrienden wilt [...] Op dezelfde Wys  
Tegen zang. KLAAS is Getrouwt Klaas en trouw uw leven niet
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p22 [nr. 9]
4A 3b 4C 4C 3d.3E 3d.3E 4F.3g 4F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOns Catryn die zoete meyt, / Die vraegt eens om [...] De Meisjes van vyftien jaar  
CATRYN Trouwd dog uw leven niet Klaas en trouw uw leven niet
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p26 [nr. 10]
4A.3b 4C.3C.3d.3E 4d 4E 4F.3g 4F.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVriende luistert met plyzier, / Het voorval van [...] Van Liereboela  
Vermaakelyke Samenleving, of Aardig Voorval, [...] O jammer en ellende
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p30 [nr. 11]
4A,4A,4b 4C,4b,4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMoeder geeft myn eene Man, / Want ik wil gaen paren Op een Aangename Wys  
Zamenspraak over 't Huwelyk, tusschen MOEDER EN DOGTER Moeder geef mij een man
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p32 [nr. 12]
4A 3b 4A.3b 4C 4C 2D 1D 1D 2E 1E 1E 2D 2E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAengename dagen, / Die men in Alkmaer slyt Op een Nieuwe wys  
't Vermaakelyk Buyten Leven der Stad ALKMAAR Aangename dagen
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p34 [nr. 13]
,3a,3B,3a,3B 3c 3D 3c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDuyzent kussies duyzentmalen, / Een die zoo veel [...] Op een Aardige Wys  
DE VERLANGENDE MINNAAR Ton humeur est Catherine
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p35 [nr. 14]
4a 4B,4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelder zonne, heldere straele, / Helder sterre, [...] Op de voorgaande Wys  
DE SCHOONSTE VAN DER AARDE Heldere zonnen heldere stralen
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p37 [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4c 4d 4E 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Was Nagt, 't was midde in de Nagt, / Dat men [...] Als 't begind  
Zamenspraak tusschen Moeder en Dogter, of [...]
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p40 [nr. 16]
,4A,4A 4b 1b,3C,3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't schoon, 't Mensdom te verpligten, / Met [...] Op een Aengenaeme Wys  
't Menschdom aangespoord tot zyn Pligt Wat is het schoon het mensdom te verplichten
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p41 [nr. 17]
.5a.4B.4a.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVryers wilt gij wel besinnen, / Gaet niet al te [...] Wat werd ons al vreugd gegeven  
Een Nieuw Lied. Wie 't Goedje trouwd, en niet de [...] Wat is ons al vreugde gegeven
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p43 [nr. 18]
4a 4a,4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSo gy wilt gelukkig wezen, / En van yder een geprezen Wat werd ons al vreugd gegeven  
Een Nieuw Lied. Een trots gemoed, met weinig [...] Wat is ons al vreugde gegeven
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p44 [nr. 19]
4a 4a 4B 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKloris lief mijn tweede leven, / Waer in heb ik [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Lied Cloris lief mijn tweede leven
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p45 [nr. 20]
4a 4a 3B 3B 4a 1a
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBekoorlyk voorwerp van myne min, / Gy Boezemt my [...] Op Playzierige Vois  
Een Nieuw Vermaaklyk Lied Bekoorlijk voorwerp van mijn min
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p46 [nr. 21]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Philis door de zang ontwaekt, / De Zon in 't [...] Op een Aengename Wys  
Een Nieuw Vermakelyk Lied Als Phyllis door de zang ontwaakt
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p47 [nr. 22]
.4A.4A.4B.4B.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchone Bruynette uw stuurse gemoet, / Dat doet [...] Op een Aangename Wys  
Een Nieuw Herders Lied
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p49 [nr. 23]
,4A,2B 2B 3c,3D 2c.3D.2E 3E.4F.4F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNanette vijftien jaer omtrent, / Het waere [...] Op een Schoone Vois  
Favart, J.] | Eén Nieuw Lied Quand la bergère vient des champs
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p50 [nr. 24]
.4A.4A.4B.2c 2c 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe schoonheid van myn Ziels vrindin, / De glans [...] Op dezelfde Wys  
TEGEN-ZANG De schoonheid van mijn zielsvriendin
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p50 [nr. 25]
.4A.3b,4c,4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien ik eenmael met genoege, / En regte ernst [...] Op een Aengenaeme Wys  
ZELFDE van PAS Voor u alleen schikte ik deze bloemen
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p52 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoor de deur van myn gemoet, / Heb ik lang genoeg [...] Op een schoone Vois  
EEN AANGENAAM MINNE LIED Voor de deur van mijn gemoed
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p53 [nr. 27]
4A 4b 4A.4C,4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Lente Tyd! / uw lieflykheid Christelyke Beek  
DE LENTE Kristallijnen beek
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p55 [nr. 28]
.2A.2A 5b 3c 3c 3c 3c.2D.2D 5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God! wat ysselyke maer, / Word ons nu weer beschreven Van de Gouverneur van Zeeland  
Een Nieuw Lied of waare Beschryving uit Doeveren [...] Zie hoe gelukkig zijn ze dan
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p56 [nr. 29]
.4A.3b.3A.3C.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVaer wel, ô myn Jannetje! / Vaer wel in eeuwigheid! Wie zag ooit schoonder schoone  
Manheer, Gerrit] | JANNETJES Affscheid Wie zag ooit schonere schone
VAbcPaardenmarkt1790 (1790), p60 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3D.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 50

first
next 20
last

tabelbreedte